Regulamin korzystania z prywatnego Konta klienta

1. Do czego służy Konto klienta?

 1. Pragniemy oferować nasze usługi w sposób jak najprostszy, wygodny i indywidualny. My, to znaczy spółki DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG oraz DB Regio AG, określane w niniejszym „Regulaminie korzystania” łącznie jako „Spółki DB”. Z prawnego punktu widzenia Spółki DB są dłużnikami solidarnymi oraz wierzycielami solidarnymi.
 2. „Konto klienta” umożliwia wygodny zakup ofert i usług Spółek DB oraz zarządzanie nimi. Na Koncie klienta przechowywane są dane, które powstały przy okazji korzystania z Konta klienta, w szczególności związane z podróżami odbywanymi za pośrednictwem Spółek DB. W ramach Konta klienta wymieniane są informacje między Spółkami DB w celu dopasowania ofert specjalnie do potrzeb użytkowników. Kategorie tych informacji podane są w rozdziale 4. Dzięki temu możemy dopasowywać ofertę podróży koleją do osobistych życzeń i oczekiwań użytkownika – na przykład od pierwszej wizyty na stronie internetowej bahn.de/bahn.com lub w jednym z Centrów Podróży DB aż do zakończenia podróży. Oczywiście każda z trzech Spółek DB kontaktuje się z użytkownikiem tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności Konto klienta nie ma wpływu na zgodę na przesyłanie informacji marketingowych pocztą elektroniczną, udzieloną przez użytkownika poszczególnym Spółkom DB. Użytkownik będzie nadal otrzymywać newslettery, oferty, kupony i inne informacje o produktach tylko wtedy, gdy wyrazi takie życzenie.
 3. Dostęp do Konta klienta można obecnie uzyskać za pośrednictwem następujących „punktów styku z marką”: na stronie internetowej bahn.de/bahn.com, w aplikacjach DB Navigator i BahnBonus oraz telefonicznie. W przyszłości chcielibyśmy umożliwić dostęp do Konta klienta za pośrednictwem innych punktów styku z marką, takich jak DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub konduktorzy w pociągach dalekobieżnych i regionalnych.
 4. Z Konta klienta można korzystać jako konsument. Konto klienta jest bezpłatne, a korzystanie z niego dobrowolne. Oznacza to, że nadal można korzystać z ofert i usług Spółek DB bez zakładania Konta klienta lub bez korzystania z niego. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania oferty „Konto klienta”.

2. Do czego służy ten Regulamin?

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie korzystania z Konta klienta. Jego postanowienia nie obejmują natomiast ofert i usług, które użytkownik kupuje i którymi zarządza za pośrednictwem Konta klienta. W przypadku takich ofert i usług użytkownik zawiera każdorazowo oddzielne umowy z danym dostawcą. Na przykład warunki przewozu (Beförderungebedingungen) Deutsche Bahn AG obowiązują nadal w odniesieniu do usług przewozowych.
 2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu w poszczególnych punktach styku z marką mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Dotyczy to w szczególności warunków korzystania ze strony internetowej bahn.de/bahn.com/bahn.com oraz aplikacji.
 3. Rejestrując Konto klienta, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Jak założyć Konto klienta?

 1. Do korzystania z Konta klienta wymagana jest rejestracja. Należy podać kompletne i prawdziwe informacje. W przypadku ich zmiany należy niezwłocznie dokonać aktualizacji.
 2. Korzystanie z Konta klienta jest możliwe tylko po zalogowaniu za pomocą danych dostępowych.
 3. Danych dostępowych nie wolno nikomu ujawniać. Hasło można zmienić w każdej chwili. Korzystanie z Konta klienta przez osoby trzecie jest niedozwolone. Jeśli z urządzenia korzysta więcej niż jedna osoba, należy upewnić się, że w przeglądarce wyłączona jest opcja autouzupełniania, oraz unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do nieuprawnionego użycia danych dostępowych.
 4. Konto klienta może zostać zablokowane, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do Konta klienta dostęp uzyskała osoba nieuprawniona, jeśli użytkownik narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Konto klienta jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także jeśli występują inne uzasadnione powody. Jeżeli użytkownik nie podejmie wówczas żadnych działań lub naruszenie będzie trwało pomimo wyznaczenia rozsądnego terminu na jego zaprzestanie, użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Konta klienta zgodnie z postanowieniami ust. 7.2.

4. Co oferuje Konto klienta?

 1. Posiadając Konto klienta, użytkownik ma możliwość płynnego korzystania z obsługi oferowanej przez Spółki DB. Za pośrednictwem Konta klienta dane użytkownika przekazywane są do punktów styku z marką, co pozwala na korzystanie z ofert oraz usług Spółek DB i dokonywanie zakupów w uproszczony sposób.
 2. Dane użytkownika, w tym historia zakupów, są przechowywane na Koncie klienta – pozwala to na korzystanie z różnych możliwości oferowanych przez Konto klienta (w zależności od punktu styku z marką)
 • Zarządzanie danymi podstawowymi: Użytkownik może zapisać swoje imię i nazwisko oraz adres i po zarejestrowaniu korzystać z nich w trakcie przyszłych zakupów biletów. Można również podać odrębny adres dostawy lub adres do fakturowania. Ponadto istnieje możliwość zapisania preferowanych danych płatności i korzystania z nich podczas przyszłych zakupów.

 • Zakupy i zarządzanie nimi: Dane zapisane na Koncie klienta, w tym dane dotyczące płatności, są automatycznie przejmowane podczas zakupu biletów – w trakcie procesu zakupu można je jednak zmienić. Ponadto zarejestrowani klienci mogą dokonywać zakupu biletów dla innych osób. Użytkownik ma również dostęp do zestawienia zakupionych biletów na przyszłe i przeszłe przejazdy, a także może nimi łatwo i szybko zarządzać. W przypadku biletów na przyszłe przejazdy można utworzyć powiadomienia dotyczące podróży, zakupić dodatkowe opcje, takie jak rezerwacja miejsca siedzącego, lub wymienić bądź zwrócić bilet zgodnie z warunkami taryfowymi.

 • Udogodnienia przy zakupie biletów: zapisywanie często wykorzystywanych połączeń, tras i profili rezerwacji: W trakcie zakupu biletów dostępne są różne udogodnienia:

  W punkcie „Mój następny pociąg” można skonfigurować, edytować i usuwać często używane połączenia.

  W punkcie „Moje trasy” można zapisywać, edytować lub usuwać różne trasy. Podczas wyszukiwania połączeń w informacji dla podróżnych można wykorzystać zapisane poprzednio trasy.

  W punkcie „Moje profile rezerwacji” można zapisać, edytować lub usunąć powtarzające się parametry dokonywanych rezerwacji. Jeśli użytkownik przy zakupie biletu używa jednego z utworzonych profili, nie musi ponownie wprowadzać zapisanych tu ustawień, jednak może je zmienić podczas procesu zakupu. Dane dotyczące podróżnych oraz szczegółów rezerwacji można zapisać w różnych profilach.

 • Powiadomienia o podróży: Można ustawić powiadomienia o podróży i wyłączyć je w dowolnym momencie. Można również zapisać połączenia, dla których w przypadku opóźnień oraz odwołania pociągów lub przystanków przesłane zostaną automatyczne powiadomienia.

 • BahnCard: Na Koncie klienta dostępne jest zestawienie wszystkich kart rabatowych BahnCard, zarówno głównych, jak i partnerskich. Można tutaj sprawdzić początek i koniec okresu ważności karty BahnCard, wypowiedzieć umowę BahnCard lub wymienić posiadaną kartę na inną zgodnie z warunkami taryfowymi BahnCard. Możliwe jest również zamówienie kolejnej karty rabatowej BahnCard w uproszczony sposób, ponieważ dane z Konta klienta są przejmowane przy składaniu zamówienia.

  Posiadacze BahnCard 100, 1 klasa, znajdą na swoim Koncie klienta zestawienie obejmujące pulę dostępnych miejsc siedzących, które można bezpłatnie zarezerwować. Zostanie wyświetlona liczba miejsc siedzących, które można jeszcze bezpłatnie zarezerwować. Następnie można dokonać rezerwacji.

 • BahnBonus: Za pośrednictwem Konta klienta można zarejestrować się w programie BahnBonus. Po zarejestrowaniu użytkownik może określić, czy przy okazji każdego zakupu dokonywanego za pomocą Konta klienta chce automatycznie zbierać punkty premiowe i statusowe. W przeciwnym razie przy każdym zakupie użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce zbierać punkty.

  Na Koncie klienta dostępne jest zestawienie wszystkich zebranych punktów premiowych i statusowych oraz punktów zrealizowanych. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić stan konta punktowego i zobaczyć, ile punktów zostało naliczonych lub odjętych, na przykład w związku z zamówieniem nagrody.

  Ponadto dostępne są informacje o programie statusowym dla osób często podróżujących. Można tu sprawdzić m.in. stan zgromadzonych punktów statusowych. Punkty zebrane w ramach programu BahnBonus można wymienić na nagrody prezentowane w katalogach nagród BahnBonus. Jeżeli użytkownik nie chce dłużej uczestniczyć w programie BahnBonus, może na swoim Koncie klienta zrezygnować z udziału w programie.

 • Abonamenty DB i bilety okresowe DB na wybraną trasę: Na Koncie klienta dostępne jest zestawienie abonamentów DB oraz biletów okresowych DB na wybraną trasę. Można tutaj sprawdzić obszar obowiązywania oraz początek i koniec ważności zawartych umów, wypowiedzieć zawarte umowy lub zawrzeć nową umowę zgodnie z warunkami taryfowymi dla abonamentów DB lub biletów okresowych DB na wybraną trasę. Możliwe jest również złożenie kolejnego zamówienia w uproszczony sposób, ponieważ przy składaniu zamówienia przejmowane są dane z Konta klienta.

  Zarządzanie preferencjami reklamowymi i kontaktowymi

  Na Koncie klienta można wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera DB Vertrieb GmbH lub wycofać już udzieloną zgodę.

 • Skargi, krytyczne uwagi, pochwały lub sugestie: W prosty sposób można przekazywać skargi, krytyczne uwagi, pochwały lub sugestie dotyczących zakupu biletów w przeszłości lub przyszłości.

 • Wniosek o odszkodowanie (prawa pasażera): Zarejestrowani klienci mają możliwość ubiegania się w trybie uproszczonym o odszkodowanie w sprawach dotyczących praw pasażera związanych z opóźnieniem lub odwołaniem pociągu.

 • Oferty, kupony i informacje: Oferty, kupony oraz informacje od Spółek DB można otrzymywać listownie, na stronach internetowych, w aplikacjach Spółek DB oraz – na życzenie – pocztą elektroniczną.

  Na przykład wysyłane są powiadomienia o sytuacjach nadzwyczajnych, powodujących ograniczenia ruchu kolejowego, co pozwala uwzględnić je podczas planowania podróży i w jej trakcie.

  Posiadacze Konta klienta mogą podczas wizyty w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) otrzymać oferty lub kupony dotyczące przyszłych podróży oraz oferty kart rabatowych BahnCard. W tym celu – na prośbę doradcy turystycznego – w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) należy się wylegitymować.

  Adresu e-mail zapisanego w trakcie rejestracji lub w ramach realizacji umowy (np. zakupu biletu cyfrowego) używamy ponadto, aby przesyłać drogą elektroniczną (w szczególności pocztą elektroniczną lub w formie wiadomości push) informacje o podobnych oferowanych przez nas towarach lub usługach. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można zgłosić za pomocą linku, znajdującego się w każdym otrzymanym od nas e-mailu, lub bezpośrednio na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com (sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych).

Chcielibyśmy stale rozwijać i ulepszać Konto klienta. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia, ograniczenia lub innego dostosowania w rozsądnym zakresie i w dowolnym czasie funkcji oferowanych w ramach Konta klienta.

5. Jaka jest dostępność Konta klienta?

 1. Nie możemy zagwarantować, że Konto klienta będzie dostępne przez cały czas i bez przerwy we wszystkich punktach styku z marką oraz że będzie działać bez błędów i zakłóceń. Ze względu na uwarunkowania techniczne, na które nie mamy wpływu, mogą wystąpić awarie, w szczególności czasowy całkowity lub częściowy brak dostępności. W adekwatnym zakresie dotyczy to również czynności konserwacyjnych. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o korzystanie z Konta klienta w dowolnym momencie.
 2. Posiadaną ewentualnie kartę rabatową BahnCard można załadować do aplikacji DB Navigator tylko wtedy, gdy możliwe jest ustanowienie niezakłóconego połączenia z Kontem klienta. Dlatego przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się, że BahnCard jest dostępna w aplikacji również w trybie offline. Obowiązkiem pasażera jest okazanie w razie potrzeby ważnej karty BahnCard.

6. Co się dzieje z danymi?

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w ramach Konta klienta zawiera Polityka prywatności.

7. W jaki sposób można zamknąć Konto klienta?

 1. Konto klienta można zamknąć ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to możliwe za pośrednictwem następujących punktów styku z marką: bahn.de/bahn.com, telefonicznie przez Centrum Obsługi Klienta DB Dialog lub w formie tekstowej.
 2. Po 24 miesiącach braku aktywności Konto klienta może zostać zamknięte automatycznie.
 3. Z chwilą zamknięcia Konta klienta zapisane tam dane nie będą dostępne. Umowa o udostępnienie Konta klienta zostaje wówczas rozwiązana.
 4. Prosimy nie zamykać Konta klienta, dopóki jest ono potrzebne do obsługi bieżących umów lub roszczeń, np. abonamentów lub biletów wielokrotnego przejazdu. Jeśli jednak użytkownik wyrazi mimo to chęć zamknięcia Konta klienta, dołożymy wszelkich starań, aby otrzymał odpowiednie ostrzeżenie. Zastrzegamy sobie również prawo do umożliwienia zamknięcia Konta klienta dopiero po rozwiązaniu bieżących umów i uregulowaniu roszczeń. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za sytuację, w której użytkownik w wyniku zamknięcia Konta klienta nie będzie mógł korzystać z opłaconych usług.

8. Jak uregulowane są kwestie odpowiedzialności?

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność Konta klienta ani za dostępność oferowanych na nim funkcji.
 2. W pozostałym zakresie odpowiadamy wyłącznie za szkody powstałe na skutek umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez prawnych przedstawicieli Spółek DB lub osoby, którymi Spółki DB posługują się w celu wykonania świadczenia. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo prawnych przedstawicieli Spółek DB lub osób, którymi Spółki DB posługują się w celu wykonania świadczenia, chyba że naruszony zostanie obowiązek, którego dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zwany dalej „obowiązkiem kardynalnym”). Obowiązki kardynalne to zobowiązania, których spełnienie jest warunkiem właściwego wykonania umowy, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i których spełnienia druga strona umowy zwykle może oczekiwać. W przypadku naruszenia obowiązku kardynalnego w wyniku niedbalstwa odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.
 4. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje niezmieniona.
 5. Zwracamy wyraźnie uwagę na fakt, że zgodna z umową realizacja ofert i usług w ramach Konta klienta zależy w decydującym stopniu od podania przez użytkownika prawdziwych informacji. W związku z tym wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z podania przez użytkownika błędnych lub niepełnych informacji.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z usługami zakupionymi za pośrednictwem Konta klienta. Kwestie te reguluje wyłącznie umowa, którą użytkownik zawiera indywidualnie z danym dostawcą, jak również ewentualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. W jaki sposób jest zmieniany niniejszy Regulamin?

 1. Możemy zmieniać i dostosowywać niniejsze OWH ze skutkiem na przyszłość, jeśli istnieje uzasadniony powód zmian i o ile są one akceptowalne pod warunkiem uwzględnienia interesów obydwu stron umowy.
 2. Uzasadniony powód ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zmiany są konieczne z powodu znacznego zakłócenia ekwiwalentności świadczeń umownych, którego nie mogliśmy przewidzieć w momencie jej zawierania, albo jeśli z powodu zmian w orzecznictwie lub ustawodawstwie są one konieczne do dalszej realizacji umowy.
 3. Zmianom nie podlega obowiązek spełnienia świadczenia głównego.
 4. Zmienione warunki przesyłamy w formie tekstowej co najmniej osiem tygodni przed ich planowanym wejściem w życie i zwracamy wówczas szczególną uwagę na nowe postanowienia oraz datę ich wejścia w życie. Jednocześnie wyznaczamy termin, wynoszący co najmniej osiem tygodni, w którym należy złożyć oświadczenie, czy użytkownik wyraża zgodę na zmienione OWH w celu dalszego korzystania z usługi.
 5. Jeżeli w takim terminie, którego bieg rozpoczyna się od momentu otrzymania zawiadomienia w formie tekstowej, użytkownik nie złoży żadnego oświadczenia, zmienione warunki uważa się za przyjęte.
 6. Na początku tego okresu informujemy szczegółowo o konsekwencjach prawnych, tj. o prawie do sprzeciwu, terminie na jego wniesienie i znaczeniu milczenia.

10. Jakie prawo jest właściwe i który sąd jest właściwy?

 1. W przypadku osób posiadających miejsce zwykłego pobytu w Niemczech obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku osób posiadających miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązuje również prawo niemieckie, przy czym bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone. W pozostałym zakresie prawo właściwe określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku osób, których miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu znajduje się w Niemczech, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd we Frankfurcie nad Menem. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest również sąd we Frankfurcie nad Menem, jeżeli w momencie rejestracji Konta klienta użytkownik miał miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Niemczech, a po zawarciu umowy przeniósł je poza terytorium Niemiec lub jeżeli w momencie wniesienia pozwu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu jest nieznane. W pozostałym zakresie właściwość sądowa wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przez jednostkę polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich i nie oferujemy udziału w takiej procedurze.

(Stan na: 01.10.2021 r.)

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu korzystania z Konta klienta dostępne są w FAQ.