Musí být na jízdence uvedeny děti ve věku 6-14 let?

Pokud cestujete s přeshraniční jízdenkou do Švýcarska nebo do Rakouska, cestují vlastní děti nebo vnoučata do 5 let včetně zdarma, pokud cestují společně s Vámi. Dodatečné zapsání ve vlaku není možné.  

Při cestě do Švýcarska nebo Rakouska cestují děti ve věku od 6 do 14 let včetně zdarma. Musíte si však zakoupit přeshraniční jízdenku a spolucestující děti musí být na jízdence zapsány.