Jízdenka křížem krážem

paušální sazba: libovolný počet jízd v jeden den ve vlacích regionální dopravy - po celém Německu

Vaše výhody

  • Libovolný počet jízd v jeden den ve vlacích regionální dopravy po celém Německu
  • Skupiny do 5 osob, ideální pro denní výlety
  • 3 děti ve věku od 6 do 15 let s Vámi cestují zdarma
od 46 EUR

Časté otázky

1 cestující:

Celková cena: 46 EUR
Cena za osobu: 46 EUR

2 cestující:

Celková cena: 55 EUR
Cena za osobu: 27,50 EUR

3 cestující:

Celková cena: 64 EUR
Cena za osobu: 21,33 EUR

4 cestující:

Celková cena: 73 EUR
Cena za osobu: 18,25 EUR

5 cestujících:

Celková cena: 82 EUR
Cena za osobu: 16,40 EUR

Jízdenku křížem krážem si můžete objednat online jako digitální jízdenku a uložit ji ve formátu PDF. Za tímto účelem vyberte ve vyhledávači spojení jako dopravní prostředek "Pouze místní doprava". Samozřejmě si můžete Jízdenku křížem krážem zakoupit také v automatech DB a s osobním poradenstvím ve všech prodejních místech DB.

S Jízdenkou křižem krážem můžete cestovat 2. třídou ve všech regionálních vlacích (RB, IRE, RE) a vlacích S-Bahn DB a dalších zúčastněných železnic po celém Německu.

Jízdenku křížem krážem si můžete koupit až 6 měsíců předem.

Všechny regionální vlaky (RB, IRE, RE) a vlaky S-Bahn Deutsche Bahn a dalších zúčastněných železničních společností ve 2. třídě.

  • Děti do 5 let včetně s Vámi smějí cestovat vždy zdarma – nezávisle na tom, zda se jedná o Vaše vlastní děti nebo ne. Při určování počtu cestujících se nezapočítávají.
  • Děti ve věku 6-14 let: zdarma lze přepravovat až 3 vlastní nebo cizí děti bez ohledu na to, zda je jízdenka zakoupena pro jednu nebo více osob.

Pro přepravu jízdního kola potřebujete pro každé kolo celodenní jízdenku pro jízdní kolo.

Výjimky:

Tato povinnost neplatí na trasách, na nichž platí pro držitele jízdenek tarifu DB zvláštní ustanovení pro bezplatnou přepravu jízdních kol. Pro více informací se obraťte na příslušná sdružení a regionální oblasti.

Pokud se Vaše kolo vejde složené a dobře zabalené do zavazadlového prostoru u sedadla, můžete si ho vzít s sebou jako bezplatné příruční zavazadlo.

Ano. Malí psi (do velikosti domácí kočky) mohou cestovat v přepravním kontejneru zdarma - větší psi se počítají jako cestující a jsou účtováni jako jedna dospělá osoba.

Upozornění: při přepravě psa podléhajícího platbě musí být při objednávce zadán namísto cestujícího německý termín "Hund" (pes).

  • Ano. Vaši zemskou jízdenku nebo Jízdenku křížem krážem můžete využít jako výhodnou skupinovou jízdenku a Vaši spolucestující se k Vám mohou připojit i během cesty.
  • Kdo a kolik osob s Vámi cestuje, je však určeno již při zakoupení jízdenky - dodatečná změna spolucestujících je tedy nepřípustná.
  • Cestující musí při kontrole jízdenek na požádání předložit platný průkaz totožnosti, aby mohla být zkontrolována jejich totožnost.

Zemská jízdenka nebo jízdenka křížem krážem je nabídka pro jednotlivce a skupiny, kteří chtějí cestovat po spolkové zemi po dobu jednoho dne za nízkou cenu. Další prodej nebo dokonce darování použité jízdenky není povoleno.

Proto platí zemská jízdenka nebo Jízdenka křížem krážem pouze tehdy, jestliže jsou na jízdence zapsána příjmení a jména všech cestujících. Cestující, kteří přistupují na trase, musí ihned po nástupu na letenku uvést své příjmení a jméno.

Záznamy lze provádět podle níže uvedeného popisu:

U jízdenek zakoupených v cestovních centrech DB a agenturách DB:

první osoba do určeného řádku na přední straně

spolucestující na zadní stranu

U jízdenek zakoupených online a vystavených jako online jízdenka:

Jména všech cestujících musí být uvedena již během procesu zakoupení

U jízdenek zakoupených v automatu DB:

Všichni cestující na určených řádcích

U jízdenek zakoupených u kooperujících dopravních společnosti (např. v autobuse):

Všichni cestující na vhodném místě na přední nebo zadní straně jízdenky

U jízdenek pro více osob je třeba při objednání uvést, která osoba je hlavním cestujícím. Tato osoba se musí zúčastnit celé cesty.

Ne. Se zemskými jízdenkami, s jízdenkou křížem krážem nebo s jinými regionálními jízdenkami je cestování již výrazně zlevněno, takže žádné další slevy neexistují.

Podmínky přepravy a oblasti platnosti zemských jízdenek a regionálních jízdenek jednotlivých spolkových zemí naleznete na