Mohu koupit jízdenku pro své dítě, které cestuje samo?

Ano.

Děti cestující samostatně nebo s doprovodem:
Děti platí za jízdu v závislosti na zemi buď od 4 let, nebo od 6 let, sníženou cenu. Uveďte proto při rezervaci věk svých dětí. Záleží na věku v den odjezdu. V některých zemích je stanoven minimální věk pro děti, které cestují samy, a pro doprovázející osobu, která s dítětem může cestovat! Více o tom v dalších dvou otázkách.

V Německu platí plné jízdné děti a mládež od 15 let. V zahraničí platí děti a mládež plnou cenu v závislosti na zemi od 12, 14, 15, 16 nebo 17 let:

  • ve Finsku od 17 let
  • v Dánsku, Irsku, Severním Irsku, Norsku, Švédsku a ve Švýcarsku od 16 let
  • v Rakousku, na Slovensku a v České republice od 15 let
  • v Černé Hoře, Srbsku a Maďarsku od 14 let
  • ve všech ostatních zemích od 12 let

Cena se vypočítá automaticky při rezervaci.