Travel EU concept. Map of Europe and hearts with flags

Flexibilní cena Evropa: mezinárodní a flexibilní

S Flexibilní cenou Evropa si můžete flexibilně zvolit, kterým vlakem chcete v den své jízdy cestovat přes hranice. v jinou dobu.

Vaše výhody

 • Během doby platnosti si můžete vybrat vlak podle svého přání (s výjimkou vlaků, které vyžadují rezervaci).
 • Pro vlaky, které vyžadují rezervaci, získáte svou místenku automaticky zdarma při rezervaci jízdenky.
 • Můžete také udělat zastávku, než budete pokračovat do cílové stanice.
 • Jízdenku můžete před 1. dnem platnosti jízdy tam bezplatně stornovat.
 • obsažen City-Ticket zdarma ve 130 německých městech 

Často kladené otázky o Flexibilní ceně Evropa

Místenku si můžete rezervovat v jakémkoli dálkovém vlaku. Ta stojí 4,50 EUR ve 2. třídě a 5,90 EUR v 1. třídě.

Při objednávce jízdenky 1. třídy je zahrnuta bezplatná místenka v následujících vlacích:

Ve všech vlacích dálkové dopravy v Německu.
V dálkových přeshraničních vlacích až do stanice, ve které v zahraničí vystupujete nebo přestupujete.
Při přestupu v zahraničí zaplatíte v následujících vlacích 4,50 EUR za místenku ve 2. třídě a 5,90 EUR za místenku v 1. třídě.

Vlaky vyžadující místenku:
U vlaků, které vyžadují rezervaci, obdržíte místenku zdarma při zakoupení jízdenky. Pokud si místenku zakoupíte později, zaplatíte za místo ve 2. třídě 4,50 EUR a v 1. třídě 5,90 EUR.

V některých vlacích do zahraničí je místenka povinná. Místenka je pak již zahrnuta v ceně jízdenky zdarma. Povinná místenka se vztahuje na následující vlaky:

vysokorychlostní vlaky (ICE a TGV) do Francie (Paříž a Marseille)
vlaky do Švédska
vlaky do Itálie
vlaky do Polska
Vezměte prosím na vědomí, že ve vlacích s povinnou rezervací  nelze cestovat bez místenky, a to ani v případě, že jste si již zakoupili jízdenku za flexibilní cenu včetně místenky na jiný vlak.

Pokud jste si již zakoupili jízdenku za flexibilní cenu bez místenky u přepážky, stojí místenka, kterou si musíte dodatečně zakoupit, 4,50 EUR ve 2. třídě a 5,90 EUR v 1. třídě.

Většinu vlaků si lze rezervovat až 6 měsíců před dnem cesty, a to až do doby krátce před odjezdem vlaku. V době před změnami jízdních řádů nebo v případě, že jsou objednávány zahraniční vlaky, může být tato doba kratší.

Děti do 3 let cestují vždy zdarma (bez vlastního místa k sezení) a při rezervaci je není třeba uvádět.

Na německém úseku cesty cestují děti do 6 let vždy zdarma a není třeba je uvádět při rezervaci. Na zahraničním úseku trati cestují děti mladší 6 let zdarma do Belgie, Bulharska, Dánska, Finska, Chorvatska, Lucemburska, Černé Hory, Rakouska, Švédska, Švýcarska, Srbska, Slovenska, Slovinska, České republiky a Maďarska.
 
Děti ve věku 6-14 let cestují na německém a zahraničním úseku trati v doprovodu osoby starší 15 let zdarma. Je však třeba je uvést při rezervaci. Na jednu jízdenku lze přepravovat až 4 děti. Záleží na věku v den odjezdu.

Při cestě do Francie obdrží děti na francouzský úsek cesty 50% slevu z ceny jízdného pro dospělé.

Upozornění: pokud chcete rezervovat místo pro své dítě, uveďte při rezervaci počet dětí v příslušném věku. Záleží na věku v den odjezdu.

Ano.

Děti cestující samostatně nebo s doprovodem:
Děti platí za jízdu v závislosti na zemi buď od 4 let, nebo od 6 let, sníženou cenu. Uveďte proto při rezervaci věk svých dětí. Záleží na věku v den odjezdu. V některých zemích je stanoven minimální věk pro děti, které cestují samy, a pro doprovázející osobu, která s dítětem může cestovat! Více o tom v dalších dvou otázkách.

V Německu platí plné jízdné děti a mládež od 15 let. V zahraničí platí děti a mládež plnou cenu v závislosti na zemi od 12, 14, 15, 16 nebo 17 let:

 • ve Finsku od 17 let
 • v Dánsku, Irsku, Severním Irsku, Norsku, Švédsku a ve Švýcarsku od 16 let
 • v Rakousku, na Slovensku a v České republice od 15 let
 • v Černé Hoře, Srbsku a Maďarsku od 14 let
 • ve všech ostatních zemích od 12 let

Cena se vypočítá automaticky při rezervaci.

Ano. Minimální věk je stanoven pro následující země:

 • Belgie: 6 let; Bosna a Hercegovina: 4 roky; Bulharsko: 10 let; Dánsko: 6 let
 • Finsko: 6 let
 • Francie: 12 let
 • Řecko: 12 let
 • Chorvatsko: 6 let
 • Litva: 4 roky
 • Lucembursko: 6 let
 • Makedonie: 4 roky
 • Černá Hora: 6 let
 • Nizozemsko: 12 let
 • Norsko: 4 roky
 • Rakousko: 6 let
 • Polsko: 13 let
 • Irská republika: 4 roky
 • Rumunsko: 18 let
 • Švédsko: 7 let
 • Švýcarsko: 6 let
 • Srbsko: 6 let
 • Slovensko: 6 let
 • Slovinsko: 6 let
 • Španělsko: 4 roky
 • Republika srbská: 4 roky
 • Česká republika: 6 let
 • Turecko: 4 roky
 • Maďarsko: 10 let

 • Jízdenky na mezinárodních tratích do 100 kilometrů platí 1 den. To platí jak pro jednoduché, tak i pro zpáteční jízdenky.
 • Jízdenky na mezinárodních tratích delších než 100 km platí 2 dny. Cesta musí být zahájena v první den platnosti.
  Pokud je jízda tam a zpět zakoupena jako 1 jízdenka, platí celkem 2 dny, tj. na zpáteční cestu musíte vyrazit v den jízdy tam. V případě potřeby doporučujeme rezervovat jednu jízdenku pro každý směr.
  Pokud je cesta tam a zpět rezervována jako 2 jízdenky, každá z nich platí 2 dny.

Upozornění:
Pokud jsou Vaše cesty tam a zpět v rozmezí maximálně 2 dnů, dostanete 1 jízdenku na obě cesty.
Pokud jsou cesty tam a zpět v rozmezí více než 2 dny, obdržíte na každou cestu jednu jízdenku.

Cestu s jízdenkou Flexibilní cena Evropa můžete přerušit a pokračovat v ní později, pokud

 • Cesta tam i zpět bude uskutečněna v rámci doby platnosti 2 dnů, uvedených na jízdence,
 • není překročena doba platnosti vaší jízdenky,
 • výchozí a cílová stanice se nemění.

Jízdenku můžete bezplatně stornovat nejpozději 1 den před dnem platnostiOd 1. dne platnosti zaplatíte za stornování 19 EUR. Jízdenku za flexibilní cenu můžete stornovat až 1 měsíc po skončení její platnosti.

Bez ohledu na tarifní podmínky nabídky můžete svou digitální jízdenku bezplatně stornovat během 12 hodin (720 minut) po zakoupení. Bude Vám vrácena celá částka platby.