Výhodná cena Evropa pro skupiny od 6 osob

Cestujte s Výhodnou cenou Evropa pro skupiny od 6 osob již od 15,90 EUR na osobu.

Vaše výhody

 • včetně bezplatné místenky
 • děti od 6 let platí pouze polovinu
Od 15,90 EUR

Často kladené otázky k Výhodné ceně Evropa

Jednoduchá jízdenka stojí od 15,90 EUR v závislosti na dostupnosti a zemi, včetně bezplatné místenky ve 2. třídě.
V 1. třídě stojí jednoduchá cesta v závislosti na dostupnosti a zemi od 29,90 EUR, včetně bezplatné místenky.

Zde můžete objednat skupinovou jízdu:

 • int.bahn.de (pro max. 30 osob)
 • Aplikace DB Navigator (max. 30 osob)
 • cestovní centrum DB nebo agentura DB
 • telefonicky na čísle +49 (0) 30 2970  (poplatek závisí na poskytovateli)

Nabídku lze objednat pouze tehdy, jestliže je k dispozici dostatek míst k sezení.

Online rezervaci můžete provést až 6 měsíců předem a až do doby krátce před odjezdem.
Rezervaci můžete provést v cestovním centru DB, v agentuře DB nebo telefonicky až 12 měsíců předem a až do doby krátce před odjezdem.

Nabídku si můžete zakoupit pro tyto země: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko.

Pro všechny ostatní destinace v Evropě platí nabídka Gruppe&Spar Europa, kterou si můžete rezervovat v místních prodejních centrech nebo v agenturách DB nebo na telefonním čísle +49 (0) 30 2970  (poplatek závisí na poskytovateli). 

Jízdenka platí pouze pro vlaky dálkové dopravy (ICE, IC/EC, TGV, INOUI, ECE, RJ, RJX, IR, E) a pro dny, které jsou na jízdence vyznačeny.

Pro vlaky místní dopravy (RE, RB, IRE, S-Bahn), které použijete pro příjezd k nádraží a pro pokračování v jízdě do cílového místa, neexistuje vázanost na konkrétní vlak.

V Belgii, Dánsku, Itálii, Lucembursku, Rakousku, Polsku, ve Švýcarsku a v České republice:

 • Děti od 0 do 5 let cestují vždy zdarma; bez vlastní jízdenky a bez bezplatné místenky.
 • Děti ve věku 6–14 let obdrží 50% slevu z ceny, kterou platí dospělá osoba. Bezplatná místenka je již obsažena.

Ve Francii platí:

 • Děti do 5 let včetně cestují zdarma (včetně bezplatné rezervace ve vlacích, které vyžadují rezervaci, jízdenka není nutná). Děti do 3 let mohou ve Francii cestovat pouze v doprovodu.
 • Děti od 6 do 14 let včetně v doprovodu alespoň jednoho cestujícího ve věku 15 a více let, které je uvedeny na jízdence,
 • cestují na trati DB zdarma
 • zaplatí na trati SNCF 50 % z ceny, které platí dospělý.

V Nizozemsku platí:

 • děti do 5 let cestují vždy zdarma a při rezervaci je není třeba uvádět.
 • děti ve věku 6 až 14 let cestují v doprovodu osoby starší 15 let zdarma. Je však třeba je uvést při rezervaci. Na jednu jízdenku lze přepravovat až 4 děti.
 • Děti do 11 let mohou v Nizozemsku cestovat pouze v doprovodu osoby, které je minimálně 18 let. 

Až 2 měsíce před nastoupením jízdy si můžete nezávazně a zdarma rezervovat požadovanou skupinovou jízdu na 21 dní.

Zde obdržíte opcionální objednávku:

-cestovní centrum DB  nebo agentura DB
telefonicky na čísle  +49 (0) 30 2970 (poplatek závisí na poskytovateli)

Při zakoupení v cestovním centru DB nebo v agentuře DB je možné poskytnout zálohu. Záloha činí 6 EUR na účastníka. Zbytek částky je splatný nejpozději 14 dní před nastoupením jízdy.

U objednávky online zaplatíte celou částku ihned.

 • U Výhodné ceny Evropa pro skupiny, rezervované online, je možné stornovat celou cestu do 7 dnů před odjezdem za 19 EUR na skupinovou jízdenku.
 • Pokud si zakoupíte jízdenku prostřednictvím místní prodejní kanceláře nebo agentury DB nebo telefonicky, můžete celou cestu bezplatně stornovat nebo přeobjednat až do 14 dní před dnem jízdy. Poté je výměna vyloučena. Vrácení peněz za celou skupinovou jízdu je možné za poplatek 5 EUR za každou rušící osobu až do jednoho dne před odjezdem.

Okamžité stornování

 • Bez ohledu na tarifní podmínky nabídky můžete svou digitální jízdenku bezplatně stornovat do 12 hodin (720 minut) po zakoupení. Bude Vám vrácena celá částka platby. 

 • U jízdenek rezervovaných online není stornování jednotlivých účastníků možné.
 • U objednávky prostřednictvím místní prodejní kanceláře DB nebo agentury DB nebo telefonicky je stornování jednotlivých účastníků je možné. Do 14 dnů před dnem jízdy je snížení počtu jednotlivých účastníků zdarma. Od 13 dnů do jednoho dne před 1. dnem platnosti bude účtováno 5 EUR za osobu, která má být stornována, za každou jízdenku. Zbývající skupinu musí tvořit nejméně 6 osob.

Při rezervaci skupinových nabídek nelze poskytnout slevu BahnCard nebo BahnBonus Card.