Polityka prywatności int.bahn.de

Generalnie z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak jeśli zamierzasz skorzystać ze szczególnych usług oferowanych w naszym serwisie internetowym lub zakupić bilet, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie wynika z przepisów prawa (np. realizacja porozumienia umownego), prosimy o wyrażenie na nie zgody. 

Podczas korzystania ze strony internetowej DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG przetwarzają dane użytkownika jako współadministratorzy.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z jednym z wymienionych współadministratorów:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich trzech wymienionych powyżej współadministratorów pełni pani dr Marein Müller.

W przypadku różnych operacji przetwarzania danych w związku z zakupem biletów lub innych usług dostępnych na stronach int.bahn.de wymienione wyżej przedsiębiorstwa pełnią rolę współadministratorów. Określiły one w umowie, które z nich wykonuje jakie zadania w ramach wspólnego przetwarzania danych i jakim celom ono służy, jak jest zorganizowane i kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązki informacyjne. Najważniejsze punkty tej umowy zostały przedstawione poniżej.

Spółki DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG są współadministratorami w odniesieniu do następujących celów:

 • Wykorzystanie stron internetowych i aplikacji do sprzedaży produktów i usług oraz dostarczanie informacji na potrzeby komunikacji marketingowej
 • Procesy w pociągu (np. sprzedaż i kontrola biletów, pobieranie dodatkowych opłat)
 • Przetwarzanie i wypłata świadczeń dobrowolnych i odszkodowań (np. w przypadku awarii, nieprzewidzianych zdarzeń)
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą, zarządzanie skargami, zgłoszeniami serwisowymi i obsługą klienta

Dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w określonych celach. Wynikają one z przyczyn technicznych, wymogów umownych lub wyraźnego życzenia użytkowników.

Ze względów technicznych podczas wyświetlania strony int.bahn.de musimy gromadzić i przetwarzać określone dane, np. datę i czas trwania wizyty, wyświetlone strony internetowe, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i typu systemu operacyjnego oraz stronę internetową, z której użytkownik odwiedził naszą witrynę.

Również w celu wykonania zawartej umowy konieczne jest podanie określonych danych osobowych. Dane te są wymagane do zakupu biletów, realizacji płatności, sprawdzenia wypłacalności oraz ewentualnie do anulowania zakupu i dokonania zwrotu płatności.

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO stosuje się również do operacji przetwarzania danych, niezbędnych do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku subskrypcji newslettera), stanowi ona podstawę prawną takiego działania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli istnieje obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Aby uczynić naszą ofertę bardziej interesującą, chcielibyśmy wyświetlać spersonalizowane treści oparte na dotychczasowym i bieżącym sposobie korzystania ze stron bahn.de/int.bahn.de. W tym celu przechowujemy i analizujemy dane poddane pseudonimizacji dotyczące korzystania z usług online. Przy kolejnym zakupie biletu możemy wówczas oferować specjalne korzyści, takie jak zniżki czy bezpłatne rezerwacje miejsc. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto jesteśmy zainteresowani utrzymaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem im informacji i ofert, o których sądzimy, że są zgodne z ich zainteresowaniami i planami podróży. Dlatego też przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (korzystając również z pomocy usługodawców) w celu przesyłania takich informacji i ofert. Korzystamy z danych do kontaktu (nazwiska i adresu oraz adresu e-mail, pozyskanych w ramach łączącej nas relacji handlowej) w celu przesyłania ofert reklamowych pocztą, a także zbliżonych produktów i usług drogą mailową, w szczególności w celu badania rynku, chyba że wyrażono sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com (Słowo kluczowe: sprzeczność w reklamie / Werbewiderspruch).

Poniżej szczegółowo opisano procesy przetwarzania danych, które mają miejsce podczas zakupu biletu na stronach int.bahn.de. Informacje o dalszym przetwarzaniu danych, na przykład podczas odwiedzania naszych stron w sieciach społecznościowych, dostępne są pod adresem: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz (w języku niemieckim)

Dotyczy to w szczególności następujących czynności:

Konto klienta
Aby założyć konto klienta w celu zakupu biletów na int.bahn.de, należy obowiązkowo wprowadzić następujące dane:

 • Adres e-mailowy (w połączeniu z hasłem służy do logowania)
 • Hasło (nadane przez użytkownika)

Bez podania tych danych założenie osobistego konta klienta nie jest możliwe. Wszystkie pozostałe informacje na temat osoby i profilu podróży podawane są dobrowolnie. Dane dotyczące rezerwacji wraz z informacją o posiadaniu BahnCard, a także dane logowania przechowujemy na Twoim koncie klienta.

Zakup biletu cyfrowego
W przypadku zakupu biletów cyfrowych przetwarzane są imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej. Podczas zakupu biletów międzynarodowych lub niektórych ofert regionalnych wymagana może być dodatkowo data urodzenia. Podczas kontroli biletu w pociągu w urządzeniu kontrolnym (terminal mobilny) wyświetlane są dane, które znajdują się na bilecie (imię i nazwisko).

Dane dot. płatności
W celu przetwarzania zainicjowanych płatności niezbędne dane dotyczące płatności (kwota, numer referencyjny transakcji, opis transakcji, płatnik) są przekazywane dostawcom usług płatniczych.

 • W przypadku płatności za pomocą PayPal:
  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Informacje o sposobie przetwarzania danych przez PayPal można znaleźć w polityce prywatności PayPal.
 • W przypadku płatności za pomocą Apple Pay (tylko na urządzeniach z systemem IOS) jest to:
  Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia. Informacje o tym, w jaki sposób Apple przetwarza dane użytkownika na potrzeby Apple Pay, można znaleźć w polityce prywatności "Wallet i Apple Pay" na urządzeniu użytkownika lub na stronie Apple.
 • W przypadku płatności kartą kredytową:
  PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Informacje o sposobie przetwarzania danych przez PAYONE można znaleźć w polityce prywatności na stronie PAYONE: https://www.payone.com/dsgvo/.
  Gromadzenie danych karty kredytowej w celu dokonania płatności lub zapisania tych danych na własnym koncie klienta, jak również stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa wystawcy karty kredytowej, takich jak 3D-Secure i silne uwierzytelnienie klienta, odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Nie mamy dostępu do pełnych danych Twojej karty kredytowej i przechowujemy jedynie referencję w postaci skróconego numeru karty kredytowej, który umożliwia Ci jej rozpoznanie.
 • W przypadku płatności za pomocą giropay:
  paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności paydirekt.
 • Rejestracja w Systemie Polecenia Zapłaty SEPA
  Rejestrując się w Systemie Polecenia Zapłaty SEPA, użytkownik wystawia upoważnienie SEPA, na podstawie którego płatności będą pobierane z jego rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty SEPA, jeśli użytkownik wybierze ten sposób płatności.
 • Aktywacja płatności poleceniem zapłaty SEPA przez internet:
  W celu zapewnienia bezpiecznych płatności poleceniem zapłaty SEPA udostępniamy użytkownikom metody weryfikacji dostępu do konta przez internet za pomocą OpenBanking od Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 München) lub Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlin) lub weryfikacji tożsamości przez internet od Verimi GmbH. W zależności od wybranej metody weryfikacji, dane osobowe użytkownika (dane rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane usługodawcy zgodnie z instrukcjami użytkownika. W automatycznie otwierającym się oknie dialogowym usługodawcy użytkownik zostanie poprowadzony przez wybraną funkcję i poinformowany o każdym kroku przetwarzania danych. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji można dokonać płatności poleceniem zapłaty. Obaj usługodawcy działają niezależnie jako podmioty odpowiedzialne. Verimi GmbH zaoferuje użytkownikowi korzystanie z konta klienta Verimi, jeśli jest dostępne, lub utworzenie nowego konta klienta, które może być pomocne również podczas innych procedur weryfikacji tożsamości. Tink Germany GmbH i Verimi GmbH są autoryzowanymi serwisami informacyjnymi o kontach. Pracują one również dla banków i przetwarzają dane użytkownika tylko przez kilka minut sprawdzania dostępu do konta.
  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności w oknie dialogowym danego dostawcy.

W celu zapobiegania oszustwom podmiot przetwarzający zamówienie będzie przetwarzał dane urządzenia lub przeglądarki użytkownika wraz z danymi płatności. Służy to Twojej i naszej ochronie i jest stosowane w celu zapobiegania niepowołanemu wykorzystaniu Twojego środka płatniczego na stronie int.bahn.de. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Usługa Komfort Check-in
Komfort Check-in umożliwia automatyczną kontrolę biletu na telefon w wybranych pociągach dalekobieżnych DB. Jeśli skorzystasz z tej usługi, przetwarzać będziemy dane dotyczące danego biletu na telefon, w tym jego elementy identyfikacyjne i ewentualne zniżki, w celu sprawdzenia i identyfikacji biletu. W związku z tym przetwarzane będą następujące dane:

 • Identyfikator biletu/numer zlecenia
 • Imię i nazwisko osoby podróżującej
 • Numer karty BahnCard
 • Imię i nazwisko posiadacza karty BahnCard

Zakup karty rabatowej BahnCard
W przypadku zakupu BahnCard rejestrowane są dane do kontaktu i identyfikacyjne (np. data urodzenia). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z kartą BahnCard można znaleźć na stronie: www.db-vertrieb.com/datenschutz/datenschutz-bahncard

Oferty podobnych towarów i usług
Używamy również Twojego adresu e-mail, zapisanego w trakcie rejestracji lub w ramach realizacji umowy (np. zakupu biletu cyfrowego), aby poinformować Cię drogą elektroniczną o naszych podobnych towarach lub usługach. W takim przypadku adres e-mail będzie przetwarzany w oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci promocji naszych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można zgłosić za pomocą linku, znajdującego się w każdym otrzymanym od nas e-mailu, lub bezpośrednio na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com (Słowo kluczowe: sprzeczność w reklamie / Werbewiderspruch).

Rezerwacja biletu cyfrowego po odwiedzeniu strony partnera (marketing afiliacyjny)
Po kliknięciu afiliacyjnego nośnika reklamowego DB na zewnętrznej stronie partnera użytkownik zostanie przekierowany do naszej rezerwacji. Przesyłany jest również identyfikator procesu, który przetwarzamy w celu zapewnienia partnerowi wynagrodzenia za zainicjowaną rezerwację. Nie przesyłamy żadnych danych osobowych. Wynagrodzenie jest przetwarzane za pośrednictwem sieci partnerskiej AWIN AG, Otto-Ostrowski-Straße 1A, 10249 Berlin.

Zamawianie abonamentu online
Przy zamawianiu biletu okresowego w formie abonamentu DB Vertrieb GmbH jest odpowiedzialna za przetwarzanie niezbędnych danych kontaktowych i danych dotyczących płatności. Dane te mogą zostać pobrane z konta klienta. W zależności od oferty wymagane mogą być również dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia lub zdjęcie.

Dodawanie subskrypcji do konta klienta
Aby dodać subskrypcję do konta klienta, np. w celu wyświetlenia w DB Navigator, zbieramy nazwisko, datę urodzenia i numer subskrypcji. Jeśli do subskrypcji wymagane jest zdjęcie, które nie jest jeszcze przechowywane w danych umowy subskrypcji, użytkownik zostanie poproszony o jego zapisanie podczas dodawania subskrypcji. Następnie można wybrać zdjęcie z galerii lub zrobić nowe zdjęcie. W tym celu wymagane są osobne uprawnienia dostępu (szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Uprawnienia dostępu).

Formularz kontaktowy
Jeśli zgłosisz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Pomoc i kontakt”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań.

Subskrypcja newslettera
Jeśli zgłaszasz chęć subskrypcji naszego newslettera, konieczne będzie podanie adresu poczty elektronicznej.

W przypadku subskrybowania newslettera zapisujemy ponadto adres IP urządzenia używanego w chwili logowania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP), oraz datę i godzinę logowania. Dane te gromadzone są w celu późniejszej weryfikacji (ewentualnego) nieuprawnionego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służą zabezpieczeniu nas przed ryzykiem prawnym. Aby zaoferować Ci treści, które są dla Ciebie atrakcyjne i istotne, rejestrujemy Twoje zainteresowanie treściami newslettera bahn.de na podstawie kliknięć i wyświetlania treści za pośrednictwem zindywidualizowanych linków.

W takim przypadku podany adres e-mail możemy wykorzystywać do celów reklamowych. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy kliknąć link u dołu newslettera. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych dane są poddawane anonimizacji i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. 

Środki ostrożności
Wdrożyliśmy środki ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności naszych systemów informatycznych. Obejmują one zaporę sieciową aplikacji, ograniczenie szybkości i ochronę DOS w oparciu o technologie dostawców usług Akamai Technologies Inc. i F5 Inc. Wszystkie żądania kierowane do naszych systemów są sprawdzane pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi regułami technicznymi. Możemy blokować nieprawidłowe żądania lub buforować je wraz z adresem IP w celu dalszej analizy.

Funkcje zapewniające wygodę
Korzystamy z pamięci urządzenia nowoczesnych przeglądarek, aby zapewnić użytkownikowi historię szczegółów lokalizacji ostatnio użytych w polach wprowadzania danych "Od" i "Do" dla kolejnych wyszukiwań podróży. Wszystkie szczegóły są przechowywane tylko na danym urządzeniu i mogą zostać usunięte w tym momencie.

W celu realizacji umowy z reguły konieczne jest korzystanie z usług podmiotów przetwarzających związanych poleceniami zamawiającego, np. operatorów centrów obliczeniowych, firm drukarskich lub wysyłkowych czy innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie umowy. Ponadto angażujemy również zewnętrznych usługodawców w celu badania rynku.

Usługodawcy zewnętrzni, przetwarzający dane na nasze zlecenie, są starannie wyselekcjonowani i zobowiązani do zachowania ścisłych wymogów umownych. Usługodawcy pracują według naszych wytycznych, co gwarantują ścisłe regulacje umowne, stosowane środki techniczne i organizacyjne oraz uzupełniające kontrole.

Ponadto dane przekazywane są jedynie wówczas, gdy posiadamy na to wyraźną zgodę lub jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich spoza UE lub EOG czy też do organizacji międzynarodowych, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe. Takim zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Dane mogą być przekazywane m.in. w następujących sytuacjach w celu realizacji umowy przy zakupie określonych usług na int.bahn.de:

 • Zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego 
 • Zakup usług hotelowych 
 • Korzystanie z ofert wypożyczalni samochodów
 • W przypadku korzystania z usług dla pasażerów o ograniczonej mobilności dane są przekazywane odpowiednim jednostkom Grupy DB, zaangażowanym w realizację tych usług.
 • W przypadku nieprawidłowości/braku płatności dane dotyczące należności mogą być przekazane firmie windykacyjnej. 

Dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały zgromadzone (np. w ramach stosunku umownego) lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. W przypadku stosunku umownego dane są przechowywane przynajmniej do dnia całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Na naszej witrynie internetowej stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia działania strony oraz do przeprowadzania pomiarów i analiz. Pliki cookie to pakiety danych generowane przez stronę internetową i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Rozróżniamy pliki cookie, które są konieczne ze względu na funkcje techniczne strony (np. dla celów tymczasowego zapisu danych) oraz takie, które nie są bezwzględnie konieczne ze względu na takie funkcje, np. pomiar zasięgu. Niektóre z tych plików cookie są automatycznie usuwane lub unieważniane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). 

Korzystanie ze strony int.bahn.de generalnie możliwe jest bez plików cookie, o ile nie są one wymagane z przyczyn technicznych. Korzystając z ustawień w przeglądarce internetowej, można zatem uniemożliwić śledzenie za pomocą plików cookie (do not track, tracking protection list) wzgl. zabronić zapisywania plików cookie innym dostawcom. Ponadto zalecamy regularne kontrolowanie zapisywanych plików cookie, o ile ich obecność nie jest wyraźnie pożądana. 

Klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”, w każdej chwili można wyświetlić ustawienia plików cookie oraz dokonać zmian.

Pliki cookie lub inne technologie, które są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji strony:

Celem stosowanych przez nas środków jest optymalizowanie strony internetowej odpowiednio do potrzeb i poprawa jej użyteczności. Aby móc mierzyć skuteczność naszych działań mających na celu poprawę funkcjonalności i komfortu użytkowania, stale gromadzimy niezbędne dane na temat użytkowania. W tym celu korzystamy z usług takich operatorów jak Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics czy m-pathy. Jeśli konieczne jest przetwarzanie adresu IP, jest on poddawany anonimizacji. Wszystkich usługodawców zobowiązaliśmy umownie do obchodzenia się z danymi w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Tam, gdzie było to wymagane, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE. 

Dzięki wybranej integracji technicznej i środkom umownym zapewniamy, że tylko my mamy dostęp do danych. 

hCaptcha firmy Intuition Machines Inc.  
Aby jeszcze lepiej chronić prywatność naszych klientów i stronę internetową przed zautomatyzowanymi i nieuprawnionymi próbami dostępu, stosujemy technologię hCaptcha firmy Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA). Korzystając z systemu wykrywania botów i oceny ryzyka przy pomocy uczenia maszynowego i weryfikacji ustalamy, czy odwiedzający naszą stronę internetową jest człowiekiem. W razie potrzeby podczas korzystania ze strony internetowej wyświetlane jest interaktywne zadanie do rozwiązania. Jeśli użytkownik skorzysta z oferowanej funkcji dla osób niepełnosprawnych, plik cookie z okresem ważności jednego miesiąca jest oceniany zamiast danych wejściowych walidacji. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona danych osób, których dane dotyczą, oraz infrastruktury przed zautomatyzowanymi i nieuprawnionymi próbami dostępu. 

JSC-Tools firmy Risk.Ident GmbH 
W celu zapobiegania oszustwom korzystamy z technologii JSC-Tools firmy Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Niemcy). Służy to ochronie użytkownika i nas i jest stosowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu ze środka płatniczego użytkownika na stronach int.bahn.de. W tym przypadku może być przetwarzany plik cookie o okresie ważności 24 miesięcy. Podstawą prawną jest § 25 ust. 2 pkt 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie zakupu i płatności w sposób prosty i łatwo dostępny przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa płatności. 

easy Marketing
Korzystamy z technologii easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund), aby zapewnić, że firmy partnerskie otrzymają wynagrodzenie, jeśli użytkownik dokonał rezerwacji na stronie bahn.de po kliknięciu linku partnerskiego DB lub materiału reklamowego. W tym celu oceniane są pliki cookie o okresie ważności 12 miesięcy, na które użytkownik wyraził wcześniej zgodę na tych stronach partnerskich. Podstawą prawną korzystania z tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 TDDDG w połączeniu z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na tym, aby móc odpowiednio wynagrodzić umowę partnerską za zawartą umowę zakupu biletów.

CrossEngage
Jeśli użytkownik posiada konto klienta bahn.de, po zalogowaniu może otrzymywać spersonalizowane oferty i promocje. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, jego zachowanie podczas korzystania z Internetu również zostanie uwzględnione. Pliki cookie o okresie ważności 13 miesięcy są ustawiane w przeglądarce użytkownika w celu projektowania spersonalizowanych treści na stronie bahn.de. Dane wykorzystywane w tym celu są przetwarzane w formie spseudonimizowanej na serwerach naszego usługodawcy CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Podstawą prawną korzystania z tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 TDDDG w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Tealium 
W celu dynamicznego dostosowywania treści na niniejszej stronie oraz zarządzania treściami dynamicznymi korzystamy z usługi Tag Management Tealium iQ (Tealium Inc., 9605 Scranton Rd., Ste. 600 San Diego, CA 92121, USA). Obejmuje to również przetwarzanie wybranych przez użytkownika ustawień plików cookie. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach. Podstawą prawną rejestracji zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Qualtrics 
W celu stałego doskonalenia naszej oferty i świadczonych usług możemy zapraszać użytkowników do udziału w ankietach. W tym celu korzystamy z rozwiązań technologicznych oferowanych przez Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Informacje są zbierane anonimowo. Pliki cookie stosowane przez Qualtrics mają na celu uniemożliwienie użytkownikom w określonym okresie wielokrotnego uczestniczenia w ankiecie. Pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. Udział w ankietach jest dobrowolny. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach. Jeśli dane osobowe są wprowadzane w polach przeznaczonych do wpisania dowolnej treści, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Verint Systems GmbH
Na tej stronie internetowej dane sesji i interakcji odwiedzających stronę są gromadzone i przechowywane przez technologie Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Niemcy). Informacje te są wykorzystywane do ulepszania zawartości i łatwości obsługi stron. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookie, których okres przechowywania wynosi 24 miesiące. Podstawą prawną korzystania z tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 TDDDG w połączeniu z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Optimizely 
Abyśmy mogli zapewnić najlepszy możliwy projekt naszej strony internetowej, pokazujemy użytkownikowi nieco zróżnicowane treści w ramach tzw. testów A/B i mierzymy reakcję na nie. Wykorzystywana w tym celu usługa analizy internetowej Optimizely (119 5th Ave 7th floor, New York, NY 10003, USA) przechowuje niezbędne informacje na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te są przetwarzane na serwerach Optimizely w USA przez czas trwania poszczególnych testów bez odniesienia do danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 25 ust. 2 nr 2 TDDDG w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Adobe Analytics 
W celu zarządzania witryną internetową i optymalizacji wydajności korzystamy z usługi analizy internetowej spółki Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Stosowane pliki cookie mają 24-miesięczny termin ważności. Informacje przetwarzane za pomocą plików cookie nie są danymi osobowymi ani nie można ich powiązać z osobą fizyczną. Używamy tych informacji do pomiaru i oceny korzystania z witryny oraz do tworzenia statystyk. Dzięki temu możemy sprawdzić, które rubryki i teksty na naszych stronach są czytane, jak często użytkownicy z nich korzystają i czy układ strony ma wpływ na zakres użytkowania. Uzyskane statystyki możemy wykorzystywać do doskonalenia naszej oferty. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Pliki cookie i podobne technologie niewymagane do korzystania z niektórych funkcji witryny

Poniższe pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do korzystania ze strony internetowej i są przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Podstawą prawną jest § 25 ust. 1 TDDDG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, ponownie uzyskując dostęp do ustawień plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Pliki cookie dotyczące spersonalizowanych ofert
Marketingowe pliki cookie są używane na naszej stronie internetowej w celu dostosowania treści do zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich ofert. Jeśli masz konto klienta, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Cię podczas kolejnych wizyt na stronie int.bahn.de, jeśli to konieczne. Odbywa się to wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń.

AdForm
Pliki cookie AdForm firmy AdForm A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaga K, Dania) służą do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu informacje na temat systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, zanonimizowanych adresów IP, lokalizacji geograficznej i liczby kliknięć lub wyświetleń są przechowywane na przykład w pseudonimowych profilach użytkowania. Okres ważności pliku cookie ustawionego przez AdForm wynosi 12 miesięcy. Dane te są wykorzystywane do następujących celów:

 • Rejestrowanie liczby odwiedzających stronę int.bahn.de.
 • Rejestrowanie kolejności, w jakiej odwiedzający odwiedzają różne strony int.bahn.de.
 • Optymalizacja strony internetowej

Adform wykorzystuje te informacje do wyświetlania bardziej ukierunkowanych reklam internetowych opartych na użytkowaniu. Aby móc korzystać z przestrzeni reklamowej z innych stron internetowych, pliki cookie są zsynchronizowane z następującymi platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

Exactag
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analitycznej firmy Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf). Pliki cookie służą do przechowywania danych o sposobie korzystania z bahn.de. Przetwarzane są również identyfikatory procesów, które są przesyłane, gdy użytkownik jest przekierowywany z innych stron internetowych (np. LinkeId.com, Bing.com, Google.com, Youtube.com), a pomyślne przekierowanie może zostać zgłoszone operatorowi odpowiedniej strony internetowej. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych. Okres ważności pliku cookie ustawionego przez Exactag wynosi 6 miesięcy.

 • Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym, jakie dane zostały zgromadzone na jego temat.
 • Może również żądać korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach aktualnie zawartej umowy.
 • Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla wymienionych podmiotów współodpowiedzialnych jest: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Informacji w Hesji), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, które zostały nam udostępnione na podstawie zgody lub umowy (przenoszenie danych).
 • W każdej chwili można cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, odwołując ją w ten sam sposób, w jaki została udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego na jej podstawie przetwarzania danych do dnia takiego cofnięcia.
 • Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub jest niezbędne do wykonania publicznego zadania.
 • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec działań reklamowych ze skutkiem na przyszłość (sprzeciw wobec działań reklamowych).

Spółki DB Vertrieb, DB Fernverkehr i DB Regio są współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. W umowie strony określiły, kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO. Niezależnie od tego można w każdej chwili dochodzić swoich praw wobec wyżej wymienionych stron umowy. W przypadku otrzymania zapytania dotyczącego obszaru odpowiedzialności serwisu, z którego użytkownik korzysta, zostanie ono przez nas tam przekazane. 

W celu skorzystania ze swoich praw wystarczy przesłać pismo drogą pocztową na adres:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 - 84
60486 Frankfurt am Main

lub pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com

Po kliknięciu linku przekierowującego na zewnętrzną stronę, poruszasz się poza stroną int.bahn.de. Spółka DB Fernverkehr AG nie jest odpowiedzialna za treść, usługi lub produkty, które oferowane są na stronie internetowej, do której odsyła link, jak również za ochronę danych oraz bezpieczeństwo techniczne na połączonej linkiem stronie.

Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionego stanu prawnego, dlatego zalecamy zapoznawanie się z jej treścią w regularnych odstępach czasu.

Ostatnie poprawki: Czerwiec 2024 r.

Polityka prywatności w Service Center Prawa Pasażera (SC FGR)

Tutaj dowiesz się, jakie dane gromadzimy w celu przetwarzania Twoich praw pasażera. (tylko w języku niemieckim)