Privacyverklaring int.bahn.de

Onze website kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Wanneer u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming of een reis wilt boeken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er voor deze verwerking geen wettelijke grondslag bestaat (bijv. de sluiting van een overeenkomst), vragen we u om hiervoor toestemming te verlenen. 

Wanneer u de website gebruikt, verwerken DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG uw gegevens als gezamenlijke verantwoordelijken.

Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming neemt u contact op met een van de genoemde verantwoordelijken:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland
E-mail: fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt, Duitsland
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor de drie genoemde verantwoordelijken is Frau Dr. Marein Müller. 

De bovengenoemde bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende gegevens in verband met de aankoop van een ticket of andere diensten die we op int.bahn.de ter beschikking stellen. Zij hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke taken bij de gezamenlijke verwerking uitvoert en met welke doeleinden zij dit doen, hoe de verwerking wordt georganiseerd en wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult, met name de informatieplichten. De essentie van deze overeenkomst wordt hieronder weergegeven.

De ondernemingen DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG zijn samen verantwoordelijk voor de volgende doeleinden:

 • Gebruik van websites en apps voor de verkoop van producten en diensten en het verstrekken van informatie voor marketingcommunicatie
 • Processen in de trein (bijv. ticketverkoop en -controle, inning van boetes)
 • Afhandeling en betaling van coulancebedragen en vergoedingen (bijv. bij storingen, onvoorziene gebeurtenissen)
 • Uitvoering van de rechten van de betrokkenen, klachtenbeheer, serviceaanvragen en klantdialoog 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Dit kan technisch noodzakelijk zijn, dan wel gebeuren vanwege contractuele eisen of op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Om technische redenen moeten bij een bezoek aan int.bahn.de bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen, zoals de datum en de duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt.

Om een overeenkomst na te komen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens zijn nodig voor het boeken van tickets, het verwerken van betalingen, het toetsen van de kredietwaardigheid en, indien van toepassing, voor het annuleren en restitueren van tickets.In dit geval dient de overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief), dient deze overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Wanneer persoonsgegevens moeten worden verzameld om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Wij willen u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op basis van vroeger en actueel gebruik van de klantaccount om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Hiervoor slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte gepseudonimiseerd op en analyseren we deze. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Ook willen wij met u als klant contact houden en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeften en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare producten en diensten per e-mail, in het bijzonder marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.

Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com (Trefwoord: Tegenstrijdigheid in reclame / Werbewiderspruch).

Hieronder wordt nader toegelicht welke gegevens er kunnen worden verwerkt bij het boeken van tickets via int.bahn.de. Informatie over verdere gegevensverwerking, bijvoorbeeld wanneer u onze pagina’s op sociale netwerken bezoekt, vindt u (in het Duits) op: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz

Dit betreft in detail:

Klantaccount
Om een klantaccount aan te maken voor het boeken van tickets op int.bahn.de, worden in het kader van de registratie de volgende verplichte gegevens verzameld:

 • E-mailadres (dient in combinatie met het wachtwoord om in te loggen)
 • Wachtwoord (door uzelf gekozen)

Zonder deze gegevens kan er geen persoonlijke klantaccount worden aangemaakt. Het verstrekken van alle andere gegevens over uw persoon en uw reisprofiel geschiedt vrijwillig. Wij slaan uw boekingsgegevens, waartoe ook de vermelding van een voorhanden zijnde BahnCard behoort, en uw inloggegevens op in uw klantaccount.

Digitale tickets boeken
Bij het boeken van digitale tickets worden voornaam, achternaam en e-mailadres verwerkt. Bij het boeken van internationale tickets en sommige regionale aanbiedingen kan daarnaast de geboortedatum vereist zijn. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel (mobiele terminal) de gegevens die op het ticket staan vermeld (voornaam en achternaam).

Betaalgegevens
Om uw betaalopdrachten veilig te verwerken, worden de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsnummer, boekingsomschrijving, betaler) doorgegeven aan de betreffende betaaldiensten.

 • Als u met PayPal betaalt, is dat:
  P
  ayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. In de privacyverklaring van PayPal leest u hoe PayPal uw gegevens verwerkt.
 • Wanneer u betaalt met Apple Pay (alleen op IOS-apparaten), is dit:
  Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. In de privacyverklaring "Wallet & Apple Pay" op uw apparaat of bij Apple kunt u lezen hoe Apple uw gegevens verwerkt voor Apple Pay.
 • Als u met een creditcard betaalt, is dat:
  PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. In de privacyverklaring van PAYONE leest u hoe PAYONE uw gegevens verwerkt. 
  Het verzamelen van de creditcardgegevens voor de betaling of voor de opslag in de eigen klantaccount evenals eventuele veiligheidsmaatregelen zoals 3D Secure en sterke klantauthenticatie gebeuren direct bij de betaaldienst. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen.
 • Als u via giropay betaalt, is dat:
  paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van giropay.
 • Aanmelden voor de SEPA-incassoregeling:
  Als u zich aanmeldt voor de SEPA-incassoregeling geeft u een SEPA-machtiging aan ons af op basis waarvan wij de betalingen via een SEPA-incasso van uw bankrekening afschrijven als u dit betaalmiddel selecteert.
 • Online activeren van de SEPA-incassoregeling: 
  Voor een veilige betaling met de SEPA-incassoregeling bieden wij u methoden voor online verificatie van de toegang tot de rekening via OpenBanking via Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 München, Duitsland) of Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlin, Duitsland) of voor online identiteitscontrole via Verimi GmbH. Afhankelijk van de verificatiemethode die u kiest, worden uw persoonsgegevens (de door u verstrekte bankgegevens, naam en e-mailadres) in uw opdracht doorgegeven aan de dienstverlener. In het automatisch geopende dialoogvenster van de dienstverlener wordt u door de geselecteerde functie geleid en geïnformeerd over elke afzonderlijke stap van de gegevensverwerking. Zodra u de verificatie met succes hebt afgerond, kunt u per automatische incasso betalen. Beide dienstverleners treden onafhankelijk op als verantwoordelijke partijen. Verimi GmbH biedt u de keuze om uw Verimi-klantaccount, indien beschikbaar, te gebruiken of om een nieuwe klantaccount aan te maken die later ook bij andere identiteitsverificatieprocedures kan worden gebruikt. Tink Germany GmbH en Verimi GmbH zijn erkende rekeninginformatiediensten die ook voor banken werken en die uw gegevens alleen verwerken tijdens de paar minuten die nodig zijn om de toegang tot de rekening te verifiëren.
  Meer informatie vindt u ook in de privacyverklaring in het dialoogvenster van de betreffende aanbieder.

Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener samen met de betaalgegevens een vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij int.bahn.de. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Service Komfort Check-In
Met Komfort Check-In kunt u in bepaalde langeafstandstreinen van DB uw beschikbaar mobiel ticket automatisch laten controleren. Als u deze service gebruikt, verwerken we gegevens van het betreffende mobiele ticket, inclusief de identificatiekenmerken daarvan en eventuele kortingsrechten, voor validatie- en afstempelingsdoeleinden. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

 • Ticket-id/bestelnummer
 • Voor- en achternaam van de reiziger(s)
 • BahnCard-nummer
 • Naam van de BahnCard-houder

BahnCard boeken
Bij het aanschaffen van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens (bijv. geboortedatum) verzameld. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: www.db-vertrieb.com/datenschutz/datenschutz-bahncard 

Aanbiedingen voor vergelijkbare producten of diensten
Uw e-mailadres dat we voor de registratie of voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. boeken van een digitaal ticket) hebben vastgelegd, gebruiken we bovendien om u per e-mail over eigen vergelijkbare producten en diensten te informeren. De verwerking van het e-mailadres geschiedt in dit geval op basis van onze zwaarwegende gerechtvaardigde belangen om reclame te maken voor onze producten en diensten (artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG).
Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u via de speciale link in elke hiervoor ontvangen e-mail kenbaar maken of per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com sturen (Trefwoord: Tegenstrijdigheid in reclame / Werbewiderspruch).

Boeken van een digitaal ticket na een bezoek aan een partnersite (affiliate marketing)
Wanneer u klikt op een DB affiliate advertentiemedium op een externe partnersite, wordt u doorgestuurd naar onze boeking. Er wordt ook een procesidentificatiecode verzonden, die wij verwerken om de partner te vergoeden voor de geïnitieerde boeking. Wij geven geen persoonlijke gegevens door. De vergoeding wordt verwerkt via het partnernetwerk van AWIN AG, Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249 Berlijn.

Online een abonnement bestellen
Als je een abonnement bestelt, is DB Vertrieb GmbH verantwoordelijk voor de benodigde contact- en betalingsgegevens en verwerkt deze. Deze kunnen desgewenst uit uw klantenaccount worden gehaald. Afhankelijk van het aanbod kunnen ook identificatiegegevens zoals geboortedatum of foto nodig zijn.

Een abonnement toevoegen aan je klantenaccount
Om je abonnement toe te voegen aan je klantenaccount, bijvoorbeeld voor weergave in de DB Navigator, verzamelen we je achternaam, geboortedatum en abonnementsnummer. Als er een foto nodig is voor het abonnement en deze nog niet is opgeslagen in uw contractgegevens van het abonnement, wordt u gevraagd om deze op te slaan wanneer u het abonnement toevoegt. U hebt dan de mogelijkheid om een foto uit de galerij te selecteren of een nieuwe foto te maken. Hiervoor zijn aparte toegangsrechten nodig (zie het gedeelte Toegangsrechten voor meer informatie).

Contactformulier
Als u een verzoek via het contactformulier onder "Hulp & Contact" indient, worden uw gegevens door ons verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b) AVG voor de afhandeling van het verzoek en voor het geval van vervolgvragen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Als u zich voor een nieuwsbrief van ons aanmeldt, dient het e-mailadres verplicht te worden vermeld.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres van uw eindapparaat op dat door de internetaanbieder is toegekend op het moment van aanmelding evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven. Om inhoud aan te kunnen bieden die aantrekkelijk en relevant voor u is, volgen wij aan de hand van individuele links die u aanklikt, in welke inhoud van de bahn.de-nieuwsbrief u geïnteresseerd bent.

Uw e-mailadres kan in dit geval door ons voor reclamedoeleinden worden gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt zich echter altijd voor de nieuwsbrief afmelden door op de afmeldlink onderaan uw nieuwsbrief te klikken. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, worden uw gegevens alleen anoniem verzameld voor statistische analysedoeleinden.

Beveiligingsmaatregelen
We hebben beschermende maatregelen geïmplementeerd voor de veiligheid en beschikbaarheid van onze IT-systemen. Deze omvatten een firewall voor webtoepassingen, snelheidsbeperking en DOS-bescherming op basis van technologieën van de serviceproviders Akamai Technologies Inc. en F5 Inc. Alle verzoeken aan onze systemen worden gecontroleerd om te zien of ze voldoen aan de gedefinieerde technische regels. We kunnen afwijkende verzoeken blokkeren of tijdelijk opslaan voor verdere analyse, inclusief het IP-adres.

Gemak functies
We gebruiken het apparaatgeheugen van moderne browsers om u te voorzien van de geschiedenis van de locatiegegevens die het laatst zijn gebruikt in de invoervelden "Van" en "Naar" voor latere zoekopdrachten naar reizen. Alle details worden alleen opgeslagen in het individuele apparaat en kunnen op dit punt worden verwijderd.

 

Voor het nakomen van de overeenkomst is het normaal gesproken noodzakelijk om dienstverleners in te schakelen die op basis van onze aanwijzingen en instructies werk voor ons uitvoeren, bijv. exploitanten van datacentra, aanbieders van print- en verzendservices en anderen die betrokken zijn bij het nakomen van de overeenkomst. We schakelen ook externe dienstverleners in voor marktonderzoek.

Externe dienstverleners die door ons zijn belast met het verwerken van gegevens worden door ons zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht om de strenge regelingen die wij hebben vastgelegd, na te leven. De dienstverleners werken volgens onze aanwijzingen en instructies, hetgeen is gewaarborgd door strenge contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven, wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, of op basis van een wettelijke regeling.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de EU/de EER of aan een internationale organisatie, tenzij er gepaste garanties worden geboden. Daartoe behoren de EU-modelcontractbepalingen en een gepastheidsbesluit van de EU-commissie.

Het doorgeven kan bijvoorbeeld in de volgende situaties nodig zijn voor het afhandelen van boekingen op int.bahn.de:

 • Afsluiten van reisverzekeringen
 • Aankoop van hoteldiensten
 • Gebruik van de autoverhuurdienst
 • Bij gebruik van de service voor reizigers met een beperking worden uw gegevens doorgegeven aan de betrokken afdelingen binnen het DB-concern
 • Bij onregelmatigheden bij de betaling/betalingsverzuim kunnen gegevens die betrekking hebben op de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau 

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we uw gegevens in het kader van een overeenkomst ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

We gebruiken cookies op onze website voor meet- en analysedoeleinden en om te waarborgen dat de website functioneert. Cookies zijn datapakketjes die door een website worden gegenereerd en in uw browser worden opgeslagen. We maken een onderscheid tussen functionele cookies die nodig zijn voor het technisch functioneren van de website (bijv. voor tijdelijke opslag van gegevens) en optionele cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de website (bijv. voor het meten van het bereik van de website). Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd of verliezen hun geldigheid zodra de browsersessie wordt beëindigd (zogenaamde sessiecookies). 

Het gebruik van int.bahn.de is over het algemeen zonder optionele cookies mogelijk. U kunt dus in uw browser voorkomen dat u door cookies wordt gevolgd (Do-not-track, Tracking-Protection-List) of verbieden dat cookies van derden worden opgeslagen. Bovendien adviseren we u om opgeslagen cookies regelmatig te controleren voor zover deze niet uitdrukkelijk gewenst zijn. 

Met de knop ‘Cookie-instellingen’ hieronder kunt u op elk moment uw cookie-instellingen bekijken en aanpassen.

Cookies en vergelijkbare technologieën die nodig zijn om bepaalde functies van de website te gebruiken:

De hieronder genoemde, door ons toegepaste maatregelen hebben tot doel onze website aan te passen aan de behoeften van onze klanten en het gebruik ervan te verbeteren. Om de effectiviteit te kunnen meten van onze maatregelen voor het verbeteren van de functionaliteiten en van uw gebruikerservaring, verzamelen wij voortdurend de nodige kengetallen over het gebruik. Hiervoor gebruiken we de diensten van de aanbieders Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics en m-pathy. Als uw IP-adres moet worden verwerkt, wordt het anoniem gemaakt. Alle dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming te behandelen. Voor zover vereist, hebben wij EU-standaardcontractbepalingen gesloten. 

Met de gekozen technische integratie en de contractuele maatregelen waarborgen we dat alleen wij toegang tot de gegevens hebben. 

hCaptcha van Intuition Machines Inc. 
Om uw privacy en de beschikbaarheid van de website nog beter te beschermen tegen geautomatiseerde en onrechtmatige toegangspogingen, gebruiken wij de hCaptcha-technologie van de aanbieder Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, VS). Door middel van botdetectie en risicobeoordelingen wordt door machinaal leren en verifiëren vastgesteld of een menselijke bezoeker onze website gebruikt. Indien nodig wordt bij het gebruik van de website een interactieve taak getoond voor validatiedoeleinden.

Als u zich hebt ingeschreven voor de toegankelijkheidsdienst van de aanbieder, wordt een cookie met de duur van een maand geëvalueerd in plaats van de validatie-invoer.. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TDDDG juncto artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin de gegevens van de betrokkenen en de infrastructuur te beschermen tegen geautomatiseerde en onrechtmatige toegangspogingen. 

JSC-Tools van Risk.Ident GmbH 
Om fraude te voorkomen, maken wij gebruik van de technologie JSC-tools van Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Duitsland). Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij int.bahn.de. Hierbij kan een cookie met een looptijd van 24 maanden worden verwerkt. De rechtsgrondslag hiervoor is § 25 lid 2 nummer 2 van de TDDDG juncto artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin een eenvoudige en laagdrempelige toegang tot boekings- en betalingsdiensten mogelijk te maken en tegelijkertijd een hoge veiligheid van betalingen te waarborgen. 

easy Marketing
Wij gebruiken de technologieën van easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund) om ervoor te zorgen dat partnerbedrijven worden vergoed als u een boeking hebt gemaakt op bahn.de na het klikken op een DB affiliate link of reclamemateriaal. Hiervoor worden cookies met een geldigheidsduur van 12 maanden geëvalueerd, waarmee u eerder op deze partnersites hebt ingestemd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nr. 2 TDDDG in combinatie met art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG. Het rechtmatige belang ligt hier in de mogelijkheid om de affiliate-overeenkomst dienovereenkomstig te vergoeden voor het tot stand gebrachte ticketaankoopcontract.

CrossEngage
Als u een bahn.de-klantenaccount hebt, kunt u na het inloggen gepersonaliseerde aanbiedingen en acties te zien krijgen. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van marketingcookies, wordt ook rekening gehouden met uw online gebruiksgedrag. Voor de vormgeving van gepersonaliseerde content op bahn.de worden cookies met een duur van 13 maanden in uw browser geplaatst. De hiervoor gebruikte gegevens worden in gepseudonimiseerde vorm verwerkt op de servers van onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlijn). De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nr. 2 TDDDG in combinatie met art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

Tealium 
Om deze website dynamisch aan te passen en dynamische inhoud te beheren, gebruiken wij de tagmanagementdienst Tealium iQ (Tealium Inc., 9605 Scranton Rd., Ste. 600 San Diego, CA 92121, VS). Dit omvat ook de verwerking van de door u gekozen cookie-instellingen. De hiervoor geplaatste cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TDDDG. De rechtsgrondslag voor het vastleggen van uw toestemming is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Qualtrics 
Om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren, nodigen we u mogelijk op onze website uit voor enquêtes. Hiervoor maken we gebruik van technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS). De informatie wordt anoniem verzameld. De cookies van Qualtrics hebben tot doel gebruikers binnen een bepaalde periode uit te sluiten van meervoudige deelname. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De deelname aan de enquêtes is vrijwillig. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TDDDG. Indien persoonsgegevens in vrije tekstvelden worden ingevoerd, is de rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Verint Systems GmbH
Op deze website worden sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en opgeslagen door technologieën van Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Duitsland). Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de pagina's te verbeteren. Hiervoor worden ook cookies gebruikt met een geldigheidsduur van 24 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nr. 2 TDDDG in combinatie met art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG. 

Optimizely 
Om onze website zo goed mogelijk te kunnen vormgeven, laten we je in het kader van zogenaamde A/B-tests licht verschillende inhoud zien en meten we de reactie daarop. De hiervoor gebruikte webanalysedienst Optimizely (119 5th Ave 7th floor, New York, NY 10003, USA) slaat de benodigde informatie op uw eindapparaat op. De informatie wordt verwerkt op de servers van Optimizely in de VS voor de duur van de individuele testrun zonder persoonlijke verwijzing. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 25 (2) nr. 2 TDDDG in combinatie met artikel 6 (1) lit. b) AVG. 

Adobe Analytics 
Om onze website te beheren en de performance te optimaliseren, maken we gebruik van de webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland). De gebruikte cookies hebben een looptijd van 24 maanden. De door middel van de cookie verwerkte informatie is niet persoonsgebonden of herleidbaar tot een persoon. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en te evalueren en om statistieken te maken. Op die manier kunnen we bijhouden hoe vaak welke rubrieken en teksten op onze pagina’s worden gelezen en gebruikt en ook of de opmaak van onze website invloed heeft op de mate van gebruik van de pagina. Wij kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod voor u te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TDDDG juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG.

Cookies en soortgelijke technologieën die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van de website

De volgende cookies zijn niet absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden alleen verwerkt als u van tevoren toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis hiervoor is § 25 para. 1 TDDDG in combinatie met Art. 6 para. 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen opnieuw op te roepen en daar uw keuze te wijzigen.

Cookies voor gepersonaliseerde aanbiedingen
Marketing cookies worden gebruikt op onze website om de inhoud aan te passen aan uw interesses en om overeenkomstige aanbiedingen te kunnen tonen. Als u een klantenaccount hebt, stellen de cookies ons in staat om u bij volgende bezoeken aan int.bahn.de indien nodig te herkennen. Dit gebeurt alleen via versleutelde verbindingen.

AdForm
Cookies van AdForm A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken) worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven . Voor dit doel wordt informatie over het besturingssysteem, browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, geografische locatie en het aantal klikken of weergaven bijvoorbeeld opgeslagen in pseudonieme gebruiksprofielen. De door AdForm ingestelde cookie heeft een duur van 12 maanden. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Registratie van het aantal bezoekers van int.bahn.de.
 • Het registreren van de volgorde waarin bezoekers de verschillende pagina's van int.bahn.de bezoeken .
 • Optimalisatie van de website

Adform gebruikt deze informatie om online reclame te richten op basis van gebruik. Om de advertentieruimte van andere websites te kunnen gebruiken, worden de cookies gesynchroniseerd met de volgende platforms: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

Exactag
Wij maken op onze website gebruik van de analysedienst van Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf). Cookies worden gebruikt om gegevens op te slaan over uw gebruik van bahn.de. Er worden ook procesidentificatoren verwerkt, die worden doorgegeven wanneer u wordt doorgestuurd vanaf andere websites (bijv. LinkeId.com, Bing.com, Google.com, Youtube.com), en de succesvolle doorverwijzing kan worden teruggekoppeld naar de exploitant van de betreffende website. Wij verzenden geen persoonlijke gegevens. De door Exactag geplaatste cookie heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

 • U kunt informatie opvragen over welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
 • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt kunnen worden verwerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de genoemde verantwoordelijken is: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
 • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als die waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
 • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen geschiedt of voor het uitvoeren van een openbare taak vereist is.
 • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (Werbewiderspruch).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn samen verantwoordelijk overeenkomstig artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde contractuele partners. Als u ons schrijft maar uw aanvraag onder het verantwoordelijkheidsgebied van de door u gebruikte dienst valt, sturen wij uw aanvraag door naar de verantwoordelijke DB-dienst. 


Voor het uitoefenen van uw rechten is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt am Main, Duitsland

of per e-mail naar: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

Als u op een link naar een externe site klikt, verlaat u de website van int.bahn.de. DB Fernverkehr AG is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud, de diensten of producten die via de gelinkte website worden aangeboden en ook niet voor de gegevensbescherming en technische veiligheid op de gelinkte website.

Wij passen de privacyverklaring aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Laatste aanpassingen: Juni 2024

Privacyverklaring in het servicecentrum voor reizigersrechten