Jak dlouho je jízdenka platná?

  • Jízdenky na mezinárodních tratích do 100 kilometrů platí 1 den. To platí jak pro jednoduché, tak i pro zpáteční jízdenky.
  • Jízdenky na mezinárodních tratích delších než 100 km platí 2 dny. Cesta musí být zahájena v první den platnosti.
    Pokud je jízda tam a zpět zakoupena jako 1 jízdenka, platí celkem 2 dny, tj. na zpáteční cestu musíte vyrazit v den jízdy tam. V případě potřeby doporučujeme rezervovat jednu jízdenku pro každý směr.
    Pokud je cesta tam a zpět rezervována jako 2 jízdenky, každá z nich platí 2 dny.

Upozornění:
Pokud jsou Vaše cesty tam a zpět v rozmezí maximálně 2 dnů, dostanete 1 jízdenku na obě cesty.
Pokud jsou cesty tam a zpět v rozmezí více než 2 dny, obdržíte na každou cestu jednu jízdenku.