Vaše cesta s dítětem ve vlaku

Informujte se, od jakého věku cestují děti zdarma, jaké jsou jízdenky pro samostatně cestující děti, o místech pro rodiny a jaké jsou naše bezplatné služby pro děti a rodiny na dálkových spojích společnosti Deutsche Bahn.

Vaše výhody

Služby pro rodiny

Téměř ve všech vlacích ICE najdete speciálně vyznačené prostory pro rodiny ve 2. třídě. Oddíly nebo místa k sezení jsou určeny především cestujícím s dětmi ve věku základní a mateřské školy.

Místa k sezení se nacházejí v blízkosti vchodu, úschovny zavazadel a toalety. Rodinám s malými dětmi doporučujeme speciálně vybavené dětské oddíly.

Kojenecký oddíl je k dispozici ve všech vlacích ICE a ve většině vlaků EC/IC. Ve vlacích ICE se obvykle nachází mezi jídelním vozem a 1. třídou nebo přímo vedle bistrovozu.

Umístění dětského oddílu je ve vlaku a na vagónu označeno symbolem dětského oddílu a je také zobrazeno v aktuálním řazení vozů na našich webových stránkách nebo v aplikaci.

Děti od 0 do 5 let cestují v dálkových vlacích Deutsche Bahn zdarma a nemusí být zapsány na jízdence. Doporučujeme však uvést děti bez ohledu na jejich věk, protože to umožňuje rezervovat místo v dětském oddíle nebo prostoru pro děti. Děti, které cestují s vámi, budou uvedeny na jízdence doprovodné osoby až od věku 6 let.

Děti ve věku od 6 do 14 let cestují v doprovodu cestujících starších 15 let zdarma, je však třeba je uvést při objednávce. Na jednu jízdenku mohou cestovat až čtyři děti. Dodatečné zapsání ve vlaku není možné. 

Při cestování pouze místní veřejnou dopravou lze zpravidla přepravovat až 3 děti zdarma. U zemských tarifů a tarifů integrované dopravy mohou existovat odchylky od tohoto pravidla. 

Pokud cestujete s přeshraniční jízdenkou do Švýcarska nebo do Rakouska, cestují vlastní děti nebo vnoučata do 5 let včetně zdarma, pokud cestují společně s Vámi. Dodatečné zapsání ve vlaku není možné.  

Při cestě do Švýcarska nebo Rakouska cestují děti ve věku od 6 do 14 let včetně zdarma. Musíte si však zakoupit přeshraniční jízdenku a spolucestující děti musí být na jízdence zapsány.

Při vydání a použití jízdenky City-Ticket v tarifu super výhodná cena a výhodná cena platí děti dětskou sazbu systému integrované dopravy za jednu cestu v příslušné síti.