Bahntower

Impressum

Strona należy do

DB Fernverkehr AG
DB Tower
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Niemcy

Sąd Rejestrowy we Frankfurcie nad Menem HRB 83 173
Numer identyfikacyjny VAT: DE 260656754

www.db-fernverkehr.com

Spółkę DB Fernverkehr AG reprezentuje zarząd w następującym składzie:
dr Michael Peterson (prezes zarządu), Stefanie Berk (marketing), Wilken Bormann (finanse), Martin Jende (personel), Anja Schöllmann (produkcja).

Kontakt

Telefon:

+49 30 2970 (opłaty zgodnie z taryfą operatora)

E-mail:

reiseportal@bahn.de

Platforma Komisji Europejskiej służąca internetowemu rozstrzyganiu sporów:

www.ec.europa.eu/consumers/odr

Uwaga prawna

DB Fernverkehr AG stale kontroluje i aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej. Pomimo wszelkiej staranności, dane mogły się w międzyczasie zdezaktualizować. Z tego względu nie możemy ponosić odpowiedzialności ani zagwarantować aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnianych informacji.

Bez uprzedniej pisemnej zgody DB Fernverkehr AG, treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą być przetwarzane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w inny sposób.