Gebruiksvoorwaarden particuliere klantaccount

1. Waartoe dient de klantaccount?

 • Wij willen onze diensten zo eenvoudig, gemakkelijk en persoonlijk mogelijk aan u aanbieden. Wij, dat wil zeggen DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG - in deze ‘Gebruiksvoorwaarden’ gezamenlijk aangeduid als de ‘DB-maatschappijen’. Juridisch gezien zijn de DB-maatschappijen hier zogenaamde hoofdelijke schuldenaars en gezamenlijke schuldeisers.
 • Met uw ‘klantaccount’ kunt u de aanbiedingen en services van de DB-maatschappijen eenvoudig boeken en beheren. Uw klantaccount bevat de gegevens die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van uw klantaccount, met name in verband met uw reizen met de DB-maatschappijen. In het kader van uw klantaccount wisselen we onderling informatie uit om onze aanbiedingen specifiek op u af te stemmen. In hoofdstuk 4 leest u om welke informatie het gaat. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw ervaring met Deutsche Bahn voldoet aan uw persoonlijke wensen en verwachtingen – vanaf uw eerste bezoek aan onze website bahn.de/bahn.com of een DB Reisezentrum tot na uw treinreis. Vanzelfsprekend nemen de drie DB-maatschappijen alleen contact met u op voor zover dit wettelijk is toegestaan. Uw klantaccount heeft met name geen invloed op de toestemming voor e-mailmarketing die u aan afzonderlijke DB-maatschappijen hebt verleend. Ook in de toekomst ontvangt u alleen nieuwsbrieven, aanbiedingen, tegoedbonnen en andere productinformatie als u dat wenst. 
 • Op dit moment hebt u via de volgende ‘touchpoints’ toegang tot uw klantaccount: op de website bahn.de/bahn.com, in de apps DB Navigator en BahnBonus en telefonisch. In de toekomst willen we u graag via nog meer touchpoints toegang tot uw klantaccount bieden, zoals het DB Reisezentrum of de treinconducteur in het regionaal vervoer en het langeafstandsverkeer.
 • U kunt uw klantaccount als consument gebruiken. Hij is gratis voor u en deelname is vrijwillig. Dit betekent dat u nog steeds gebruik kunt maken van aanbiedingen en services van de DB-maatschappijen zonder een klantaccount te openen of zonder deze te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor de dienst ‘klantaccount’ weer te beëindigen.

2. Waartoe dienen deze gebruiksvoorwaarden?

 • Deze gebruiksvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de klantaccount. Ze gelden niet voor de aanbiedingen en services die u via de klantaccount boekt en beheert. Voor deze aanbiedingen en services sluit u van geval tot geval afzonderlijke overeenkomsten met de betreffende aanbieder. Op vervoersdiensten blijven bijvoorbeeld de vervoersvoorwaarden van Deutsche Bahn AG van toepassing. 
 • Sommige touchpoints kunnen over eigen voorwaarden beschikken die naast deze gebruiksvoorwaarden gelden. Dit zijn in het bijzonder de gebruiksvoorwaarden voor de website bahn.de/bahn.com en voor de apps.
 • Door u te registreren voor een klantaccount gaat u ermee akkoord dat de hier beschreven gebruiksvoorwaarden gelden.

3. Hoe krijg ik een klantaccount?

 • Om uw klantaccount te kunnen gebruiken, is registratie verplicht. U bent daarbij verplicht gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Als er iets verandert, bent u verplicht uw gegevens onmiddellijk bij te werken.
 • De klantaccount kan alleen worden gebruikt als u uw toegangsgegevens hebt laten verifiëren.
 • U moet uw toegangsgegevens geheim houden. U kunt uw wachtwoord op elk moment wijzigen. Het gebruik van uw klantaccount door derden is niet toegestaan. Als uw eindapparaat door meerdere personen wordt gebruikt, schakel dan de optie autoaanvullen van uw browser uit en zorg verder dat misbruik van uw toegangsgegevens wordt voorkomen.
 • We mogen uw klantaccount blokkeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat iemand ongeautoriseerde toegang heeft tot uw klantaccount, als u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder als er een redelijk vermoeden bestaat van misbruik van de klantaccount, en als er andere gerechtvaardigde redenen zijn. Als u dan inactief blijft of als een overtreding voortduurt ondanks dat wij u een redelijke termijn hebben gesteld, wordt uw klantaccount beëindigd in overeenstemming met punt 7.2.

4. Wat hebt u aan de klantaccount?

Met de klantaccount kiest u voor naadloze klantenservice van de DB-maatschappijen. De klantaccount stelt uw gegevens beschikbaar bij de touchpoints, zodat u de aanbiedingen en services van de DB-maatschappijen eenvoudiger kunt gebruiken en boeken.

Uw gegevens zijn inclusief boekingsgeschiedenis in de klantaccount opgeslagen, zodat u afhankelijk van het touchpoint gebruik kunt maken van de vele mogelijkheden die de klantaccount biedt

Stamgegevens beheren
U kunt uw naam en adres opslaan om deze als geregistreerde klant bij toekomstige boekingen te gebruiken. Ook kunt u een afwijkend bezorg- of factuuradres opgeven. Bovendien kunt u uw voorkeursbetaalgegevens opslaan voor toekomstige boekingen.

Boekingen uitvoeren en beheren
De gegevens in uw klantaccount, inclusief betaalgegevens, worden automatisch overgenomen voor een boeking, maar u kunt ze tijdens het boeken nog wijzigen. Daarnaast kunt u als geregistreerde klant voor een andere persoon boeken. Verder ontvangt u een overzicht van uw toekomstige en vroegere boekingen, waardoor u ze gemakkelijk en snel kunt beheren. Voor toekomstige boekingen kunt u meldingen over uw reis instellen, achteraf extra opties, zoals zitplaatsreserveringen, kopen of de boeking overeenkomstig de tariefvoorwaarden omboeken of laten restitueren. 

Boekingsservices: veelgebruikte verbindingen, trajecten en boekingsprofielen opslaan 
U kunt verschillende boekingsservices gebruiken:
Onder ‘Mijn volgende trein’ kunt u vaak gebruikte verbindingen instellen, bewerken en verwijderen. 
Onder ‘Mijn trajecten’ kunt u verschillende trajecten opslaan, bewerken of verwijderen. Als u daarna in de reisplanner een verbinding zoekt, kunt u de eerder opgeslagen trajecten selecteren. 
Onder ‘Mijn boekingsprofielen’ kunt u terugkerende eigenschappen van uw boeking als profiel opslaan, bewerken of verwijderen. Als u bij een boeking een van uw profielen gebruikt, hoeft u de eigenschappen die u daarin hebt opgeslagen niet opnieuw in te stellen, maar u kunt ze wel nog wijzigen tijdens de boeking. U kunt informatie over reizigers en reserveringsvoorkeuren opslaan in verschillende profielen.

Meldingen over uw reis 
U kunt meldingen over uw reis instellen en op elk moment weer deactiveren. Er kunnen verbindingen worden opgeslagen waarvoor u automatisch informatie ontvangt bij vertragingen en uitvallende treinen of haltes.

BahnCard
Uw klantaccount biedt een overzicht van al uw BahnCards, zowel hoofd- als partnerkaarten. Hier ziet u wanneer uw BahnCard begint en eindigt en kunt u de BahnCard opzeggen of inwisselen voor een andere BahnCard overeenkomstig de tariefvoorwaarden van de BahnCard. U kunt een BahnCard op een vereenvoudigde manier opnieuw bestellen, omdat de gegevens van uw klantaccount worden overgenomen in het bestelproces. 
Als houder van de BahnCard 100, 1e klas ziet u in uw klantaccount hoeveel gratis zitplaatsreserveringen u nog hebt. U ziet het aantal beschikbare gratis zitplaatsreserveringen en kunt een zitplaats reserveren. 

BahnBonus
U kunt zich via uw klantaccount registreren voor het BahnBonus-programma. Na de registratie kunt u aangeven of u bij elke boeking met uw klantaccount automatisch voordeel- en statuspunten wilt verzamelen. Anders wordt u bij elke boeking gevraagd of u punten wilt verzamelen. 
U krijgt een overzicht van alle verzamelde bonus- en statuspunten en van de ingewisselde punten. Zo weet u altijd hoeveel punten u hebt en hoeveel punten er zijn bijgeschreven of bijvoorbeeld voor een voordeelbestelling zijn afgeschreven. 
Daarnaast ontvangt u informatie over het statusprogramma voor frequente reizigers. Hier kunt u onder andere zien hoeveel statuspunten u al hebt verzameld. U kunt de verzamelde BahnBonus-punten inwisselen tegen voordelen uit de catalogus met BahnBonus-voordelen. Als u niet meer wilt deelnemen aan het BahnBonus-programma, kunt u de deelname in uw klantaccount beëindigen.

DB-abonnementen en DB-trajecttickets
In uw klantaccount ziet u welke DB-abonnementen en DB-trajecttickets u hebt. Hier vindt u het geldigheidsgebied evenals de begin- en einddatum van uw overeenkomsten en kunt u deze opzeggen of een nieuwe overeenkomst sluiten volgens de tariefvoorwaarden voor DB-abonnementen of DB-trajecttickets. U kunt op een vereenvoudigde manier een nieuwe bestelling plaatsen, omdat de gegevens van uw klantaccount worden overgenomen in het bestelproces.
Reclame- en contactvoorkeuren beheren
In uw klantaccount kunt u toestemming verlenen voor de nieuwsbrief van DB Vertrieb GmbH of een verleende toestemming intrekken. 
Ook kunt u toestemming verlenen voor de e-mailmarketing van DB Fernverkehr AG of een verleende toestemming intrekken.

Klachten, kritiek, lof of suggesties
U kunt op een vereenvoudigde manier klachten, kritiek, complimenten of suggesties in verband met een toekomstige of vroegere boeking naar ons toesturen. 

Verzoek om vergoeding (reizigersrechten)
Als geregistreerde klant kunt u op een vereenvoudigde manier een vergoeding aanvragen in het kader van reizigersrechten als gevolg van vertraging of een uitgevallen trein.

Aanbiedingen, tegoedbonnen en informatie
U kunt van de DB-maatschappijen aanbiedingen, tegoedbonnen en informatie via de post, op de websites, in de apps van de DB-maatschappijen en, indien u dat wenst, per e-mail ontvangen. 
Wij sturen u bijvoorbeeld meldingen over bijzondere situaties die de dienstregeling beperken, zodat u daar rekening mee kunt houden bij het plannen en uitvoeren van uw reis. 
Als houder van een klantaccount ontvangt u bij een bezoek aan een DB Reisezentrum aanbiedingen of tegoedbonnen voor toekomstige reizen en voor uw BahnCard. Op verzoek van de reisadviseur in het DB Reisezentrum dient u zich hiervoor te identificeren.
Het e-mailadres dat we voor uw registratie of voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. boeken van een digitaal ticket) hebben vastgelegd, gebruiken we bovendien om u digitaal (met name e-mail en pushberichten) over eigen vergelijkbare producten en diensten te informeren. Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u via de speciale link in elke hiervoor ontvangen e-mail kenbaar maken of per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com sturen (zogenaamde Werbewiderspruch).

Wij willen de klantaccount voortdurend verder ontwikkelen en verbeteren. Wij behouden ons dan ook het recht voor om de functies die in de klantaccount worden aangeboden, te allen tijde in redelijke mate uit te breiden, te beperken of anderszins aan te passen

5. Hoe is de beschikbaarheid van de klantaccount?

 • We kunnen niet garanderen dat de klantaccount te allen tijde ononderbroken via alle touchpoints beschikbaar is en zonder fouten en storingen werkt. Door technische omstandigheden, die mogelijk buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen er storingen optreden, in het bijzonder kan de klantaccount tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor onderhoudsmaatregelen met een redelijke omvang. U kunt er geen aanspraak op maken dat u de klantaccount te allen tijde kunt gebruiken.
 • Een eventuele BahnCard kunt u alleen in de DB Navigator-app laden als er een stabiele verbinding met uw klantaccount mogelijk is. Daarom moet u er voor aanvang van de reis voor zorgen dat uw BahnCard ook offline beschikbaar is in de app. Het is uw verantwoordelijkheid dat u indien nodig een geldige BahnCard kunt tonen.

6. Wat gebeurt er met uw gegevens?

In onze privacyverklaring leest u alles over de verwerking van uw persoonsgegevens in de klantaccount.

7. Hoe kunt u uw klantaccount sluiten?

 • U kunt uw klantaccount zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang sluiten. Dit kan via de website, telefonisch via het klantenservicecentrum DB Dialog of schriftelijk.
 • Als de klantaccount 24 maanden niet meer is gebruikt, wordt deze automatisch gesloten.
 • Zodra u uw klantaccount sluit, hebt u geen toegang meer tot de daar opgeslagen gegevens. Uw overeenkomst met ons over het beschikbaar stellen van de klantaccount wordt dan beëindigd.
 • We verzoeken u de klantaccount niet te sluiten zolang u deze nog nodig hebt voor lopende overeenkomsten of vorderingen, bijvoorbeeld voor abonnementen of meerrittenkaarten. Als u toch uw klantaccount wilt sluiten, zullen wij ons best doen om u te waarschuwen. Wij behouden ons ook het recht voor om de klantaccount pas te sluiten als lopende overeenkomsten en vorderingen zijn beëindigd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het feit dat u geen gebruik meer kunt maken van betaalde diensten omdat u de klantaccount sluit.

8. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de klantaccount of voor de beschikbaarheid van de daar aangeboden functies.
 • Voor het overige zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen van de DB-maatschappijen. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen van de DB-maatschappijen, tenzij een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (hierna te noemen: ‘kernverplichting’). Kernverplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, waarvan de niet-nakoming het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de nakoming waarvan de wederpartij normaliter vertrouwt. In geval van nalatige niet-nakoming van een kernverplichting is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typisch voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft bestaan.
 • Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de verstrekking van de aanbiedingen en diensten van de klantaccount ter zake van de overeenkomst in beslissende mate afhangt van uw naar waarheid opgegeven persoonsgegevens. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door u onjuist of onvolledig verstrekte informatie is derhalve uitgesloten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de diensten die u via de klantaccount boekt. Hiervoor geldt uitsluitend de overeenkomst die u van geval tot geval afzonderlijk met de desbetreffende aanbieder hebt gesloten, alsmede eventuele wettelijke bepalingen.

9. Hoe worden deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd?

 • Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang wijzigen en aanpassen indien er een gegronde reden voor de wijziging is en voor zover de wijzigingen redelijk zijn, rekening houdend met de belangen van beide partijen in de overeenkomst.
 • Van een gegronde reden is met name sprake wanneer de wijzigingen in niet onaanzienlijke mate noodzakelijk zijn op grond van een voor ons op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene verstoring van de gelijkwaardigheid van de overeenkomst of wanneer zij voor de verdere uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de rechtspraak of de wetgeving.
 • De wijziging van een contractuele hoofdverbintenis is uitgesloten.
 • Wij sturen de gewijzigde voorwaarden ten minste acht weken voor de geplande inwerkingtreding in tekstvorm naar u toe en wijzen u afzonderlijk op de nieuwe bepalingen en op de datum van inwerkingtreding. Tegelijkertijd bieden wij u een redelijke termijn van ten minste acht weken om te verklaren of u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt voor verder gebruik van de dienst.
 • Indien u binnen deze termijn, die ingaat op het moment van ontvangst van het bericht in tekstvorm, geen verklaring hebt afgelegd, worden de gewijzigde voorwaarden geacht te zijn aanvaard.
 • Wij wijzen u aan het begin van de termijn afzonderlijk op dit rechtsgevolg, d.w.z. het recht van bezwaar, de bezwaartermijn en het gevolg van het stilzwijgen.

10. Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd?

 • Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland is, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als uw gebruikelijke verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie is, is eveneens het Duitse recht van toepassing, waarbij dwingende bepalingen van de staat waar uw gebruikelijke verblijfplaats is onverlet blijven. Voor het overige wordt het toepasselijke recht vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 • De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Frankfurt am Main, indien uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland is. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is ook dan Frankfurt am Main, wanneer op het tijdstip van registratie van de klantaccount uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Duitsland was en deze woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten Duitsland is verplaatst of wanneer uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is. Voor het overige wordt de bevoegde rechter vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 • Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een arbitragecommissie voor consumentenzaken en bieden deelname aan een dergelijke procedure ook niet aan.

(Versie: 01-10-2021)

Antwoorden op veelgestelde vragen

Raadpleeg de FAQ voor meer informatie en antwoorden op uw vragen over de gebruiksvoorwaarden van de klantaccount.