Bilet jednodniowy na Niemcy

Stawka ryczałtowa: dowolna liczba przejazdów jednego dnia w pociągach regionalnych – na terenie całych Niemiec

Twoje korzyści

  • Dowolna liczba przejazdów jednego dnia w pociągach regionalnych w całych Niemczech
  • Grupy liczące maks. 5 osób, idealne rozwiązanie na jednodniowe wycieczki
  • Maksymalnie 3 dzieci w wieku od 6 do 15 lat podróżuje bezpłatnie
już od 46 euro

Często zadawane pytania

1 podróżny: 

Cena łączna: 46 euro
Cena za osobę: 46 euro

2 podróżnych:

Cena łączna: 55 euro
Cena za osobę: 27,50 euro

3 podróżnych:

Cena łączna: 64 euro
Cena za osobę: 21,33 euro

4 podróżnych:

Cena łączna: 73 euro
Cena za osobę: 18,25 euro

5 podróżnych:

Cena łączna: 82 euro
Cena za osobę: 16,40 euro

Bilet jednodniowy na Niemcy można kupić online jako bilet cyfrowy i zapisać go w formacie PDF. Aby to zrobić, wybierz w informacjach dla podróżnych jako środek transportu „Tylko komunikacja regionalna”. Oczywiście bilet jednodniowy na Niemcy można również kupić w automatach biletowych DB i u osobistego doradcy we wszystkich punktach sprzedaży DB.

Bilet jednodniowy na Niemcy umożliwia podróżowanie w 2. klasie wszystkimi pociągami regionalnymi (RB, IRE, RE) i S-Bahn DB oraz innych kolei uczestniczących w ofercie.

Bilet jednodniowy na Niemcy można kupić nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem.

Ze wszystkich pociągów regionalnych (RB, IRE, RE) i S-Bahn DB oraz innych kolei uczestniczących w ofercie w 2. klasie.

  • Dzieci do 5 roku życia włącznie zasadniczo zawsze podróżują bezpłatnie, niezależnie od tego, czy są to dzieci własne, czy nie. Nie trzeba ich uwzględniać przy podawaniu liczby pasażerów.
  • Dzieci w wieku 6-14 lat: Można zabrać ze sobą bezpłatnie maks. 3 własnych lub innych dzieci, niezależnie od tego, czy bilet zakupiono dla jednej, czy więcej osób.

W przypadku przewozu rowerów należy nabyć jednodniowy bilet rowerowy dla każdego przewożonego roweru.

Wyjątki: Nie dotyczy to tras, na których posiadaczy biletów w taryfie DB obowiązują specjalne postanowienia dotyczące nieodpłatnego przewozu rowerów. Więcej informacji można uzyskać w kasach danych związków komunikacyjnych i obszarów regionalnych.

Jeśli złożysz i zmieścisz swój rower na półce bagażowej przy siedzeniu, to możesz go zabrać ze sobą jako bezpłatny bagaż podręczny.

Tak. Małe psy (wielkości kota domowego) mogą być przewożone nieodpłatnie w pojemnikach przeznaczonych do transportu. Większe psy traktowane są jak współpasażerowie i ich przewóz podlega takiej samej opłacie jak przejazd osób dorosłych.

Uwaga! W przypadku przewozu psa podlegającego obowiązkowi posiadania biletu należy w miejsce jednego z podróżnych wpisać niemieckie słowo „Hund”.

  • Tak. Bilet regionalny lub bilet jednodniowy na Niemcy może być wykorzystany jako bilet grupowy w atrakcyjnej cenie, a Twoi współpasażerowie mogą dosiąść się również na trasie.
  • Jednak to, kto i ile osób z Tobą podróżuje, jest już określone podczas zakupu biletu, dlatego późniejsza zmiana towarzyszy podróży jest niedozwolona.
  • Jeśli współpasażerowie zostaną o to poproszeni, podczas kontroli biletów muszą okazać ważny dowód osobisty w celu sprawdzenia ich tożsamości.

Bilet regionalny lub bilet jednodniowy na Niemcy to oferta skierowana do osób indywidualnych i grup, które chcą podróżować przez jeden dzień w atrakcyjnej cenie po wybranym kraju związkowym. Odsprzedaż lub przekazanie używanego biletu są niedozwolone.

W związku z tym bilet regionalny lub bilet jednodniowy na Niemcy ważny jest tylko wtedy, gdy imiona i nazwiska wszystkich podróżnych są podane na bilecie. Imiona i nazwiska współpasażerów, którzy dosiadają się na trasie, należy wpisać na bilecie bezpośrednio po ich wejściu do pociągu.

Dane można wpisać w następujący sposób:

Bilety zakupione w DB Reisezentrum i agencjach DB:

Pierwsza osoba w przeznaczonym do tego miejscu na przedniej stronie

Współpasażerowie na odwrocie

Bilety zakupione online i wydane w formie biletu online:

Nazwiska wszystkich podróżnych muszą być podane już podczas zakupu

Bilety zakupione w biletomacie DB:

Wszyscy podróżni w przeznaczonym do tego miejscu

Bilety zakupione we współpracującym przedsiębiorstwie przewozowym (np. w autobusie):

Wszyscy pasażerowie w przeznaczonym do tego miejscu na przedniej stronie lub odwrocie biletu

W przypadku biletów wieloosobowych podczas zakupu należy określić, która osoba jest głównym podróżnym. Osoba ta musi wziąć udział w całej podróży.

Nie. W przypadku biletów regionalnych, biletów jednodniowych na Niemcy lub innych biletów na trasy regionalne cena jest już znacznie obniżona, więc nie przysługują żadne dodatkowe rabaty.

Warunki przewozu (Beförderungebedingungen) i okresy ważności biletów regionalnych i innych biletów poszczególnych krajów związkowych można znaleźć pod adresem