Podmínky používání webových stránek a aplikací společnosti DB Fernverkehr AG

Toto jsou podmínky používání všech webových stránek a aplikací provozovaných společností DB Fernverkehr AG.

Všeobecné informace

Provozovatelem těchto webových stránek/aplikací je společnost DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt am Main.

Používáním těchto webových stránek/aplikací souhlasíte s těmito podmínkami používání. Tyto podmínky používání platí také v případě, že používáte webové stránky/aplikace nebo jejich části z jiných webových stránek/aplikací.

Obsah

Obsah těchto webových stránek/aplikací je vytvořen s co největší péčí. Společnost DB  Fernverkehr AG však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu.

Dostupnost

Společnost DB Fernverkehr GmbH se bude snažit poskytovat službu s nejmenším počtem přerušení. I přes veškerou svědomitost však nelze vyloučit výpadky. Vyhrazuje si právo nabídku kdykoli změnit nebo ukončit. Za přerušení nebo jiné poruchy nepřejímá společnost DB Fernverkehr AG žádnou odpovědnost.r.

Povolené použití

Tyto webové stránky/aplikace mohou být použity pouze pro následující účely: (1.)  zobrazit tyto webové stránky/aplikace, (2.) kontrola informací o časech příjezdu a odjezdu, (3.)  provádění řádných objednávek a rezervací a (4.) použití dalších funkcí, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách/aplikacích.

Jakékoli jiné použití těchto webových stránek/aplikací bez předchozího písemného souhlasu společnosti DB Fernverkehr AG je zakázáno.

Kopírování, úprava, rozšiřování, veřejné sdělování nebo jakákoli jiná forma použití obsahu těchto webových stránek/aplikací pro komerční účely je zakázáno.  Rovněž je zakázáno používat automatizované systémy nebo automatizované programy k extrahování obsahu z této webové stránky/aplikace. Také je zakázán jakýkoli přístup k obsahu webových stránek/aplikací, který není proveden prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky/aplikace.

Je třeba se vyhnout všem opatřením, která by mohla narušit fungování webových stránek/aplikací.  K tomu patří také taková opatření, která mohou mít za následek nadměrné nebo nepřijatelné zatížení infrastruktury webových stránek/aplikací.

Bez ohledu na uplatnění jiných práv si společnost DB Fernverkehr AG vyhrazuje právo kdykoli blokovat přístup k těmto webovým stránkám/aplikacím, pokud jsou porušeny tyto podmínky používání.

Duševní vlastnictví

Všechna autorská práva, zejména práva k databázím, ochranným známkám, průmyslovému vzoru a další práva na ochranu duševního vlastnictví (stejně jako uspořádání a vzhled webové stránky) jsou ve vlastnictví společnosti DB  Fernverkehr AG. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte zcela nebo částečně kopírovat, upravovat, rozšiřovat, veřejně reprodukovat nebo jinou formou používat obsah této webové stránky/aplikace nebo jejího zdrojového kódu.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky/aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky/aplikace třetích stran. Společnost DB Fernverkehr AG při prvním uveřejnění odkazu zkontrolovala cizí obsah, aby jím případně nedošlo k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Nekontroluje však neustále stránky na případné změny. Společnost DB Fernverkehr AG proto nenese odpovědnost za obsah webových stránek/aplikací třetích stran a ani se s těmito stránkami/aplikacemi a jejich obsahem neztotožňuje. Pokud zjistí nebo je jinými upozorněna na to, že konkrétní obsah, ke kterému byl odkaz poskytnut, vyvolává občanskou nebo trestní odpovědnost, tento odkaz odstraní.

Upozornění ke třetím stranám

Informace o softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a komerčním softwaru, včetně potřebných odkazů, licenčních podmínek a upozornění, naleznete zde.

Aktuálnost podmínek použití

Podmínky používání přizpůsobujeme změněným funkcím nebo změněným právním situacím.  Proto doporučujeme, abyste v pravidelných časových odstupech brali podmínky používání na vědomí.

Stav: duben 2023