Podmínky používání soukromého zákaznického účtu

1. K čemu slouží zákaznický účet?

 • Chceme Vám nabídnout naše služby podle možností co nejjednodušší, nejpohodlnější a nejosobnější. My, to jsou společnosti DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG - v těchto „Podmínkách používání“ společně nazývané „Společnosti DB“. Z právního hlediska jsou zde společnosti DB společnými a nerozdílnými dlužníky a věřiteli.
 • Za pomoci Vašeho „zákaznického účtu“ můžete nabídky a služby společností DB pohodlně rezervovat a spravovat. Váš zákaznický účet obsahuje údaje, které vznikly používáním Vašeho zákaznického účtu, zejména v souvislosti s Vašimi jízdami se společnostmi DB.  V rámci Vašeho zákaznického účtu si navzájem vyměňujeme informace za účelem možnosti přizpůsobit naše nabídky speciálně pro Vás.  O jaké informace se jedná se dozvíte v kapitole 4.  Tímto způsobem můžeme Váš zážitek při cestování vlakem přizpůsobit Vám a Vašim osobním přáním a očekáváním - například od první návštěvy naší stránky bahn.de/bahn.com nebo jednoho z našich cestovních center DB až do ukončení Vaší jízdy vlakem.  Samozřejmě Vás bude každá ze tří společností DB kontaktovat pouze v rozsahu povoleném zákonem.  Váš zákaznický účet však nemá žádný vliv na souhlas, který jste již předtím udělili jednotlivým společnostem DB pro e-mailový marketing. V budoucnu budete dostávat zpravodaje, nabídky, poukazy a další informace o produktech pouze tehdy, jestli si to budete přát.
 • K Vašemu zákaznickému účtu máte aktuálně přístup prostřednictvím následujících „kontaktních míst“: na webových stránkách bahn.de/bahn.com, v aplikacích DB Navigator a BahnBonus a telefonicky.  V budoucnosti bychom Vám rádi umožnili přístup k Vašemu zákaznickému účtu prostřednictvím dalších kontaktních míst, jako např. cestovní centrum DB nebo vlakový personál v dálkové a místní dopravě.
 • Svůj zákaznický účet můžete používat jako spotřebitel.  Je to pro Vás zdarma a účast je dobrovolná. Nabídky a služby společností DB můžete i nadále využívat, aniž byste si otevřeli zákaznický účet nebo jej používali.  Vyhrazujeme si právo nabídku „zákaznického účtu“ zase ukončit. 

2. K čemu slouží tyto podmínky používání?

 • Tyto podmínky používání se vztahují pouze na používání zákaznického účtu. Nevztahují se na nabídky a služby, které si rezervujete a spravujete prostřednictvím zákaznického účtu.  Pro tyto nabídky a služby uzavíráte případ od případu samostatné smlouvy s příslušným poskytovatelem.  Například na přepravní služby se i nadále vztahují přepravní podmínky společnosti Deutsche Bahn AG.
 • Jednotlivá kontaktní místa mohou mít své vlastní podmínky, které platí zároveň s těmito podmínkami používání.  Jedná se zejména o podmínky používání internetové stránky bahn.de a aplikací.
 • Pokud si zaregistrujete zákaznický účet, souhlasíte s tím, že platí zde popsané podmínky použití. 

3. Jak získáte zákaznický účet?

Pro používání Vašeho zákaznického účtu je nutná registrace.  Musíte při ní poskytnout úplné a pravdivé informace.  Pokud se něco změní, musíte své údaje neprodleně aktualizovat.

 

 • Použití zákaznického účtu je možné, pouze pokud jste ověřili identitu uživatele svými přístupovými údaji.
   
 • Své přístupové údaje musíte udržovat v tajnosti.  Heslo můžete kdykoli změnit.  Použití Vašeho zákaznického účtu třetími osobami není dovoleno.  Pokud Vaše koncové zařízení používá více než jedna osoba, ujistěte se prosím, že je ve Vašem prohlížeči vypnuté nastavení automatického vyplňování, a také dbejte na to, aby nedošlo ke zneužití Vašich přístupových údajů.
 • Váš zákaznický účet můžeme zablokovat, pokud existuje důvodné podezření, že měl někdo neoprávněný přístup k Vašemu zákaznickému účtu, pokud porušíte tyto podmínky používání, zejména pokud existuje oprávněné podezření na zneužití zákaznického účtu, a pokud existují jiné oprávněné důvody. Pokud poté nebudete reagovat nebo podezření přetrvává, přestože jsme Vám stanovili přiměřenou lhůtu, bude Vaše účast na zákaznickém účtu v souladu s bodem 7.2 ukončena. 

4. Co Vám zákaznický účet nabízí?

Se zákaznickým účtem se rozhodnete pro nepřetržitou péči o zákazníky společnostmi DB.  Zákaznický účet poskytuje Vaše údaje kontaktním místům, abyste mohli využívat a rezervovat nabídky a služby společností DB zjednodušeným způsobem.


Abychom Vám v závislosti na kontaktním místě poskytli různé možnosti zákaznického účtu, jsou Vaše údaje, včetně historie rezervací, uloženy v zákaznickém účtu

Spravovat  kmenová data
Můžete uložit své jméno a adresu, abyste k nim jako registrovaný zákazník měli přístup pro budoucí rezervace.  Můžete také zadat jinou doručovací nebo fakturační adresu.  Navíc můžete uložit své preferované platební údaje, abyste je mohli použít pro budoucí rezervace.

Provádět a spravovat rezervace
Údaje z Vašeho zákaznického účtu, včetně platebních údajů, se při rezervaci automaticky přebírají - stále však máte možnost tyto údaje během procesu rezervace změnit.  Jako registrovaný zákazník máte navíc možnost provést rezervaci pro jinou osobu.  Obdržíte také přehled o svých budoucích a minulých rezervacích a můžete je tak rychle a snadno spravovat.  U budoucích rezervací můžete vytvořit oznámení o cestě, zakoupit další možnosti, jako je rezervace místa, nebo rezervaci v souladu s tarifními podmínkami vyměnit nebo vrátit.

Rezervační služba: uložte si často používaná spojení, tratě a rezervační profily
Můžete využít různé rezervační služby:
Pod „Můj příští vlak“ můžete uložit, upravit a vymazat často používaná spojení.
Pod „Moje tratě“ můžete ukládat, upravovat nebo mazat různé tratě.  Chcete-li vyhledat spojení ve vyhledávači spojení, můžete se vrátit k již uloženým tratím.
Pod „Moje rezervační profily“ můžete uložit, upravit nebo vymazat opakující se vlastnosti Vaší rezervace jako profil.  Pokud pro rezervaci použijete jeden z Vámi vytvořených profilů, nemusíte znovu zadávat zde uložená nastavení, ale během rezervace je můžete ještě změnit.  Informace o cestujících a požadavky na rezervaci můžete ukládat do různých profilů.

Oznámení k jízdě
Můžete si zřídit oznámení o Vaší jízdě a kdykoli je zase deaktivovat.  Lze uložit spojení, pro které budete automaticky dostávat informace v případě zpoždění vlaku nebo zrušení zastávky.

BahnCard
Ve svém zákaznickém účtu obdržíte přehled všech svých karet BahnCard, jak hlavních, tak partnerských.  Najdete zde začátek a konec platnosti každé BahnCard, můžete vypovědět smlouvu BahnCard nebo ji v souladu s tarifními podmínkami BahnCard vyměnit za jinou BahnCard.  Máte možnost objednat si zjednodušeným způsobem novou BahnCard, protože údaje z Vašeho zákaznického účtu budou do objednávky převzaty.
Jako držitel BahnCard 100, 1. třída, najdete ve svém zákaznickém účtu přehled svého kontingentu bezplatných rezervací sedadel.  Zobrazí se Vám počet volných míst k sezení, které máte ještě k dispozici, a můžete provést rezervaci místa.

BahnBonus
Do programu BahnBonus se můžete zaregistrovat prostřednictvím svého zákaznického účtu.  Po přihlášení můžete uvést, jestli chcete při každé rezervaci svým zákaznickým účtem automaticky sbírat prémiové a stavové body.  Jinak budete při každé rezervaci dotázáni, zda chcete sbírat body.
Získáte přehled všech Vašich nasbíraných prémiových a stavových bodů a také již uplatněných bodů.  Stav svých bodů můžete kdykoli sledovat a zjistit, kolik bodů Vám bylo připsáno nebo například z důvodu objednávky prémie odečteno.
Obdržíte také informace o stavovém programu pro časté cestující.  Tady můžete mimo jiné vidět, kolik stavových bodů jste již nasbírali.  Máte možnost vyměnit nasbírané body BahnBonus za prémie z prémiového katalogu BahnBonus.  Pokud se již nechcete účastnit programu BahnBonus, můžete se ve svém zákaznickém účtu z programu BahnBonus odhlásit.

Předplacené služby DB a časové jízdenky DB na určité tratě
Ve svém zákaznickém účtu najdete přehled Vašich předplacených služeb DB a časových jízdenek DB na určité tratě.  Najdete zde oblast platnosti a také začátek a konec platnosti Vašich smluv. Tyto můžete vypovědět nebo uzavřít novou smlouvu v souladu s tarifními podmínkami pro předplatné DB nebo časové jízdenky DB na určité tratě.  Máte možnost podání zjednodušené nové objednávky, protože údaje z Vašeho zákaznického účtu budou převzaty do objednávky.
Spravovat reklamní a kontaktní preference
Ve svém zákaznickém účtu můžete udělit souhlas se zasíláním zpravodaje společnosti DB Vertrieb GmbH nebo již udělený souhlas odvolat.
Navíc můžete udělit souhlas s e-mailovým marketingem společnosti DB Fernverkehr AG nebo již udělený souhlas odvolat.

Podnět pro stížnost, kritiku, pochvalu nebo návrhy
Zjednodušeným způsobem můžete sdělit své podněty pro stížnost, kritiku, chválu nebo návrhy k budoucí nebo minulé rezervaci.

Žádost o odškodnění (práva cestujících)
Jako registrovaný zákazník máte výhodu ze zjednodušené možnosti podat žádost o odškodnění v případě uplatnění práv cestujících kvůli zpoždění nebo zrušení vlaku.

Nabídky, poukazy a informace
Od společností DB můžete dostávat nabídky, poukazy a informace dopisem, na internetových stránkách, v aplikacích společností DB a, pokud si to přejete, e-mailem.
Zašleme Vám například oznámení o zvláštních situacích, které omezují železniční provoz, abyste na ně mohli reagovat při plánování a realizaci Vaší cesty.
Jako majitel zákaznického účtu můžete nabídky nebo poukazy pro budoucí cesty a pro BahnCard obdržet při návštěvě cestovního centra DB.  Identifikujte se prosím v cestovním centru DB, pokud Vás o to Váš cestovní poradce požádá.
E-mailovou adresu, kterou jste udali při registraci nebo v rámci plnění smlouvy (např. při rezervaci digitální jízdenky), používáme mimo jiné také k tomu, abychom Vás elektronickou poštou (zejména e-mailem a push notifikací) informovali o vlastním, podobném zboží nebo službách.  Proti tomuto reklamnímu použití Vašich údajů můžete vznést kdykoliv námitku s platností do budoucna.  Svou námitku můžete podat prostřednictvím odkazu v každém e-mailu obdrženém za tímto účelem nebo zaslat e-mail na p.d-datenschutz@deutschebahn.com (reklamní námitka).

Zákaznický účet chceme neustále rozvíjet a vylepšovat.  Vyhrazujeme si proto právo kdykoli v rozumném rozsahu rozšířit, omezit nebo jinak upravit funkce, nabízené v zákaznickém účtu. 

5. Jaká je dostupnost zákaznického účtu?

 • Nemůžeme zaručit, že zákaznický účet je neustále k dispozici bez přerušení ve všech kontaktních bodech a že funguje bez chyb nebo poruch.  Kvůli technickým okolnostem, které nemusí být v rozsahu našeho vlivu, může dojít k poruchám, zejména k dočasné úplné nebo částečné nedostupnosti.  To platí také v případě údržby v přiměřeném rozsahu.  Nemáte právo na to, zákaznický účet kdykoliv používat.
   
 • BahnCard, kterou případně vlastníte, můžete do aplikace DB Navigator načíst pouze tehdy, pokud je možné se bez problémů připojit k Vašemu zákaznickému účtu. Před zahájením cesty proto musíte zajistit, že je Vaše BahnCard v aplikaci k dispozici také offline.  Je Vaší povinností v případě potřeby předložit platnou kartu BahnCard. 

6. Co se stane s Vašimi údaji?

O zpracování Vašich osobních údajů v zákaznickém účtu Vás informujeme v našem prohlášení o ochraně údajů

7. Jak můžete ukončit svou účast v zákaznickém účtu?

 • Svou účast v zákaznickém účtu můžete ukončit bez výpovědní lhůty s okamžitou platností. To je možné prostřednictvím kontaktních míst webové stránky, telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu DB Dialog nebo v písemně.
 • Po 24 měsících nečinnosti můžeme Vaši účast na zákaznickém účtu automaticky ukončit.
 • Jakmile ukončíte svou účast v zákaznickém účtu, nebudete mít přístup k údajům, které jsou tam uloženy.  Vaše smlouva s námi o poskytnutí zákaznického účtu je tím ukončena.
 • Svou účast v zákaznickém účtu prosím neukončujte, pokud zákaznický účet potřebujete pro platné smlouvy nebo nároky, např. pro předplatné nebo jízdenky pro více cest.  Pokud přesto vyjádříte své přání ukončit svou účast v zákaznickém účtu, pokusíme se Vás na to upozornit.  Vyhrazujeme si také právo ukončit účast v zákaznickém účtu pouze tehdy, jestliže jsou aktuální smlouvy a nároky ukončeny.  Nemůžeme však převzít žádnou zodpovědnost za to, že  nebudete moci využít již zaplacené služby, pokud svou účast v zákaznickém účtu ukončíte. 

8. Jak je upravena odpovědnost?

 • Nepřebíráme žádnou odpovědnost za dostupnost zákaznického účtu ani za dostupnost zde nabízených funkcí.
 • Kromě toho zodpovídáme pouze za škody, které vznikly na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany právních zástupců nebo zástupců společností DB. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené ztrátou na životech, poškození tělesné schránky nebo zdraví.
 • Neneseme odpovědnost za prostou nedbalost ze strany zákonných zástupců a zástupců společností DB, s výjimkou toho, že bude porušena povinnost, jejíž dodržování je zvláště důležité pro dosažení účelu smlouvy (dále jen „kardinální povinnost").  Kardinální povinnost jsou takové závazky, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržování se druhá smluvní strana pravidelně spoléhá.  V případě porušení kardinální povinnosti z nedbalostí je odpovědnost omezena na předvídatelné škody typické pro smlouvu.
 • Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.
 • Výslovně upozorňujeme, že smluvní poskytování nabídek a služeb zákaznického účtu rozhodujícím způsobem závisí na Vámi poskytnutých pravdivých informacích o Vaší osobě.  Odpovědnost za škody, ke kterým došlo kvůli nesprávným nebo neúplným informacím z Vaší strany, je proto vyloučena.
 • Neneseme odpovědnost za škody v souvislosti se službami, které si prostřednictvím zákaznického účtu zakoupíte.  Pro toto platí pouze smlouva, kterou jste případ od případu samostatně uzavřeli s příslušným poskytovatelem, a příp. zákonná ustanovení. 

9. Jak se mění tyto Podmínky používání?

 • Tyto VOP můžeme měnit a přizpůsobovat s účinností do budoucna, pokud pro změnu existuje pádný důvod a jsou-li změny přiměřené s přihlédnutím k zájmům obou smluvních stran.
 • Pádný důvod existuje zejména tehdy, jsou-li změny v nezanedbatelném rozsahu nutné z důvodu narušení vztahu rovnocennosti smlouvy, který byl pro nás v době uzavření smlouvy nepředvídatelný nebo jsou nezbytné pro další plnění smlouvy z důvodu změny judikatury nebo legislativy.
 • Změna povinnosti hlavního plnění je vyloučena.
 • Změněné podmínky Vám zašleme v písemné podobě minimálně osm týdnů před plánovaným vstoupením v platnost a zvlášť upozorníme na nové předpisy a datum vstoupení v platnost. Zároveň Vám dáme přiměřenou lhůtu v délce minimálně osmi týdnů na prohlášení, zda změněné VOP přijímáte pro další používání služby.
 • Neučiníte-li prohlášení v této lhůtě, která začíná běžet přijetím zprávy v písemné podobě, považují se změněné podmínky za odsouhlasené.
 • Na začátku lhůty Vás budeme samostatně informovat o tomto právním důsledku, tedy o právu vznést námitku, o lhůtě pro podání námitek a o důsledku mlčení.

10. Jaké právo se používá a který soud je příslušný?

 • Platí zákony Spolkové republiky Německo, pokud máte své obvyklé bydliště v Německu. Máte-li své obvyklé bydliště v členském státě Evropské unie, platí rovněž německé právo, přičemž povinná ustanovení státu, ve kterém máte obvyklé bydliště, zůstávají nedotčena.  Jinak se rozhodné právo řídí zákonnými předpisy.
 • Místem soudní příslušnosti pro všechny spory je Frankfurt nad Mohanem, pokud je místo Vašeho bydliště nebo obvyklého pobytu v Německu.  Místem soudní příslušnosti pro všechny spory je také Frankfurt nad Mohanem, pokud jste při registraci zákaznického účtu měli místo svého bydliště nebo obvyklého pobytu v Německu a po uzavření smlouvy jste je z Německa přeložili, nebo pokud místo Vašeho bydliště nebo obvyklého pobytu v době podání žaloby není známo. Jinak se soudní příslušnost řídí zákonnými předpisy.
 • Nejsme povinni účastnit se procesu urovnávání sporů smírčího orgánu pro spotřebitele a účast na tomto procesu ani nenabízíme.

(Stav: 01.10.2021)

Odpovědi na časté otázky

Další informace a odpovědi na Vaše dotazy týkající se nových podmínek používání zákaznického účtu najdete v často kladených otázkách.