Regionální jízdenka pro Bavorsko

S regionální jízdenkou pro Bavorsko na 1 den po celém Bavorsku - k dispozici také pro 1. třídu a také pro noční sovy jako noční  regionální jízdenka pro Bavorsko.

Vaše výhody

 • Pro skupiny do 5 osob, ideální pro jednodenní výlety nebo pro noční sovy jako noční regionální jízdenka pro Bavorsko.
 • 3 děti  ve věku od 6 do 15  let s Vámi cestují zdarma.
 • Libovolný počet jízd na území Bavorska po dobu jednoho dne
 • Platí ve všech vlacích místní dopravy, v systémech integrované dopravy a téměř ve všech linkových autobusech v Bavorsku
od 29 EUR

Často kladené otázky

1 osoba

 • regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 29 EUR
 • regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 41,50 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 27 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 38,50 EUR

2 osoby

 • regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 39 EUR
 • regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 63,50 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 34 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 56,50 EUR

3 osoby

 • regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 49 EUR
 • regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 85,50 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorskoo 2. třída: 41 EUR
 • Zemská noční jízdenka Bavorsko 1. třída: 74,50 EUR

4 osoby

 • regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 59 EUR
 • regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 107,50 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 48 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 92,50 EUR

5 osob

 • regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 69 EUR
 • regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 129,50 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 2. třída: 55 EUR
 • noční regionální jízdenka pro Bavorsko 1. třída: 110,50 EUR

Uvedené ceny platí při nákupu v automatech DB a na internetu. V našich prodejních místech DB obdržíte všechny jízdenky s osobním poradenstvím za příplatek 2 Eur.

Regionální jízdenka pro Bavorsko:

 • v jeden den Vaší volby od 9 hod do 3 hod následujícího dne
 • o víkendech, o svátcích (včetně svátku Nanebevzetí Panny Marie) a 24. a 31. prosince od 0 hod do 3 hodin následujícího dne

Noční regionální jízdenka pro Bavorsko:

 • Od neděle do čtvrtka od 18 hod uvedeného dne platnosti do 6 hodin následujícího dne
 • v pátek, sobotu a 15.08.  (Nanebevzetí Panny Marie), 24.12. a 31.12. od 18 hod uvedeného dne platnosti do 7 hod následujícího dne
 • v noci před státním svátkem platí v celém Bavorsku od 18 hod v den platnosti do 7 hod následujícího dne

Regionální jízdenka pro Bavorsko a Noční regionální jízdenka pro Bavorsko platí v následujících dopravních prostředcích v Bavorsku:

 • ve všech vlacích místní dopravy všech železničních přepravců (např. RE, RB, soukromé železnice)
 • ve všech dopravních prostředcích systému (S-Bahn, U-Bahn, tramvaj, autobus)
 • platí také na vybraných tratích sousedních spolkových zemí a v Rakousku
 • v téměř všech linkových autobusech v Bavorsku

Upozorňujeme, že Regionální jízdenka pro Bavorsko neplatí v dálkových vlacích (ICE, IC). 

S regionální jízdenkou pro Bavorsko můžete zdarma využít všechny vlaky místní dopravy a dopravní prostředky v oblasti platnosti. 

S Regionální jízdenkou pro Bavorsko nelze v Bavorsku těmito autobusy cestovat.

 • Děti do 5 let včetně smějí cestovat vždy zdarma – nezávisle na tom, zda se jedná o Vaše vlastní děti nebo ne. Při určování počtu cestujících se nezapočítávají.
 • Děti ve věku 6-14 let: zdarma lze přepravovat až 3 vlastní nebo cizí děti bez ohledu na to, zda je jízdenka zakoupena pro jednu nebo více osob.

Ano.  Malí psi (do velikosti domácí kočky) mohou cestovat v přepravním kontejneru zdarma - větší psi se počítají jako cestující a jsou účtováni jako jedna dospělá osoba.

Při přepravě psa podléhajícího platbě musí být při objednávce zadán namísto cestujícího německý termín "Hund" (pes).

Pro přepravu jízdní kola potřebujete na každé kolo jednu denní jízdenku pro jízdní kolo.

Výjimky:

Tato povinnost neplatí na trasách, na nichž platí pro držitele jízdenek tarifu DB zvláštní ustanovení pro bezplatnou přepravu jízdních kol. Pro více informací se obraťte na příslušná sdružení a regionální oblasti.
Pokud se Vaše kolo vejde složené a dobře zabalené do zavazadlového prostoru u sedadla, můžete si ho vzít s sebou jako bezplatné příruční zavazadlo.

Regionální jízdenku pro Bavorsko není možné vyměnit ani stornovat.

Výjimkou je případ, kdy máte na základě svých práv cestujícího nárok na vrácení nebo výměnu jízdenky - například proto, že se v cílové stanici očekává zpoždění delší než 60 minut.

 • Ano.  Regionální jízdenku pro Bavorsku můžete využít jako levnou skupinovou jízdenku a Vaši spolucestující se k Vám mohou připojit i během cesty.
 • Kdo a kolik osob s Vámi cestuje, je však určeno již při zakoupení jízdenky - dodatečná změna spolucestujících je tedy nepřípustná.
 • Cestující musí při kontrole jízdenek na požádání předložit platný průkaz totožnosti, aby mohla být zkontrolována jejich totožnost.

Regionální jízdenka pro Bavorsko je nabídka pro jednotlivce a skupiny, které chtějí cestovat po spolkové zemi po dobu jednoho dne za nízkou cenu. Další prodej nebo dokonce darování použité jízdenky není povoleno.

Proto platí Regionální jízdenka pro Bavorsko pouze tehdy, jestliže jsou na jízdence zapsána příjmení a jména všech cestujících. Cestující, kteří přistupují na trase, musí ihned po nástupu na letenku uvést své příjmení a jméno.

Záznamy lze provádět podle níže uvedeného popisu:

Pro jízdenky zakoupené v cestovních centrech DB a agenturách DB:

první osoba v určeném řádku na přední straně
cestující na zadní stranu

Pro jízdenky zakoupené online a vystavené jako online jízdenka:

Jména všech cestujících musí být uvedena již během procesu rezervace

Pro jízdenky zakoupené v automatu DB:

Všichni cestující na určených řádcích
U jízdenek zakoupených u spolupracující dopravní společnosti (např. v autobuse):

Všichni cestující na vhodném místě na přední nebo zadní straně jízdenky

U jízdenek pro více osob je třeba při rezervaci uvést, která osoba je hlavním cestujícím. Tato osoba se musí zúčastnit celé cesty.

Ne. Cestování s Regionální jízdenkou pro Bavorsko je již výrazně zlevněno, takže žádné další slevy nejsou k dispozici.