Deutsche Bahn opzeggingsformulier

Wilt u uw abonnement bij Deutsche Bahn opzeggen? 
Om uw opzeggingsverzoek te kunnen verwerken, hebben wij de volgende informatie van u nodig.

Gebruik uw klantaccount of de functie ‘Zoeken naar bestellingen’ om afzonderlijke tickets of reizen te annuleren.

Het spreekt vanzelf dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens alle voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

U kunt uw opzeggingsverzoek hierna opslaan. Daarnaast ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw verzoek. Wij sturen uw verzoek voor verwerking door naar de desbetreffende abonnementendienst. Daar wordt met name aan de hand van uw abonnementsovereenkomst gecontroleerd op welk moment uw abonnement kan worden beëindigd.  De datum van beëindiging van de overeenkomst wordt vervolgens aan u bevestigd.
Wij stellen alles in het werk om uw verzoek snel te verwerken. 
De verwerkingstijd hangt met name af van het aantal ingediende opzeggingen.