Kde najdu tarifní předpisy pro Regionální jízdenku pro Bavorsko?

Tarifní předpisy & Přepravní podmínky naleznete v tarifních podmínkách německého tarifu na