Gdzie mogę znaleźć przepisy taryfowe dla biletów regionalnych?

Warunki przewozu (Beförderungebedingungen) i okresy ważności biletów regionalnych i innych biletów poszczególnych krajów związkowych można znaleźć pod adresem