Polityka prywatności dla konta klienta

Polityka prywatności dla konta klienta obowiązuje dodatkowo do ogólnie obowiązującej polityki prywatności strony bahn.de/int.bahn.de.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o danych przetwarzanych w związku z kontem klienta, sposobie ich wykorzystywania i możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Podczas korzystania z konta klienta spółki DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG przetwarzają Twoje dane jako podmioty współodpowiedzialne. W zawartej miedzy sobą umowie określiły, która z nich wypełnia poszczególne obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych. Najważniejsze postanowienia tej umowy zawiera niniejsza polityka prywatności.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z jednym z wymienionych współadministratorów:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt

p.d-datenschutz@deutschebahn.com
 

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt

fv‐datenschutz@deutschebahn.com
 

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt

datenschutz.regio@deutschebahn.com

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich trzech wymienionych powyżej współadministratorów pełni pani dr Marein Müller.

Więcej szczegółów dotyczących konta klienta można znaleźć w warunkach korzystania z konta klienta (tylko w języku angielskim).

Wyżej wymienione spółki określiły w umowie, która z nich wykonuje jakie zadania w ramach wspólnego przetwarzania danych. Najważniejsze punkty tej umowy zostały przedstawione poniżej.

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH w następujących kwestiach:

 • Realizacja płatności w związku z usługami sprzedaży i obsługa zażaleń 
 • Kontrola wypłacalności i środki zapobiegania oszustwom 

Odpowiedzialność spoczywa na DB Fernverkehr AG w następujących kwestiach:

 • Udostępnienie, eksploatacja i zarządzanie awariami infrastruktury sprzedażowej
 • Program lojalnościowy (BahnBonus)
 • Sprzedaż biletów na pociągi dalekobieżne łącznie z udostępnianiem cyfrowym oraz zamawianie i sprzedaż BahnCard i BahnBonus 
 • Marketing, komunikacja i obsługa klienta 
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych 

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH i DB Regio AG w następujących kwestiach:

 • Korespondencja z klientami (np. klientami abonamentowymi) i działania reklamowe
 • Oferty regionalne

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG w następujących kwestiach:

 • Wykorzystanie stron internetowych i aplikacji do sprzedaży produktów i usług oraz dostarczanie informacji na potrzeby komunikacji marketingowej
 • Procesy w pociągu (np. sprzedaż i kontrola biletów, pobieranie dodatkowych opłat)
 • Przetwarzanie i wypłata kulancji oraz odszkodowań (np. w przypadku awarii, nieprzewidzianych zdarzeń).
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą, zarządzanie skargami, zgłoszeniami serwisowymi i obsługą klienta

Dane z Twojego konta klienta gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w określonych celach. Wynikają one z przyczyn technicznych, wymogów umownych lub Twojego wyraźnego życzenia.

Dane z Twojego konta klienta są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Artykuł ten stosuje się również do operacji przetwarzania danych, niezbędnych do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku subskrypcji newslettera lub korzystania z opcji „Pozostań zalogowany”), stanowi ona podstawę prawną takiego działania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Aby uczynić naszą ofertę bardziej interesującą, chcielibyśmy wyświetlać spersonalizowane treści oparte na dotychczasowym i bieżącym sposobie korzystania z konta klienta. W tym celu przechowujemy i analizujemy dane poddane pseudonimizacji dotyczące korzystania z usług online. Przy kolejnym zakupie biletu możemy wówczas oferować specjalne korzyści, takie jak zniżki czy bezpłatne rezerwacje miejsc siedzących. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Poniżej szczegółowo opisano procesy przetwarzania danych, które mają miejsce podczas rejestracji konta klienta oraz jego użytkowania.

Dotyczy to w szczególności następujących czynności:

Zakładanie konta klienta

Aby założyć konto klienta, należy obowiązkowo wprowadzić następujące dane:

 • Nazwa użytkownika (adres e-mailowy) i hasło
 • Imię i nazwisko

Bez podania tych danych założenie osobistego konta jest niemożliwe. Wszystkie pozostałe informacje na temat osoby i profilu podróży podawane są dobrowolnie. Dane rezerwacji i logowania przechowujemy na Twoim koncie klienta i wykorzystujemy je do wewnętrznych analiz i badań rynku.

Zakup biletu cyfrowego
W przypadku zakupu biletów cyfrowych dane adresowe oraz imię i nazwisko są przejmowane z konta klienta. Jeśli na koncie klienta zapisano datę urodzenia, to zostanie ona dodatkowo przejęta podczas zakupu biletów międzynarodowych na stronie international-bahn.de/bahn.com lub rezerwacji niektórych ofert regionalnych. W trakcie kontroli w pociągu informacje zapisane na bilecie wyświetlane są na ekranie urządzenia kontrolnego.

Zakup karty rabatowej BahnCard
W przypadku zakupu BahnCard dane do kontaktu i identyfikacyjne zostaną przejęte z konta klienta. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z kartą BahnCard można znaleźć na stronie: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Dane płatności na koncie klienta
Twoje informacje dotyczące płatności przetwarzamy w celu realizacji płatności, np. w przypadku zakupu produktu na stronie bahn.de/bahn.com. W zależności od metody płatności przekazujemy je osobom trzecim: Współpracujemy z przedsiębiorstwami partnerskimi w celu zaoferowania poszczególnych metod płatności. Należność możesz uregulować za pośrednictwem „PayPal”, i „giropay”. W tym wypadku informacje dotyczące płatności nie będą zapisywane na Twoim koncie klienta.

 • Rejestracja w celu dokonania płatności poleceniem zapłaty SEPA
  Jeśli chcesz dokonać płatności poleceniem zapłaty SEPA, to podczas rejestracji w celu jej dokonania udzielasz nam pełnomocnictwa SEPA, na podstawie którego pobieramy należność z Twojego rachunku bankowego za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 lit. b) RODO.
   
 • Aktywacja płatności poleceniem zapłaty SEPA przez internet 
  W celu zapewnienia bezpiecznych płatności poleceniem zapłaty SEPA udostępniamy użytkownikom metody weryfikacji dostępu do konta przez internet za pomocą OpenBanking od Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 München) lub Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlin) lub weryfikacji tożsamości przez internet od Verimi GmbH. W zależności od wybranej metody weryfikacji, dane osobowe użytkownika (dane rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane usługodawcy zgodnie z instrukcjami użytkownika. W automatycznie otwierającym się oknie dialogowym usługodawcy użytkownik zostanie poprowadzony przez wybraną funkcję i poinformowany o każdym kroku przetwarzania danych. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji można dokonać płatności poleceniem zapłaty. Obaj usługodawcy działają niezależnie jako podmioty odpowiedzialne. Verimi GmbH zaoferuje użytkownikowi korzystanie z konta klienta Verimi, jeśli jest dostępne, lub utworzenie nowego konta klienta, które może być pomocne również podczas innych procedur weryfikacji tożsamości. Tink Germany GmbH i Verimi GmbH są autoryzowanymi serwisami informacyjnymi o kontach. Pracują one również dla banków i przetwarzają dane użytkownika tylko przez kilka minut sprawdzania dostępu do konta. 
  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności w oknie dialogowym danego dostawcy.
   
 • Płatność kartą kredytową
  W celu bezpiecznego przetwarzania zainicjowanych płatności niezbędne dane dotyczące płatności (kwota, numer referencyjny transakcji, opis transakcji, płatnik) z konta klienta są przekazywane dostawcy usług płatniczych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dostawcą usług w zakresie przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową jest PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy. Informacje o sposobie przetwarzania danych przez Payone można znaleźć w polityce prywatności na stronie Payone: https://www.payone.com/dsgvo/. Przetwarzanie danych karty kredytowej w celu dokonania płatności lub zapisania tych danych na własnym koncie klienta, jak również stosowanie środków bezpieczeństwa wystawcy karty kredytowej, takich jak 3D-Secure i silne uwierzytelnienie, odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Nie mamy dostępu do pełnych danych Twojej karty kredytowej i przechowujemy jedynie referencję w postaci skróconego numeru karty kredytowej, który umożliwia Ci jej rozpoznanie. W celu zapobiegania oszustwom podmiot przetwarzający zamówienie będzie przetwarzał tzw. „odcisk palca” Twojego urządzenia lub przeglądarki wraz z danymi płatności. Służy to Twojej i naszej ochronie i jest stosowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu ze środka płatniczego użytkownika na stronach bahn.de/bahn.com. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pytania dotyczące rezerwacji
W przypadku wysłania do nas za pomocą formularza kontaktowego/chatbota pytania dotyczącego Twojej rezerwacji dane podane na koncie klienta oraz dane do kontaktu będą przez nas wykorzystywane w celu rozpatrzenia zapytania, a także na wypadek pytań dodatkowych.

Oferty podobnych towarów i usług
Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem im informacji i ofert, o których sądzimy, że są zgodne z ich zainteresowaniami i planami podróży. Dlatego też przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (korzystając również z pomocy usługodawców) w celu przesyłania takich informacji i ofert. Korzystamy z danych do kontaktu (nazwiska i adresu oraz adresu e-mail, pozyskanych w ramach łączącej nas relacji handlowej) w celu przesyłania ofert reklamowych pocztą, a także zbliżonych produktów i usług drogą mailową, w szczególności w celu badania rynku, chyba że wyrażono sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów poza tymi, które wynikają ze stawek podstawowych. Sprzeciw można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com lub do jednego z przedsiębiorstw wymienionych powyżej (sprzeciw wobec działań reklamowych).

Zamawianie abonamentu online
Podczas zamawiania biletu okresowego w abonamencie dane do kontaktu i dane płatności są przejmowane z konta klienta. W zależności od oferty mogą być również wymagane dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia lub zdjęcie. Twój obecny abonament jest widoczny na koncie klienta.

Subskrypcja newslettera
Jeśli zasubskrybujesz newsletter, niezbędne dane zostaną przejęte z Twojego konta klienta.
W przypadku subskrybowania newslettera zapisujemy ponadto adres IP urządzenia używanego w chwili logowania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP), oraz datę i godzinę logowania. Dane te gromadzone są w celu późniejszej weryfikacji (ewentualnego) nieuprawnionego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służą zabezpieczeniu nas przed ryzykiem prawnym. Aby zaoferować Ci treści, które są dla Ciebie atrakcyjne i istotne, rejestrujemy Twoje zainteresowanie treściami newslettera na podstawie kliknięć i wyświetlania treści za pośrednictwem zindywidualizowanych linków. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy kliknąć link u dołu newslettera.

Udział w konkursach
W ramach konkursów gromadzone są dane potrzebne do ich przeprowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące np. tego, jakie dane są gromadzone oraz w jakim celu, dostępne są na stronach poszczególnych konkursów.

Wirtualni asystenci
Na bahn.de/int.bahn.de wykorzystywani są wirtualni asystenci (zwani również chatbotami). Pełnią oni rolę kanału sprzedaży i wspierają użytkownika podczas szukania informacji na bahn.de/bahn.com i w DB Navigator. Wirtualni asystenci znają również treści umieszczone na stronie internetowej i dostarczają odpowiedzi na pytania, opierając się na słowach kluczowych, podają linki do odpowiednich stron internetowych lub zalecają skorzystanie z innego kanału komunikacji.

Chatboty są stale rozwijane i wspierają użytkownika podczas korzystania z oferty internetowej oraz urządzeń mobilnych. Nie odpowiadają one obecnie na żadne zapytania klientów dotyczące konkretnej umowy. Takie pytania obsługiwane są w dalszym ciągu osobiście w ramach usługi LiveChat, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie wymaga ani nie oczekuje się podawania danych osobowych.

Chatbot przechowuje zapytania klientów przez maks. 34 dni w celu optymalizowania swojego działania poprzez samouczenie się. Dane osobowe nie są analizowane. Dane dotyczące użytkowania, takie jak czas trwania czatu, znaczniki czasowe wiadomości, liczba okien dialogowych i przybliżona lokalizacja użytkowników, są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Dane użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi zgłaszanych spraw oraz dla celów wewnętrznych, np. zarządzania procesami biznesowymi i usługowymi oraz ich doskonalenia.

Zakup cyfrowego biletu po wizycie na stronie partnera (w ramach programu partnerskiego)
Zakup biletu po kliknięciu reklamy DB umieszczonej na zewnętrznej stronie partnerskiej powoduje odczyt plików cookie umieszczonych przez firmę partnerską na takiej stronie. Pliki cookie mają 30-dniowy termin ważności. Jest to konieczne w celu przekazania firmie partnerskiej wynagrodzenia z tytułu zainicjowania zakupu. W ramach programu partnerskiego współpracujemy z siecią Awin.

W celu realizacji umowy z reguły konieczne jest korzystanie z usług podmiotów przetwarzających związanych poleceniami zamawiającego, np. operatorów centrów obliczeniowych, firm drukarskich lub wysyłkowych czy innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie umowy.

Usługodawcy zewnętrzni, przetwarzający dane na nasze zlecenie, są starannie wyselekcjonowani i zobowiązani do zachowania ścisłych wymogów umownych. Usługodawcy pracują według naszych wytycznych, co gwarantują ścisłe regulacje umowne, stosowane środki techniczne i organizacyjne oraz uzupełniające kontrole.

Ponadto dane przekazywane są jedynie wówczas, gdy posiadamy na to wyraźną zgodę lub jeżeli wynika to z przepisów prawa. Dane nie są przekazywane do państw trzecich spoza UE lub EOG czy też do organizacji międzynarodowych, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe. Takim zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Dane mogą być przekazywane m.in. w następujących sytuacjach w celu realizacji umowy przy zakupie określonych usług na bahn.de/int.bahn.de:

 • Zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego
 • Zakup usług hotelowych
 • Korzystanie z ofert wypożyczalni samochodów
 • W przypadku korzystania z usług dla pasażerów o ograniczonej mobilności dane są przekazywane odpowiednim jednostkom Grupy DB, zaangażowanym w realizację tych usług.
 • Kontrola wypłacalności w trakcie rejestracji do płatności w formie polecenia zapłaty przez Experian Solutions GmbH
 • W przypadku nieprawidłowości/braku płatności dane dotyczące należności mogą być przekazane firmie windykacyjnej.

Oferty partnerskie, które można znaleźć na bahn.de/bahn.com, rezerwowane są bezpośrednio na stronach internetowych naszych partnerów. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt „Czy integrowane są treści podmiotów trzecich?”.

Dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały zgromadzone (np. w ramach stosunku umownego) lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. W przypadku stosunku umownego dane są przechowywane przynajmniej do dnia całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Dostęp do Twojego konta klienta może zostać automatycznie usunięty po 24 miesiącach braku aktywności.

Oprócz plików cookie stosowanych w trakcie odwiedzania strony internetowej, podczas korzystania z konta klienta mogą być stosowane następujące pliki cookie:

CrossEngage
Po zalogowaniu się na konto klienta bahn.de/bahn.com mogą być wyświetlane spersonalizowane oferty i promocje. W celu tworzenia treści ofert podczas korzystania ze strony bahn.de/bahn.com w przeglądarce użytkownika instalowany jest plik cookie z 12-miesięcznym terminem ważności. Dane zbierane za pomocą plików cookie są po poddaniu ich pseudonimizacji przetwarzane na serwerach naszego usługodawcy CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Podstawą prawną jest § 25 ust. 2 pkt 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Pliki cookie, które nie są niezbędne do korzystania ze strony:

Następujące pliki cookie nie są niezbędne do korzystania ze strony i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę.

Opcja „Pozostań zalogowany”
Jeżeli używasz opcji „Pozostań zalogowany”, podczas kolejnych odwiedzin zostaniesz rozpoznany i przywitany po imieniu. Dzięki temu można szybciej dotrzeć do określonych treści na koncie klienta. Opcja „Pozostań zalogowany” nie umożliwia bezpośredniego dostępu do osobistego konta klienta. Aby uzyskać dostęp do danych, takich jak dane adresowe lub dane konta i rezerwacji, czy do indywidualnych ofert, należy za każdym razem zalogować się na koncie klienta za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Podczas logowania na bahn.de/bahn.com nazwa użytkownika podawana jest domyślnie. Chcemy w ten sposób uczynić proces logowania szybszym i wygodniejszym. Hasło nigdy nie jest przez nas wprowadzane. Jeżeli z urządzenia korzystają różne osoby, należy zadbać o to, aby w używanej przeglądarce opcje automatycznego uzupełniania były wyłączone, co pozwoli zapobiec nadużyciom.

Logowanie
Jeżeli chcesz korzystać z opcji „Pozostań zalogowany”, musisz wyrazić na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Można to zrobić podczas rejestracji lub logowania do swojego konta klienta. Przez podanie nazwy użytkownika i hasła, zaznaczenie pola wyboru „Pozostań zalogowany” i kliknięcie przycisku „Zaloguj” zezwalasz na korzystanie z tej opcji. Zgody należy udzielić osobno na każdym urządzeniu oraz w każdej używanej przeglądarce. Po wyrażeniu zgody w przeglądarce zainstalowane zostaną dwa pliki cookie. Są to w tym przypadku tzw. first-party cookies, które mogą być odczytywane tylko przez nas. Jeden plik cookie przechowuje informację, czy w przeglądarce została zaznaczona opcja „Pozostań zalogowany”. Natomiast w drugim pliku cookie zapisywany jest losowo wygenerowany identyfikator pliku cookie i przypisywany do konta klienta w naszym systemie. Odbywa się to wyłącznie przez szyfrowane połączenia.
Oba pliki cookie umożliwiają w ten sposób rozpoznanie użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na stronie bahn.de/bahn.com i zwracanie się do niego po imieniu. Takie pliki cookie nie są używane do zbierania danych o korzystaniu z przeglądarki internetowej przez użytkownika ani do łączenia tych danych z danymi z innych sesji przeglądarki.
Pliki cookie dotyczące opcji „Pozostań zalogowany” mają 24-miesięczny termin ważności. Po każdym logowaniu za pomocą nazwy użytkownika i hasła na koncie klienta ich okres ważności wydłuża się o kolejne 24 miesiące począwszy od dnia tego logowania.

Rezygnacja
Z opcji „Pozostań zalogowany” można zrezygnować za pomocą linku '[imię][nazwisko] to nie Ty? Zrezygnuj'. Link jest dostępny po kliknięciu wyświetlanego na stronie internetowej imienia i nazwiska. Dodatkowo na stronie „Zmień dane logowania” na koncie klienta istnieje możliwość jednoczesnego wylogowania się we wszystkich przeglądarkach lub urządzeniach, w których zapisana była zgoda użytkownika na korzystanie z opcji „Pozostań zalogowany”. Opcja rezygnacji wyświetlana jest na koncie jednak tylko wówczas, gdy przynajmniej na jednym urządzeniu wyrażono zgodę na korzystanie z opcji „Pozostań zalogowany”.
Usunięcie plików cookie w przeglądarce również oznacza rezygnację z opcji „Pozostań zalogowany”. Nawet jeżeli osoba trzecia używa urządzenia (przeglądarki) i loguje się do swojego konta klienta, opcja „Pozostań zalogowany” zostanie usunięta.

 • Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym, czy i jeśli tak, to jakie dane zostały zgromadzone na jego temat.
 • Może również żądać korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach aktualnie zawartej umowy.
 • Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla wymienionych podmiotów współodpowiedzialnych jest: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Informacji w Hesji), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, które zostały nam udostępnione na podstawie zgody lub umowy (przenoszenie danych).
 • W każdej chwili można cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, odwołując ją w ten sam sposób, w jaki została udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego na jej podstawie przetwarzania danych do dnia takiego cofnięcia.
 • Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów.
 • W każdej chwili użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec działań reklamowych ze skutkiem na przyszłość (sprzeciw wobec działań reklamowych).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr i DB Regio ponoszą wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. W umowie strony określiły, kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO. Niezależnie od tego można w każdej chwili dochodzić swoich praw wobec wyżej wymienionych stron umowy.

W celu skorzystania ze swoich praw dotyczących konta klienta wystarczy przesłać pismo drogą pocztową na adres

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt

lub pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionego stanu prawnego. Dlatego zalecamy zapoznawanie się z jej treścią w regularnych odstępach czasu.

Aktualna wersja: kwiecień 2023 r.