Informace o ochraně osobních údajů int.bahn.de

Využívání našich webových stránek je v zásadě možné i bez uvedení svých osobních údajů. Pokud však budete chtít využívat na našich webbových stránkách speciální služby naší společnosti nebo pokud si zde budete chtít zarezervovat určitý spoj, může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný právní podklad (např. plnění smluvního ujednání), požádáme Vás o vyjádření souhlasu.

Při používání webových stránek zpracovávají vaše údaje společnosti DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG jako společní správci.

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na jednu z uvedených zodpovědných stran:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-Mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-Mail: fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-Mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Jmenovaným inspektorem ochrany údajů pro všechny tři jmenované odpovědné osoby je paní Dr. Marein Müllerová.

Výše uvedené společnosti jsou společně odpovědné za různé operace zpracování údajů v souvislosti s nákupem jízdenky nebo jinými službami, které poskytujeme na int.bahn.de. Ve vzájemné dohodě stanovili, kdo z nich plní při společném zpracování které úkoly a k jakým účelům slouží, jak jsou tyto organizovány a kdo plní jaké povinnosti podle ONOOÚ, zejména informační povinnosti. To podstatné z této smlouvy je pro Vás uvedeno níže.

DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG jsou společně odpovědné za následující:

 • používání webových stránek a aplikací pro distribuci produktů a služeb a poskytování informací pro marketingovou komunikaci
 • procesy ve vlaku (např. prodej a kontrola jízdenek, vybírání jízdného)
 • zpracování a výplata kulančních plnění a odškodnění (např. při poruchách, nepředvídaných událostech)
 • uplatňování práv dotčených osob, správa stížností, servisní záležitosti a dialog se zákazníky

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně z určitých důvodů. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovného přání uživatele.

Z technických důvodů musejí být při návštěvě stránky int.bahn.de shromažďovány a ukládány určité údaje , jako např. datum a doba trvání návštěvy, navštívené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete.

Za účelem plnění smlouvy od Vás potřebujeme určité osobní údaje. Tyto údaje jsou potřebné k provádění rezervací jízdenek, zpracování plateb, kontrole bonity a případně ke zpracování storna a vrácení peněz.

V tomto případě je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Článek 6 odstavec 1 pís. b) ONOOÚ platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k realizaci předsmluvních opatření, například v případech poptávek po našich produktech nebo službách.

Pokud od Vás získáme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. pokud si objednáte zpravodaj), slouží tento souhlas dle článku 6 odstavec 1 písm. a) ONOOÚ jako právní základ.

Pokud by měla naše společnost právní závazek, z důvodu kterého je zpracování osobních údajů nezbytné, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ.

Na základě předchozího a současného využívání int.bahn.de. Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás ještě zajímavější. Za tímto účelem ukládáme a analyzujeme údaje o používání internetu na pseudonymním základě. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.

Kromě toho máme rovněž zájem udržovat vztah s Vámi jako zákazníkem a poskytovat Vám informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají Vašim cestovním potřebám a zájmům. Proto na základě článku 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ (i za pomoci jiných poskytovatelů služeb) Vaše údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zasílat informace a nabídky. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte.

Tomuto využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna protiřečit. Námitku můžete zaslat e-mailem na adresu p.d-datenschutz@deutschebahn.com (Klíčové slovo: Reklama rozpor / Werbewiderspruch).

Níže najdete podrobnější popis zpracování údajů, ke kterému může dojít při rezervaci jízdenky na int.bahn.de. Informace o dalším zpracování údajů, například při návštěvě našich stránek na sociálních sítích, najdete (v němčině) na adrese: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz

Konkrétně se to týká zejména:

zákaznický účet
Pro vytvoření zákaznického účtu pro rezervaci jízdenek na int.bahn.de jsou v rámci registračního procesu shromažďovány následující povinné údaje:

 • e-mailová adresa (používá se v kombinaci s heslem pro přihlášení)
 • heslo (vytvoříte si ho sami)

Bez udání těchto údajů není možné založit osobní účet. Všechny ostatní informace o Vás a Vašem cestovním profilu jsou dobrovolné. Vaše rezervační údaje, které zahrnují mj. informace o existenci karty BahnCard, a Vaše přihlašovací údaje ukládáme do Vašeho zákaznického účtu.

Rezervace digitální jízdenky
Při rezervaci digitálních jízdenek se zpracovává jméno, příjmení a e-mailová adresa. Při rezervaci mezinárodních jízdenek a některých regionálních nabídek může být vyžadováno také datum narození. Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení (mobilním terminálu) zobrazí informace, které se nacházejí na jízdence (jméno a příjmení).

Platební údaje
Pro zpracování Vámi zadaných plateb budou poskytovateli platebních služeb předány potřebné platební údaje (částka, referenční číslo rezervace, popis rezervace, dlužník).

 • Při platbě přes PayPal to je:
  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jak společnost PayPal zpracovává Vaše údaje, najdete v informacích společnosti PayPal o ochraně osobních údajů.
 • Při platbě pomocí Apple Pay (pouze na zařízeních IOS) je to:
  Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko. Informace o tom, jak společnost Apple zpracovává vaše údaje pro Apple Pay, najdete v oznámení o ochraně osobních údajů "Wallet & Apple Pay" ve svém zařízení nebo na stránkách společnosti Apple.
 • Při platbě kreditní kartou to je:
  PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Jak Payone zpracovává Vaše údaje, najdete v informacích o ochraně dat Payone: https://www.payone.com/dsgvo/. Zaznamenání údajů o platební kartě pro platbu nebo vklad na vlastní účet zákazníka, jakož i veškerá bezpečnostní opatření, jako je 3D-Secure a silné ověření zákazníka, se provádí přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.
 • Při platbě přes giropay to je: 
  paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main. Další informace najdete v informacích o ochraně osobních údajů paydirekt.
 • Přihlásit se k SEPA inkasu:
  Když se zaregistrujete pro SEPA inkaso, udělíte nám SEPA mandát, na základě kterého inkasujeme platby z Vašeho bankovního účtu pomocí SEPA inkasa, pokud zvolíte tento způsob platby.
 • Online aktivace systému přímého inkasa SEPA:
  Pro bezpečné platby v rámci systému přímého inkasa SEPA poskytujeme metody pro online ověření přístupu k účtu prostřednictvím OpenBanking společnosti Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 Mnichov) nebo Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlín) nebo k online ověření totožnosti prostřednictvím Verimi GmbH. V závislosti na zvoleném způsobu ověření budou Vaše osobní údaje (udané bankovní spojení, jméno a e-mailová adresa) předány pod Vaším vedením poskytovateli služeb. V automaticky otevíraném dialogu poskytovatele služeb budete provedeni zvolenou funkcí a informováni o jednotlivých krocích zpracování údajů. Po úspěšném dokončení kontroly můžete zaplatit přímým inkasem. Oba poskytovatelé služeb jsou samostatně činní jako odpovědné osoby. Společnost Verimi GmbH Vám nabídne použití Vašeho zákaznického účtu Verimi, pokud je k dispozici, nebo vytvoření nového zákaznického účtu, který Vám později pomůže i při dalších postupech ověřování totožnosti. Tink Germany GmbH a Verimi GmbH jsou autorizované informační služby o účtech, které pracují i pro banky a zpracovávají Vaše údaje pouze po dobu několika minut kontroly přístupu k účtu.
  Další informace jsou k dispozici také v oznámení o ochraně osobních údajů v dialogovém okně příslušného poskytovatele.

Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru společně s platebními údaji zpracován otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na int.bahn.de. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.

Služba Komfort Check-In
Ve vybraných dálkových vlacích DB Vám komfortní odbavení nabízí možnost automatické kontroly jízdenky do mobilu. Při využívání této služby zpracováváme pro účely validace a potvrzení údaje týkající se příslušné jízdenky do mobilu, včetně jejích identifikačních údajů a případných nároků na slevu. Zpracovávají se následující údaje:

 • číslo jízdenky / číslo objednávky
 • jméno a příjmení cestujícího (cestujících)
 • číslo karty BahnCard
 • jméno držitele BahnCard

objednávka karty BahnCard
Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození). Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard naleznete na: www.db-vertrieb.com/datenschutz/datenschutz-bahncard 

Nabídky podobného zboží nebo služeb
Vaši e-mailovou adresu získanou při registraci nebo při plnění smlouvy (např. při rezervaci digitální jízdenky) používáme také k tomu, abychom Vás e-mailem informovali o našem vlastním podobném zboží nebo službách. V tomto případě je zpracování e-mailové adresy založeno na našem převažujícím oprávněném zájmu na propagaci našeho zboží a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ).

Tomuto využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna protiřečit. Námitku můžete zaslat prostřednictvím odkazu pro námitky v každém e-mailu, který jste za tímto účelem obdrželi, nebo e-mailem na adresu p.d-datenschutz@deutschebahn.com (Klíčové slovo: Reklama rozpor / Werbewiderspruch).

Rezervace digitální letenky po návštěvě partnerské stránky (affiliate marketing)
Když kliknete na affiliate reklamní médium DB na externí partnerské stránce, budete přesměrováni na naši rezervaci. Odesílá se také identifikátor procesu, který zpracováváme za účelem poskytnutí odměny partnerovi za iniciovanou rezervaci. Nepředáváme žádné osobní údaje. Odměna je zpracovávána prostřednictvím partnerské sítě společnosti AWIN AG, Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249 Berlín.

Objednávka předplatného online
Při objednávce předplatného je společnost DB Vertrieb GmbH odpovědná za zpracování potřebných kontaktních a platebních údajů. Ty lze na přání převzít z vašeho zákaznického účtu. V závislosti na nabídce mohou být vyžadovány také identifikační údaje, jako je datum narození nebo fotografie.

Přidání předplatného k vašemu zákaznickému účtu
Pro přidání předplatného k vašemu zákaznickému účtu, např. pro zobrazení v DB Navigatoru, shromažďujeme vaše příjmení, datum narození a číslo předplatného. Pokud je k předplatnému vyžadována fotografie a ta ještě není uložena v údajích vaší smlouvy o předplatném, budete při přidávání předplatného vyzváni k jejímu uložení. Poté máte možnost vybrat fotografii z galerie nebo pořídit novou fotografii. K tomu jsou zapotřebí samostatná přístupová oprávnění (podrobnosti naleznete v části Přístupová oprávnění).

Formulář zpětné vazby
Pokud nám pošlete dotaz nebo připomínku k Vaší objednávce pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme nakládat s Vašimi údaji z formuláře, včetně zde uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ.

Přihlášení k odběru zpravodaje
Pokud se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, bude Vaše e-mailová adresa shromažďována jako povinný údaj.

V případě přihlášení se k odběru zpravodaje ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), která byla přiřazena Vašemu koncovému zařízení v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné následně vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení. Abychom Vám mohli nabídnout přitažlivý a relevantní obsah, zaznamenáváme Váš zájem o obsah zpravodaje int.bahn.de na bázi kliknutí a zobrazení obsahu pomocí individualizovaných odkazů.

Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat v tomto případě k reklamním účelům. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Od odběru zpravodaje se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části zpravodaje. Pokud nebudete s využíváním Vašich údajů k reklamním účelům souhlasit, budou Vaše údaje použity pouze v anonymní podobě pro statická vyhodnocení.

Bezpečnostní opatření
Zavedli jsme ochranná opatření pro bezpečnost a dostupnost našich IT systémů. Patří mezi ně brána firewall pro webové aplikace, omezování rychlosti a ochrana proti DOS založená na technologiích od poskytovatelů služeb Akamai Technologies Inc. a F5 Inc. Všechny požadavky na naše systémy jsou kontrolovány, zda splňují definovaná technická pravidla. Odchylné požadavky můžeme zablokovat nebo je dočasně uložit k další analýze, včetně IP adresy.

Pohodlné funkce
Využíváme paměť zařízení moderních prohlížečů, abychom vám poskytli historii údajů o poloze, které jste naposledy použili v zadávacích polích "Odkud" a "Kam" pro další vyhledávání při cestování. Všechny údaje jsou uloženy pouze v jednotlivých zařízeních a lze je v tomto okamžiku vymazat.

Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy. Pro účely průzkumu trhu zapojujeme také externí poskytovatele služeb.

Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení.

Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU.

Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na int.bahn.de:

 • uzavření cestovního pojištění
 • nákup hotelových služeb
 • využití služby půjčovny aut
 • při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývá.
 • v případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být údaje o pohledávkách předány inkasní společnosti. 

Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to pro plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu) nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného ukončení dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu, která je pro jejich uložení stanovena zákonem. 

Na našich webových stránkách používáme pro zajištění funkčnosti, měření a analýzu soubory cookie. Soubory cookie jsou datové balíčky generované webovými stránkami a uložené ve Vašem prohlížeči. Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění technických funkcí webových stránek (např. pro ukládání do mezipaměti) a cookies, které k zajištění technických funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou (jako např. pro měření dosahu).  Některé z těchto cookies budou po ukončení relace prohlížeče automaticky odstraněny nebo se stávají neplatnými  (tzv. dočasné cookie).

Použití int.bahn.de je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete.

Své nastavení souborů cookie můžete kdykoli znovu vyvolat pomocí následujícího tlačítka „Nastavení souborů cookie“ a provést změny.

Cookie a podobné technologie, které jsou nezbytné pro používání určitých funkcí internetové stránky:

Níže uvedená opatření, která používáme, slouží k tomu, abychom naše webové stránky navrhli tak, aby vyhovovaly potřebám, a zlepšili jejich použitelnost.  Abychom mohli měřit účinnost našich opatření ke zlepšení funkčnosti a Vašeho uživatelského zážitku, průběžně shromažďujeme nezbytné statistiky o používání. Za tímto účelem využíváme služby poskytovatelů Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics a m-pathy. Pokud je třeba zpracovat vaši IP adresu, bude tato anonymizována. Naše poskytovatele služeb jsme smluvně zavázali k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů. V případě potřeby jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU.

Díky zvolené technické integraci a smluvním opatřením zajišťujeme, že k údajům máme přístup pouze my.

hCaptcha firmy Intuition Machines Inc.
Abychom ještě spolehlivěji chránili soukromí našich zákazníků a dostupnost webových stránek před automatizovanými a zneužívajícími pokusy o přístup, používáme technologii hCaptcha poskytovatele Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA) ein. Díky rozpoznávání botů a vyhodnocování rizik se strojovým zaučováním a testováním zjišťujeme, zda náš web používá lidský návštěvník.  V případě potřeby se při používání webové stránky zobrazí interaktivní úloha pro ověření. Pokud jste se zaregistrovali ke službě Přístupný poskytovatele, vyhodnocuje se místo zadání ověření soubor cookie s dobou trvání jeden měsíc. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Oprávněný zájem spočívá v ochraně údajů dotčených osob a infrastruktury před automatizovanými a zneužívajícími pokusy o přístup.

Nástroje JSC společnosti Risk.Ident GmbH
Pro účely prevence podvodů používáme technologii JSC-Tools od společnosti Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg).  To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na int.bahn.de. Zde lze použít soubor cookie s dobou platnosti 24 měsíců.  Právním základem je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Oprávněným zájmem je umožnit jednoduchý a nízkoprahový přístup k rezervačním a platebním službám a zároveň zajistit vysokou úroveň bezpečnosti plateb.

easy Marketing
Používáme technologie společnosti easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund), abychom zajistili odměnu partnerským společnostem, pokud jste provedli rezervaci na bahn.de po kliknutí na partnerský odkaz DB nebo reklamní materiál. Za tímto účelem se vyhodnocují soubory cookie s dobou trvání 12 měsíců, k nimž jste na těchto partnerských stránkách dříve dali souhlas. Právním základem pro použití této technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Oprávněný zájem zde spočívá v tom, aby bylo možné partnerskou smlouvu odpovídajícím způsobem odměnit za přinesenou smlouvu o koupi vstupenky.

CrossEngage
Pokud máte zákaznický účet na bahn.de, mohou se vám po přihlášení zobrazovat personalizované nabídky a propagační akce. Pokud jste souhlasili s používáním marketingových souborů cookie, bude zohledněno i vaše chování při používání online. Pro návrh personalizovaného obsahu na bahn.de jsou ve vašem prohlížeči nastaveny soubory cookie s dobou trvání 13 měsíců. Údaje používané k tomuto účelu jsou zpracovávány v pseudonymizované podobě na serverech našeho poskytovatele služeb CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlín). Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

Tealium
Za účelem dynamického přizpůsobení této webové stránky a správy dynamického obsahu používáme službu správy značek společnosti Tealium iQ (Tealium Inc., 9605 Scranton Rd., Ste. 600 San Diego, CA 92121, USA). To zahrnuje také zpracování nastavení cookies, které jste si vybrali. K tomu používané soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG. Právním základem pro protokolování Vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

Qualtrics
Z důvodu neustálého zlepšování našich nabídek a služeb nabízíme na naší webové stránce uživatelům vyplňování různých dotazníků. K tomu využíváme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Informace jsou shromažďovány anonymně. Cookies používané společností Qualtrics mají za cíl, vyloučit stejného uživatele během určitého časového období z opakované účasti v daném průzkumu. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Účast na průzkumech je zcela dobrovolná.  Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG. Pokud jsou osobní údaje zadávány do volných textových polí, je právním základem čl.6 odst.1 písm. b) ONOOÚ.

Verint Systems GmbH
Na těchto webových stránkách jsou údaje o relacích a interakcích návštěvníků webových stránek shromažďovány a ukládány pomocí technologií společnosti Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Německo). Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti stránek. K tomuto účelu se používají také soubory cookie, jejichž doba trvání je 24 měsíců. Právním základem pro použití této technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

Optimizely
Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší design našich webových stránek, ukazujeme vám v rámci takzvaného A/B testování mírně odlišný obsah a měříme reakce na něj. Služba webové analýzy Optimizely (119 5th Ave 7th floor, New York, NY 10003, USA), která se k tomuto účelu používá, ukládá potřebné informace do vašeho koncového zařízení. Tyto informace jsou zpracovávány na serverech společnosti Optimizely v USA po dobu trvání jednotlivých testů bez osobního odkazu. Právním základem je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ.

Adobe Analytics
Za účelem ovládání naší webové stránky a optimalizace výkonnosti používáme službu webové analýzy společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko). Použité soubory cookie mají platnost 24 měsíců. Informace zpracovávané prostřednictvím souboru cookie nejsou osobní ani nejsou spojitelné s jednotlivými osobami. Za pomoci těchto informací měříme a hodnotíme používání internetu a vyhotovujeme statistiky. Tímto způsobem můžeme vidět, jako často jsou které rubriky a texty na našich stránkách čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky pro Vás. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

Soubory cookie a podobné technologie, které nejsou nezbytné pro používání určitých funkcí webových stránek.

Následující soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro používání webových stránek a jsou zpracovávány pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí souhlas. Právním základem je § 25 odst. 1 TDDDG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že znovu vyvoláte nastavení souborů cookie a změníte v něm svou volbu.

Soubory cookie pro personalizované nabídky
Marketingové soubory cookie se na našich webových stránkách používají k přizpůsobení obsahu vašim zájmům a k zobrazení odpovídajících nabídek. Pokud máte zákaznický účet, umožňují nám cookies v případě potřeby rozpoznat vás při dalších návštěvách stránek int.bahn.de. K tomu dochází pouze prostřednictvím šifrovaných spojení.

AdForm
Soubory cookie společnosti AdForm A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko ) se používají k zobrazování zájmově orientované reklamy. Za tímto účelem se do pseudonymních profilů používání ukládají například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, anonymizovaných IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Doba platnosti souboru cookie nastaveného společností AdForm je 12 měsíců. Tyto údaje se používají pro následující účely:

 • Záznam počtu návštěvníků na int.bahn.de.
 • Záznam pořadí, v jakém návštěvníci navštěvují různé stránky int.bahn.de.
 • Optimalizace webových stránek

Společnost Adform používá tyto informace k poskytování cílenější online reklamy založené na používání. Aby bylo možné využívat reklamní prostor z jiných webových stránek, jsou soubory cookie synchronizovány s následujícími platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

Exactag
Na našich webových stránkách používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf). Soubory cookie se používají k ukládání údajů o tom, jak používáte bahn.de. Zpracovávány jsou také procesní identifikátory, které jsou přenášeny při přesměrování z jiných webových stránek (např. LinkeId.com, Bing.com, Google.com, Youtube.com), a úspěšné přesměrování může být hlášeno zpět provozovateli příslušné webové stránky. Nepředáváme žádné osobní údaje. Doba trvání souboru cookie nastaveného společností Exactag je 6 měsíců.

 • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
 • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu.
 • Máte právo, podat stížnost u kontrolního úřadu. Příslušným kontrolním orgánem pro uvedené zodpovědné strany je: Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hesenský inspektor pro ochranu údajů), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.​​​​
 • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
 • Proti zpracování údajů můžete vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, pokud je zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro splnění veřejného úkolu.
 •  Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamy).

Společnosti DB Vertrieb, DB Fernverkehr a DB Regio nesou společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 ONOOÚ.  Ve vzájemné dohodě smluví strany stanovily, kdo plní jaké povinnosti podle ONOOÚ.  Bez ohledu na to můžete svá práva u výše uvedených smluvních partnerů kdykoli uplatnit.  Pokud nám napíšete, a Váš požadavek se týká oblasti odpovědnosti Vámi používané služby, předáme jej dál.

Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt am Main

nebo e-mailem na p.d-datenschutz@deutschebahn.com

Když kliknete na odkaz na externí stránku, pohybujete se mimo stránky int.bahn.de. Společnost DB Fernverkehr AG tak není zodpovědná za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

Podmínky používání přizpůsobujeme změněným funkcím nebo změněným právním situacím.  Doporučujeme proto, abyste pravidelně brali na vědomí informace o ochraně osobních údajů.

Poslední úprava: červen 2024

Informace o ochraně údajů ve Středisku služeb pro práva cestujících (SC FGR)

Zde se můžete informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme za účelem zpracování Vašich práv cestujících. (pouze v němčině)