Privacyverklaring voor de klantaccount

De privacyverklaring voor de klantaccount geldt in aanvulling op de algemeen geldende privacyverklaring van bahn.de/int.bahn.de. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens van u wij verwerken in verband met de klantaccount en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking.

Wanneer u de klantaccount gebruikt, zijn de bedrijven DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de bepalingen inzake gegevensbescherming vervult. De essentie van deze overeenkomst staat in deze privacyverklaring.

Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming neemt u contact op met een van de genoemde verantwoordelijken:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland

p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland

fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt, Duitsland

datenschutz.regio@deutschebahn.com

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor de drie genoemde verantwoordelijken is Frau Dr. Marein Müller.

Raadpleeg voor meer informatie over de indeling van de klantaccount ook onze gebruiksvoorwaarden voor de klantaccount (alleen in het Engels).

De bovengenoemde ondernemingen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke taken in de gezamenlijke verwerking uitvoert. De essentie van deze overeenkomst wordt hieronder weergegeven.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH

 • Betalingsverwerking in verband met de verkoopdienstverlening en klachtafhandeling 
 • Kredietwaardigheidstoets en maatregelen ter voorkoming van fraude 

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Fernverkehr AG

 • Terbeschikkingstelling, exploitatie en storingsbeheer van de verkoopinfrastructuur
 • Loyaliteitsprogramma (BahnBonus)
 • Verkoop van langeafstandstickets inclusief digitale verstrekking alsmede bestelling en verkoop van BahnCard en BahnBonus 
 • Marketing, communicatie en klantenservice 
 • Uitvoering van statistische analyses 

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH en DB Regio AG

 • Klantenbrieven (bijv. klanten met een abonnement) en reclameactiviteiten
 • Regionale aanbiedingen

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG

 • Gebruik van websites en apps voor de verkoop van producten en diensten en het verstrekken van informatie voor marketingcommunicatie
 • Processen in de trein (bijv. ticketverkoop en -controle, inning van boetes)
 • Afhandeling en betaling van coulancebedragen en vergoedingen (bijv. bij storingen, onvoorziene gebeurtenissen)
 • Uitvoering van de rechten van de betrokkenen, klachtenbeheer, serviceaanvragen en klantdialoog

Wij verzamelen en verwerken de gegevens in uw klantaccount uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Dit kan technisch noodzakelijk zijn, dan wel gebeuren vanwege contractuele eisen of op uitdrukkelijk verzoek van u.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens in verband met uw klantaccount is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG Dit geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of de optie ‘Ingelogd blijven’ gebruikt), dient deze overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Wanneer onze onderneming persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Wij willen u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op basis van vroeger en actueel gebruik van de klantaccount om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Hiervoor slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte gepseudonimiseerd op en analyseren we deze. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Hieronder vindt u een nadere beschrijving van de gegevensverwerking die plaatsvindt tijdens de registratie voor de klantaccount en tijdens het gebruik ervan.

Dit betreft in detail:

Klantaccount aanmaken
Om een klantaccount aan te maken, worden de volgende verplichte gegevens verzameld:

 • Gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord
 • Voor- en achternaam

Zonder deze gegevens kan er geen persoonlijke account worden aangemaakt. Het verstrekken van alle andere gegevens over uw persoon en uw reisprofiel geschiedt vrijwillig. Wij slaan uw boekings- en inloggegevens op in uw klantaccount en gebruiken ze voor interne analyses en marktonderzoek.

Digitale tickets boeken
Bij het boeken van digitale tickets worden de adresgegevens evenals de voor- en achternaam overgenomen uit de klantaccount. Bij het boeken van internationale tickets via international-bahn.de/bahn.com en enkele regionale aanbiedingen wordt ook de geboortedatum overgenomen, indien deze is opgeslagen in de klantenaccount. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel de gegevens die op het ticket staan vermeld.

BahnCard boeken
Bij de aankoop van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens overgenomen uit de klantaccount. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Betaalgegevens in de klantaccount
Wij verwerken uw betaalgegevens om de betaling af te handelen, bijv. als u via bahn.de/bahn.com een product koopt. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betaalgegevens door aan derden: in het kader van de door ons aangeboden individuele betaalmethoden werken wij samen met partnerbedrijven. U kunt betalen met PayPal en giropay zonder dat hiervoor betaalgegevens in uw klantaccount worden opgeslagen.

 • Aanmelden voor de SEPA-incassoregeling
  Als u zich aanmeldt voor de SEPA-incassoregeling geeft u een SEPA-machtiging aan ons af op basis waarvan wij de betalingen via een SEPA-incasso van uw bankrekening afschrijven als u deze betaalmethode selecteert. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 onder b) van de AVG.
 • Online activeren van de SEPA-incassoregeling 
  Voor een veilige betaling met de SEPA-incassoregeling bieden wij u methoden voor online verificatie van de toegang tot de rekening via OpenBanking via Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 München, Duitsland) of Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlin, Duitsland) of voor online identiteitscontrole via Verimi GmbH. Afhankelijk van de verificatiemethode die u kiest, worden uw persoonsgegevens (de door u verstrekte bankgegevens, naam en e-mailadres) in uw opdracht doorgegeven aan de dienstverlener. In het automatisch geopende dialoogvenster van de dienstverlener wordt u door de geselecteerde functie geleid en geïnformeerd over elke afzonderlijke stap van de gegevensverwerking. Zodra u de verificatie met succes hebt afgerond, kunt u per automatische incasso betalen. Beide dienstverleners treden onafhankelijk op als verantwoordelijke partijen. Verimi GmbH biedt u de keuze om uw Verimi-klantaccount, indien beschikbaar, te gebruiken of om een nieuwe klantaccount aan te maken die later ook bij andere identiteitsverificatieprocedures kan worden gebruikt. Tink Germany GmbH en Verimi GmbH zijn erkende rekeninginformatiediensten die ook voor banken werken en die uw gegevens alleen verwerken tijdens de paar minuten die nodig zijn om de toegang tot de rekening te verifiëren.
  eer informatie vindt u ook in de privacyverklaring in het dialoogvenster van de betreffende aanbieder.
 • Betalen met creditcard
  Om uw betaalopdrachten veilig te verwerken, worden de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsnummer, boekingsomschrijving, betaler) in de klantaccount doorgegeven aan een betaaldienst. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. De betaaldienst die creditcardbetalingen voor ons verwerkt, is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Hoe PAYONE uw gegevens verwerkt, leest u in de privacyverklaring van PAYONE: https://www.payone.com/dsgvo/. De verwerking van uw creditcardgegevens voor de betaling of voor het bewaren van deze gegevens in uw eigen klantaccount, alsmede de veiligheidsmaatregelen van de verstrekker van uw creditcard zoals 3D Secure en een sterke authenticatie vinden rechtstreeks bij de betaaldienst plaats. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen. Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener samen met de betaalgegevens een zogenoemde vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de/bahn.com. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Vraag over uw boeking
Bij vragen over uw boeking via het contactformulier/de chatbot nemen wij uw gegevens uit de klantaccount inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens over voor het beantwoorden van de vraag en eventuele vervolgvragen.

Aanbiedingen voor vergelijkbare producten of diensten
Wij willen graag contact met u houden en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeftes en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare producten en diensten per e-mail, in het bijzonder marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.

U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan telefoon- of portokosten tegen de basistarieven. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com of naar een van de hierboven genoemde ondernemingen (Werbewiderspruch).

Online abonnementen bestellen
Bij het bestellen van een abonnement worden er contact- en betaalgegevens overgenomen uit de klantaccount. Afhankelijk van de aanbieding kunnen er ook identificatiegegevens, zoals geboortedatum of pasfoto, vereist zijn. Uw bestaande abonnement wordt weergegeven in de klantaccount.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Als u zich in uw klantaccount aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden de noodzakelijke gegevens uit de klantaccount overgenomen.
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres van uw eindapparaat op dat door de internetaanbieder is toegekend op het moment van aanmelding evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven. Om inhoud aan te kunnen bieden die aantrekkelijk en relevant voor u is, volgen wij aan de hand van individuele links die u aanklikt, in welke inhoud van de nieuwsbrief u geïnteresseerd bent. U kunt zich echter altijd voor de nieuwsbrief afmelden door op de afmeldlink onderaan uw nieuwsbrief te klikken.

Aan een kansspel deelnemen
Voor de afwikkeling van een kansspel worden gegevens verzameld. Details hierover, bijv. welke gegevens voor welk doel worden verzameld, vindt u op de pagina van het betreffende kansspel.

Virtuele chatassistenten
Op bahn.de/int.bahn.de worden virtuele chatassistenten (ook wel chatbots genoemd) gebruikt. Deze assistenten dienen als verkoopkanaal en ondersteunen u bij het zoeken naar informatie op bahn.de/bahn.com en in DB Navigator. De chatassistenten kennen de inhoud van de website en geven op trefwoorden gebaseerde antwoorden op vragen, bevelen een link naar de relevante website aan of adviseren u contact op te nemen met een ander kanaal.

De chatbots worden voortdurend verder ontwikkeld en ondersteunen u bij het navigeren in de online- en in de mobiele omgeving. De chatbots beantwoorden geen specifieke vragen van klanten over contracten. Dergelijke vragen worden nog steeds persoonlijk behandeld via livechat, telefoon of e-mail. Om de chatassistenten te gebruiken, zijn geen persoonlijke gegevens nodig of gewenst.

Vragen worden maximaal 34 dagen in de chatbot opgeslagen, zodat deze zichzelf kan optimaliseren. Persoonsgegevens worden niet geanalyseerd. Gebruiksgegevens als chatduur, tijdstempel van de berichten, aantal gesprekken en de locatie van de gebruikers worden alleen voor statistische doeleinden opgeslagen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te behandelen en voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheersen en verbeteren van onze bedrijfs- en serviceprocessen.

Een digitaal ticket boeken na een bezoek aan een partnersite (in het kader van affiliatemarketing)
Als u op een advertentie van een DB-affiliate klikt en vervolgens op de externe site van een partnerbedrijf een boeking uitvoert, worden de cookies die het partnerbedrijf daar heeft geplaatst, uitgelezen. De cookies hebben een looptijd van 30 dagen. Dit is noodzakelijk om het partnerbedrijf een vergoeding te kunnen betalen voor de geïnitieerde boeking. In het kader van affiliatemarketing werken wij samen met het netwerk Awin.

Voor het nakomen van de overeenkomst is het normaal gesproken noodzakelijk om dienstverleners in te schakelen die op basis van onze aanwijzingen en instructies werk voor ons uitvoeren, bijv. exploitanten van datacentra, aanbieders van print- en verzendservices en anderen die betrokken zijn bij het nakomen van de overeenkomst.

Externe dienstverleners die door ons zijn belast met het verwerken van gegevens worden door ons zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht om de strenge regelingen die wij hebben vastgelegd, na te leven. De dienstverleners werken volgens onze aanwijzingen en instructies, hetgeen is gewaarborgd door strenge contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven, wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, of op basis van een wettelijke regeling. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de EU/de EER of aan een internationale organisatie, tenzij er gepaste garanties worden geboden. Daartoe behoren de EU-modelcontractbepalingen en een gepastheidsbesluit van de EU-commissie. Het doorgeven kan bijvoorbeeld in de volgende situaties nodig zijn voor het afhandelen van boekingen op bahn.de/int.bahn.de:

 • Afsluiten van reisverzekeringen
 • Aankoop van hoteldiensten
 • Gebruik van de autoverhuurdienst
 • Bij gebruik van de service voor reizigers met een beperking worden uw gegevens doorgegeven aan de betrokken afdelingen binnen het DB-concern
 • Kredietwaardigheidstoets bij aanmelding voor automatische incasso door Experian Solutions GmbH
 • Bij onregelmatigheden bij de betaling/betalingsverzuim kunnen gegevens die betrekking hebben op de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau

Aanbiedingen van partners die u op bahn.de/bahn.com aantreft, boekt u rechtstreeks bij deze partnerbedrijven. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Wordt inhoud van derden geïntegreerd?’.

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we uw gegevens in het kader van een overeenkomst ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

De toegang tot uw klantaccount kan na 24 maanden inactiviteit automatisch worden verwijderd.

Naast de cookies die worden gebruikt bij het bezoeken van de website, kunnen bij het gebruik van de klantaccount de volgende cookies worden geplaatst:

CrossEngage
Als u eigenaar bent van een bahn.de/bahn.com-klantaccount, kunnen persoonlijke aanbiedingen en acties worden weergegeven wanneer u bent ingelogd. Om deze inhoud te kunnen samenstellen, wordt bij het gebruik van bahn.de/bahn.com een cookie met een looptijd van 12 maanden in uw browser geplaatst. De gegevens die door de cookie zijn verzameld, worden onder pseudoniem verwerkt op servers van onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Duitsland). De rechtsgrondslag hiervoor is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG.

Cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de pagina:
De volgende cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden alleen verwerkt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Optie ‘Ingelogd blijven’
Als u de optie ‘Ingelogd blijven’ gebruikt, wordt u bij uw volgende bezoek herkend en met uw naam aangesproken. Zo kunt u bepaalde inhoud van uw klantaccount sneller bereiken. Met de optie ‘Ingelogd blijven’ krijgt u geen directe toegang tot uw persoonlijke klantaccount. Om toegang te krijgen tot uw gegevens, zoals adres-, account- of boekingsgegevens, of om gebruik te maken van persoonlijke aanbiedingen, moet u altijd met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij uw klantaccount inloggen. Wanneer u inlogt, wordt uw gebruikersnaam standaard ingevuld op bahn.de/bahn.com. Hierdoor kunt u sneller en comfortabeler inloggen. Uw wachtwoord wordt nooit automatisch door ons ingevuld. Als uw eindapparaat door meerdere personen wordt gebruikt, dient u altijd te controleren of de optie autoaanvullen in de door u gebruikte browser is uitgeschakeld om misbruik te voorkomen.

Inloggen
Als u de optie ‘Ingelogd blijven’ wilt gebruiken, hebben we uw toestemming nodig conform artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt toestemming voor de optie ‘Ingelogd blijven’ verlenen tijdens de registratie en als u inlogt bij uw klantaccount. U geeft toestemming voor de optie ‘Ingelogd blijven’ door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, het selectievakje ‘Ingelogd blijven’ aan te vinken en op de knop ‘Inloggen’ te klikken. U moet voor elk eindapparaat resp. voor elke browser afzonderlijk toestemming verlenen. Nadat u toestemming hebt verleend, plaatsen we twee cookies in de door u gebruikte browser. Het betreft first-party cookies die alleen door ons kunnen worden uitgelezen. Een cookie bevat de marker of in uw browser de optie ‘Ingelogd blijven’ is aangevinkt. In dit geval wordt een willekeurig gegenereerde cookie-ID opgeslagen in de tweede cookie en in ons systeem aan uw klantaccount toegewezen. Dit gebeurt alleen via versleutelde verbindingen.
Door de twee cookies kunnen we u bij latere bezoeken op bahn.de/bahn.com herkennen en met uw naam aanspreken. Deze cookies worden niet gebruikt om gebruiksgegevens van uw browser te verzamelen of om deze gebruiksgegevens te koppelen aan gegevens van andere browsersessies.
De cookies voor de optie ‘Ingelogd blijven’ hebben een looptijd van 24 maanden. Telkens wanneer u met uw gebruikersnaam en wachtwoord bij uw gebruikersaccount inlogt, wordt vanaf dat inlogtijdstip de looptijd van de cookie met 24 maanden verlengd.

Afmelden
U kunt zich afmelden voor de optie ‘Ingelogd blijven’ via de link ‘U bent niet [Voornaam][Achternaam]? Afmelden’. U vindt de link door op uw naam te klikken die op de website wordt weergegeven. Daarnaast kunt u zich in uw klantaccount op de pagina ‘Inloggegevens wijzigen’ in één keer afmelden in alle browsers en eindapparaten waar u de optie ‘Ingelogd blijven’ hebt geactiveerd. De afmeldoptie wordt echter alleen in de klantaccount weergegeven als er ten minste op één eindapparaat toestemming werd gegeven voor de optie ‘Ingelogd blijven’.
Als u in uw browser de cookies wist, bent u eveneens voor de optie afgemeld. Ook als een derde uw eindapparaat (browser) gebruikt en op zijn klantaccount inlogt, wordt de optie ‘Ingelogd blijven’ gewist.

 • U kunt informatie opvragen of en welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
 • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt kunnen worden verwerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de genoemde verantwoordelijken is: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
 • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
 • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen geschiedt.
 • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (Werbewiderspruch).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn samen verantwoordelijk overeenkomstig artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde contractuele partners.

Voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de klantaccount is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt, Duitsland

of per E-Mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Als u ons schrijft maar uw aanvraag onder een ander verantwoordelijkheidsgebied valt, sturen wij deze door.

Wij passen de privacyverklaring aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Actuele versie: april 2023