Veelgestelde vragen en antwoorden over particuliere klantaccounts

Antwoord op veelgestelde vragen

We willen u altijd een eenvoudige, gemakkelijke en persoonlijke toegang tot de diensten in het personenverkeer bieden. Daarom hebben we de klantgegevens die voorheen individueel bij de maatschappijen DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio waren opgeslagen, samengevoegd voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de betreffende diensten. Afhankelijk van de service, de aanbieding en het kanaal stelt de klantaccount precies die opgeslagen gegevens beschikbaar die u voor het gebruik nodig hebt. De gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de contractuele partners, d.w.z. tussen de DB-maatschappijen voor personenvervoer (DB Vertrieb, DB Fernverkehr, DB Regio) en u als klant. We beschrijven daarin de volgende punten:

  • Wat is het doel van de klantaccount?
  • Wat is het doel van de gebruiksvoorwaarden?
  • Hoe krijgt u een klantaccount?
  • Wat kunt u met de klantaccount?
  • Hoe is de beschikbaarheid van de klantaccount?
  • Wat gebeurt er met uw gegevens?
  • Hoe kunt u de klantaccount sluiten?
  • Hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
  • Hoe worden deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd?
  • Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd?


U vindt de antwoorden op deze vragen in de gebruiksvoorwaarden van de klantaccount.

 

U hebt net als voorheen toegang tot de klantaccount via het kanaal van uw voorkeur. 

De klantaccount blijft gratis en kan op elk moment zonder opzegtermijn worden gesloten, voor zover er geen bestaande contracten zijn die dit verhinderen (bijvoorbeeld een actieve BahnCard).

Nee, ook in de toekomst kunt u zonder klantaccount talloze personenvervoersdiensten van Deutsche Bahn gebruiken en bijvoorbeeld tickets boeken op bahn.de/int.bahn.de. De klantaccount biedt echter enkele voordelen bij het boeken van tickets.

In de klantaccount zijn in eerste instantie uw stamgegevens opgeslagen, d.w.z. naam en adres(sen). Daarnaast kunt u een voorkeursbetaalmethode opslaan. Andere opgeslagen gegevens zijn afhankelijk van de gebruikte services en diensten. U kunt bijvoorbeeld boekingen bekijken die u hebt verricht toen u was ingelogd, veelgebruikte verbindingen opslaan of een overzicht van BahnCards krijgen. Ook kunt u zich aanmelden voor het BahnBonus-programma. Bovendien kunt u uw huidige bonus- en statuspuntensaldo bekijken.

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Er bestaat een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen deze bedrijven volgens artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde contractuele partners. Afhankelijk van wie u aanschrijft, wordt uw verzoek doorgestuurd naar de verantwoordelijke die de door u gebruikte dienst beschikbaar stelt. Het is dus mogelijk dat u geen antwoord van ons krijgt, maar van de verantwoordelijke DB-dienst. Voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de klantaccount is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt
of per e-mail p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

De gegevens die zijn opgeslagen in uw klantaccount worden alleen binnen het kader van de wettelijke bepalingen gebruikt en uitsluitend voor de door u gebruikte functies en services van de klantaccount. Er kunnen meerdere DB-maatschappijen betrokken zijn bij het beschikbaar stellen van de respectieve functies en diensten. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit dwingend vereist is.

 

U kunt uw gegevens bekijken in uw klantaccount: hiertoe behoren bijvoorbeeld stamgegevens (naam, adres en opgeslagen betaalgegevens), gekochte tickets, BahnCards of eventueel door u verleende toestemmingen voor reclame. Voor volledige informatie over uw gegevens kunt u graag contact opnemen met de contactpersonen die worden genoemd in onze privacyverklaring.

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

De klantaccount kan alleen nog met de geldende gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. Als u de gebruiksvoorwaarden van de klantaccount niet wilt accepteren, kunt u uw klantaccount verwijderen. Als er nog contracten van kracht zijn, moet u wachten tot hun looptijd is verstreken.
Als u niet meer inlogt bij uw klantaccount, kunnen we uw klantaccount na 24 maanden inactiviteit automatisch beëindigen.

Ook in de toekomst blijft het natuurlijk mogelijk om zonder klantaccount gebruik te maken van talrijke diensten van Deutsche Bahn, zoals het kopen van een ticket.
Met name comfortfuncties kunnen alleen worden aangeboden als de daarvoor benodigde gegevens zijn opgeslagen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het sneller boeken, waarvoor betaalgegevens moeten zijn opgeslagen, het inwisselen van tegoedbonnen of het online opvragen van BahnBonus-punten.

Als u uw BahnCard in combinatie met een klantaccount hebt gekocht, is deze automatisch in uw klantaccount opgeslagen. U kunt een BahnCard ook op een later tijdstip in uw klantaccount opslaan.

Als u tijdens de aankoop van uw ticket was ingelogd in DB Navigator of op bahn.de/bahn.com kunt u uw ticket ook in de klantaccount annuleren of laten restitueren. Vraag hiervoor het digitale ticket op via de boekingshistorie (‘Mijn laatste boekingen’). Raadpleeg onze vervoersvoorwaarden voor meer informatie over restituties en annuleringen.

Nee, uw punten vervallen niet. U kunt uw punten echter niet meer online bekijken of inwisselen. U kunt natuurlijk wel nog steeds de services via het Service Center gebruiken.