Musí být na jízdence uvedeny děti ve věku 6-14 let?

Děti ve věku od 6 do 14 let cestují v doprovodu cestujících starších 15 let zdarma, je však třeba je uvést při objednávce. Na jednu jízdenku mohou cestovat až čtyři děti. Dodatečné zapsání ve vlaku není možné. 

Při cestování pouze místní veřejnou dopravou lze zpravidla přepravovat až 3 děti zdarma. U zemských tarifů a tarifů integrované dopravy mohou existovat odchylky od tohoto pravidla.