Mohou se ke mně na regionální jízdenku pro Bavorsku jednoduše připojit moji spolucestující?

  • Ano.  Regionální jízdenku pro Bavorsku můžete využít jako levnou skupinovou jízdenku a Vaši spolucestující se k Vám mohou připojit i během cesty.
  • Kdo a kolik osob s Vámi cestuje, je však určeno již při zakoupení jízdenky - dodatečná změna spolucestujících je tedy nepřípustná.
  • Cestující musí při kontrole jízdenek na požádání předložit platný průkaz totožnosti, aby mohla být zkontrolována jejich totožnost.