Czy jest przewidziany rabat na bilet regionalny lub bilet jednodniowy na Niemcy, na przykład, jeśli posiadam kartę BahnCard?

Nie. W przypadku biletów regionalnych, biletów jednodniowych na Niemcy lub innych biletów na trasy regionalne cena jest już znacznie obniżona, więc nie przysługują żadne dodatkowe rabaty.