Proč musí být na Regionální jízdence pro Bavorsko uvedena jména všech cestujících?

Regionální jízdenka pro Bavorsko je nabídka pro jednotlivce a skupiny, které chtějí cestovat po spolkové zemi po dobu jednoho dne za nízkou cenu. Další prodej nebo dokonce darování použité jízdenky není povoleno.

Proto platí Regionální jízdenka pro Bavorsko pouze tehdy, jestliže jsou na jízdence zapsána příjmení a jména všech cestujících. Cestující, kteří přistupují na trase, musí ihned po nástupu na letenku uvést své příjmení a jméno.

Záznamy lze provádět podle níže uvedeného popisu:

Pro jízdenky zakoupené v cestovních centrech DB a agenturách DB:

první osoba v určeném řádku na přední straně
cestující na zadní stranu

Pro jízdenky zakoupené online a vystavené jako online jízdenka:

Jména všech cestujících musí být uvedena již během procesu rezervace

Pro jízdenky zakoupené v automatu DB:

Všichni cestující na určených řádcích
U jízdenek zakoupených u spolupracující dopravní společnosti (např. v autobuse):

Všichni cestující na vhodném místě na přední nebo zadní straně jízdenky