Informace o ochraně osobních údajů k zákaznickému účtu

Informace o ochraně osobních údajů pro zákaznický účet platí dodatečně k obecně platným informacím o ochraně osobních údajů int.bahn.de.

Tímto upozorněním Vás informujeme, které údaje o Vás zpracováváme v souvislosti se zákaznickým účtem a jak můžete vznést námitku proti zpracování údajů. 

Při používání zákaznického účtu zpracovávají společnosti DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG Vaše údaje jako společně zodpovědné strany.  Tyto ve společné dohodě stanovily, kdo z nich plní které povinnosti v oblasti ochrany údajů.  Podstata této dohody je obsažena v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na jednu z uvedených zodpovědných stran:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt

p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt

fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt

datenschutz.regio@deutschebahn.com

Jmenovaným inspektorem ochrany údajů pro všechny tři jmenované odpovědné společnosti je paní Dr. Marein Müllerová.

Další podrobnosti o struktuře zákaznického účtu naleznete v podmínkách používání našich zákaznických účtů. (pouze v angličtině)

Výše uvedené společnosti si ve smlouvě stanovily, která z nich vykonává které úkoly v rámci společného zpracování. To podstatné z této smlouvy je pro Vás uvedeno níže.

Za následující činnosti nese odpovědnost společnost DB Vertrieb GmbH

 • Zpracování plateb v souvislosti s distribučními službami a vyřizováním námitek
 • Posuzování úvěruschopnosti a opatření pro prevenci podvodů

Za následující činnosti nese odpovědnost společnost DB Fernverkehr AG

 • Poskytování, provoz a řízení poruch distribuční infrastruktury
 • Věrnostní program (BahnBonus)
 • Prodej jízdenek v dálkové dopravě včetně digitálního poskytování a objednávání a prodej BahnCard a BahnBonus
 • Marketing, komunikace a péče o zákazníky
 • Provádění statistických analýz

Za následující činnosti jsou odpovědné společnosti DB Vertrieb GmbH a DB Regio AG

 • Dopisy zákazníkům (např. předplatitelům) a reklamní opatření
 • Regionální nabídky

Za následující činnosti jsou odpovědné společnosti DB Vertrieb GmbH,  DB Fernverkehr AG a DB Regio AG

 • Používání webových stránek a aplikací pro distribuci produktů a služeb a poskytování informací pro marketingovou komunikaci
 • Procesy ve vlaku (např. prodej a kontrola jízdenek, vybírání jízdného)
 • Zpracování a výplata kulančních plnění a odškodnění (např. při  poruchách, nepředvídaných událostech)
 • Uplatňování práv dotčených osob, správa stížností,  servisní záležitosti a dialog se zákazníky

Vaše údaje ze zákaznického účtu shromažďujeme a zpracováváme výhradně z určitých důvodů. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovného přání uživatele.

Zpracování Vašich údajů v rámci Vašeho zákaznického účtu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. To platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k realizaci předsmluvních opatření, například v případech poptávek po našich produktech nebo službách.

Pokud od Vás získáme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např.  pokud si objednáte zpravodaj nebo používáte volbu Zůstat přihlášený), slouží tento souhlas dle článku 6 odstavec 1 písm. a) ONOOÚ jako právní základ.

Pokud by měla naše společnost právní závazek, z důvodu kterého je zpracování osobních údajů nezbytné, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ.

Na základě předchozího a současného využívání zákaznického účtu Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás ještě zajímavější. Za tímto účelem ukládáme a analyzujeme údaje o používání internetu na pseudonymním základě. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.

V následujícím textu najdete podrobný popis zpracování těch údajů, které probíhá při registraci k zákaznickému účtu a při jeho používání.

Konkrétně se to týká zejména:

Zřízení zákaznického účtu
Pro vytvoření účtu zákazníka jsou shromažďovány následující povinné informace:

 • uživatelské jméno (e-mailová adresa) a heslo
 • jméno a příjmení

Bez udání těchto údajů není možné založit osobní účet. Všechny ostatní informace o Vás a Vašem cestovním profilu jsou dobrovolné. Vaše rezervační a přihlašovací údaje na Vašem zákaznickém účtě ukládáme a používáme je pro interní analýzu a průzkum trhu.

Rezervace digitální jízdenky
Při rezervaci digitálních jízdenek budou údaje o adrese, příjmení a křestní jméno převzaty ze zákaznického účtu.  Při rezervaci mezinárodních jízdenek prostřednictvím stránky international-bahn.de/bahn.com a některých regionálních nabídek se navíc přebírá také datum narození, pokud je v zákaznickém účtu uloženo.  Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení zobrazí ty informace, které se nacházejí na jízdence.

Objednávka karty BahnCard
Při zakoupení karty BahnCard se kontaktní a identifikační údaje přebírají ze zákaznického účtu.  Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard naleznete na: https://www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Platební údaje na zákaznickém účtu
Vaše platební údaje zpracováváme pro účely zpracování plateb, např. když si zakoupíte nějaký produkt na bahn.de/bahn.com.  V závislosti na způsobu platby předáme Vaše platební údaje třetím stranám: v rámci nabídky jednotlivých způsobů platby spolupracujeme s partnerskými společnostmi.  Můžete platit prostřednictvím „PayPal“ a „giropay“, aniž by se platební údaje ukládaly ve Vašem zákaznickém účtu.

 • Přihlásit se k SEPA inkasu
  Když se zaregistrujete pro SEPA inkaso, udělíte nám SEPA mandát, na základě kterého inkasujeme platby z Vašeho bankovního účtu pomocí SEPA inkasa, pokud zvolíte tento způsob platby.  Za právní základ slouží čl. 6 písm. b) ONOOÚ.
   
 • Online aktivace systému přímého inkasa SEPA
  Pro bezpečné platby v rámci systému přímého inkasa SEPA poskytujeme metody pro online ověření přístupu k účtu prostřednictvím OpenBanking společnosti Tink Germany GmbH (Gottfried-Keller-Straße 33, 81245 Mnichov) nebo Verimi GmbH (Oranienstraße 91, 10969 Berlín) nebo k online ověření totožnosti prostřednictvím Verimi GmbH. V závislosti na zvoleném způsobu ověření budou Vaše osobní údaje (udané bankovní spojení, jméno a e-mailová adresa) předány pod Vaším vedením poskytovateli služeb. V automaticky otevíraném dialogu poskytovatele služeb budete provedeni zvolenou funkcí a informováni o jednotlivých krocích zpracování údajů. Po úspěšném dokončení kontroly můžete zaplatit přímým inkasem. Oba poskytovatelé služeb jsou samostatně činní jako odpovědné osoby. Společnost Verimi GmbH Vám nabídne použití Vašeho zákaznického účtu Verimi, pokud je k dispozici, nebo vytvoření nového zákaznického účtu, který Vám později pomůže i při dalších postupech ověřování totožnosti. Tink Germany GmbH a Verimi GmbH jsou autorizované informační služby o účtech, které pracují i pro banky a zpracovávají Vaše údaje pouze po dobu několika minut kontroly přístupu k účtu.
  Další informace jsou k dispozici také v oznámení o ochraně osobních údajů v dialogovém okně příslušného poskytovatele.
   
 • Platba pomocí kreditní karty
  Pro bezpečné zpracování Vámi zadaných plateb budou poskytovateli platebních služeb z Vašeho zákaznického účtu předány potřebné platební údaje (částka, referenční číslo platby, popis platby, dlužník). Za právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Naším poskytovatelem platebních služeb pro zpracování plateb kreditní kartou je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Jak Payone zpracovává Vaše údaje, najdete v informacích o ochraně dat Payone: https://www.payone.com/dsgvo/.   Zpracování údajů o Vaší kreditní kartě při platbě nebo k uložení na vlastní účet zákazníka, jakož i bezpečnostní opatření vydavatele Vaší kreditní karty, jako je 3D-Secure a silná autentizace zákazníků, probíhá přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.  Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru společně s platebními údaji zpracován takzvaný otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de/bahn.com. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.

Dotaz k Vaší rezervaci
V případě dotazů týkajících se Vaší rezervace pomocí kontaktního formuláře/chatbotu budou Vaše údaje za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů převzaty ze zákaznického účtu, včetně zde uvedených kontaktních údajů.

Nabídky podobného zboží nebo služeb
Kromě toho máme rovněž zájem, v rámci zlepšování vztahu s Vámi, Vám poskytovat informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou zahrnovat Vaše cestovní přání a zájmy. Proto na základě článku 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ (i za pomoci jiných poskytovatelů služeb) Vaše údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zasílat informace a nabídky. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte.

Tomuto využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna protiřečit, aniž by Vám vznikly jiné náklady než náklady na zaslání podle základních tarifů.  Svou námitku můžete zaslat e-mailem na p.d-datenschutz@deutschebahn.com nebo některé z výše uvedených společností DB (námitka proti reklamě).

Online objednávka předplacených služeb
Při objednávce jízdenky v předplatném se kontaktní a platební údaje přebírají ze zákaznického účtu.  V závislosti na nabídce mohou být vyžadovány také identifikační údaje, jako např. datum narození nebo fotografie.  Vaše stávající předplatné bude zobrazeno na zákaznickém účtu.

Přihlášení k odběru zpravodaje
Pokud se  ve svém zákaznickém účtu přihlásíte k odběru zpravodaje, budou požadované údaje převzaty ze zákaznického účtu.
 V případě přihlášení se k odběru zpravodaje ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), která byla přiřazena Vašemu koncovému zařízení v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné následně vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení. Abychom Vám mohli nabídnout přitažlivý a relevantní obsah, zaznamenáváme Váš zájem o obsah zpravodaje na bázi kliknutí a zobrazení obsahu pomocí individualizovaných odkazů. Od odběru zpravodaje se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části zpravodaje.

Účast v soutěžích
V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.

Virtuální chatovací asistent
Na bahn.de/bahn.com se používají virtuální chatovací asistenti (také nazývaní chatbot). Tito asistenti slouží jako distribuční kanál a podporují Vás při vyhledávání informací na bahn.de/bahn.com a v aplikaci DB Navigator. Chatovací asistenti nají obsah webových stránek a poskytují odpovědi na otázky zákazníků na základě klíčových slov, dávají odkazy na příslušné webové stránky nebo doporučují zákaznický kontakt s jiným kanálem.

Chatboty jsou neustále vyvíjeny a podporují Vás při navigaci  online a v mobilní oblasti. Používané chatboty v současné době neřeší žádné dotazy zákazníků ke konkrétní smlouvě. Tyto dotazy jsou stále zpracovávány osobně v živém chatu, telefonicky nebo e-mailem. Osobní údaje nejsou pro použití nutné ani požadované.

Otázky zákazníků jsou v chatbotu uloženy maximálně 34 dní, aby bylo možné optimalizovat funkčnost samoučícím se způsobem. Osobní údaje nejsou vyhodnocovány. Údaje o používání, jako je doba trvání chatu, časová razítka zpráv, počet dialogů a přibližná lokalita uživatelů se ukládají pouze pro statistické účely.   Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro interní účely, např. řízení a zlepšování našich obchodních a servisních procesů.

Objednání digitální jízdenky po návštěvě partnerské stránky (v rámci affiliate marketingu)
Pokud provedete objednávku po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na stránce externího partnera, budou načteny soubory cookie zde nastavené partnerskou společností. Soubory cookie mají dobu trvání 30 dní. To je nezbytné k tomu, aby bylo partnerské společnosti možné poskytnout náhradu za provedenou objednávku. V rámci affiliate marketingu spolupracujeme se sítí Awin.

Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy.

Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení. Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na bahn.de/int.bahn:

 • Uzavření cestovního pojištění
 • Nákup hotelových služeb
 • Využití služby půjčovny aut
 • Při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývá.
 • Kontrola úvěruschopnosti při registraci k inkasu společností Experian Solutions GmbH
 • V případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být údaje o pohledávkách předány inkasní společnosti.

Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.de/bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerských společností. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?“.

Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to pro plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu) nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného ukončení dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu, která je pro jejich uložení stanovena zákonem.

Váš přístup k zákaznickému účtu může být po 24 měsících nečinnosti automaticky smazán. 

Kromě souborů cookie používaných při návštěvě webových stránek lze při používání zákaznického účtu použít následující soubory cookie:

CrossEngage
Pokud jste vlastníkem zákaznického účtu bahn.de/bahn.com, mohou se Vám po přihlášení zobrazovat osobní nabídky a propagační akce.   Aby bylo možné tyto obsahy vytvářet, aktivuje se ve Vašem prohlížeči při užívání bahn.de/bahn.com soubor cookie na dobu 12 měsíců. Údaje předávané souborem cookie jsou zpracovány pseudonymizovaně na serverech našeho poskytovatele služeb CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Právním základem je zde § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.
Cookies, které nejsou pro použití webu povinné:

Následující soubory cookie nejsou pro používání webu nezbytně nutné a budou zpracovány pouze v případě, že jste k tomu předem udělili souhlas.

Volba 'Zůstat přihlášený'
Pokud použijete volbu 'Zůstat přihlášený', budete při příští návštěvě rozpoznáni a osloveni jménem. To vám umožní dostat se rychleji k určitému obsahu svého zákaznického účtu.  Použití volby 'Zůstat přihlášený' neumožňuje přímý přístup k Vašemu osobnímu zákaznickému účtu. Abyste měli přístup k osobním informacím, jako jsou údaje o adrese, údaje o účtu nebo o rezervacích, nebo abyste mohli využívat osobní nabídky, musíte se vždy přihlásit svým uživatelským jménem a heslem ve svém zákaznickém účtu. Při přihlášení bude Vaše uživatelské jméno na bahn.de/bahn.com již předvyplněno. Chceme Vám tím umožnit rychlejší a pohodlnější přihlášení. Vaše heslo námi nikdy nebude předvyplněno. Pokud Vaše koncové zařízení používá více osob, ujistěte se prosím, že je v prohlížeči vypnutá funkce automatického doplňování, abyste tím předešli zneužití.

Přihlášení
Pokud chcete použít volbu 'Zůstat přihlášený', potřebujeme k tomu Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Váš souhlas s použitím volby 'Zůstat přihlášený' můžete udělit při registraci a při přihlašování ke svému uživatelskému účtu. Zadáním uživatelského jména a hesla, zaškrtnutím políčka 'Zůstat přihlášený' a kliknutím na tlačítko 'Přihlásit se' souhlasíte s touto volbou. Svůj souhlas musíte dát individuálně pro každé koncové zařízení popř. pro každý použitý prohlížeč. Po udělení souhlasu nastavíme v použitém prohlížeči dva soubory cookie. Jedná se o soubory cookie první strany (First-Party-Cookie), které můžeme načíst pouze my. Jeden soubor cookie zaznamená, zda byla ve Vašem prohlížeči vybrána možnost 'Zůstat přihlášený'. V tomto případě se do druhého souboru cookie uloží náhodně vygenerované ID souboru cookie a přiřadí se k Vašemu zákaznickému účtu v našem systému.  K tomu dochází pouze šifrovaným připojením.
Tyto dva soubory cookie tak umožňují, Vás při pozdějších návštěvách na bahn.de/bahn.com znovu rozpoznat a oslovit Vaším jménem. Tyto soubory cookie se nepoužívají ke shromažďování údajů o používání z Vašeho prohlížeče nebo k propojení těchto údajů o používání s údaji z jiných relací prohlížeče.
Soubory cookie k volbě 'Zůstat přihlášený' mají platnost 24 měsíců. Po každém přihlášení uživatelským jménem a heslem ve Vašem zákaznickém účtu se doba platnosti cookies opět prodlouží na 24 měsíců od tohoto přihlášení.

Odhlášení
Odhlášení se od volby 'Zůstat přihlášený' probíhá přes odkaz „Nejste [jméno][příjmení]? Odhlásit se'. Tento odkaz naleznete kliknutím na Vaše jméno, které je zobrazeno na internetové stránce. Kromě toho máte možnost se ve svém zákaznickém účtu na stránce 'Změnit přihlašovací údaje' v jednom kroku odhlásit na všech prohlížečích nebo koncových zařízeních, na kterých jste s volbou 'Zůstat přihlášený' souhlasili. Tato volba k odhlášení však bude zobrazena v zákaznickém účtu pouze tehdy, pokud jste s možností 'Zůstat přihlášený' souhlasili alespoň na jednom koncovém zařízení.
Pokud vymažete soubory cookie ve Vašem prohlížeči, budete také od této možnosti odhlášeni. I když třetí osoba používá Vaše koncové zařízení (prohlížeč) a přihlásí se ke svému zákaznickému účtu, bude volba 'Zůstat přihlášený' vymazána. 

 • Můžete si vyžádat informace o tom, zda jsou o Vás uloženy informace, a pokud ano, jaké.
 • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu.
 • Máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu. Příslušným kontrolním orgánem pro uvedené zodpovědné strany je: Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hesenský inspektor pro ochranu údajů), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
 • Z důvodů mimořádných okolností, můžete zrušit souhlas se zpracováním svých údajů, pokud toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamy).

Společnosti DB Vertrieb, DB Fernverkehr a DB Regio nesou společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 ONOOÚ.  Ve vzájemné dohodě smluví strany stanovily, kdo plní jaké povinnosti podle ONOOÚ.  Bez ohledu na to můžete svá práva u výše uvedených smluvních partnerů kdykoli uplatnit. 

Pro výkon Vašich práv k zákaznickému účtu postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt

nebo e-mailem na  p.d-datenschutz@deutschebahn.com

Pokud nám napíšete, a Váš požadavek se týká jiné oblasti odpovědnosti, předáme jej dál.

Informace týkající se ochrany osobních údajů upravujeme dle upravené funkčnosti nebo změněného právního stavu. Proto doporučujeme, abyste se v pravidelných časových odstupech s informacemi o ochraně osobních údajů seznamovali.

Aktuální stav: duben 2023