Vilkår for brug af DB Fernverkehr AG's hjemmesider og apps

Dette er betingelserne for brug af alle hjemmesider og apps, der drives af DB Fernverkehr AG.

Generelt

Operatøren af disse hjemmesider/apps er DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt am Main.

Når du bruger disse websider/apps, erklærer du dig indforstået med betingelserne for brug. Disse betingelser for anvendelse gælder også, hvis du anvender denne webside eller områder heraf gennem andre websider.

Indhold

Indholdet i disse websider/apps udarbejdes med størst mulig omhyggelighed. DB Fernverkehr AG bærer dog intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold.

Disponibilitet

DB Fernverkehr GmbH bestræber sig på at tilbyde tjenester, der så vidt muligt kan hentes uden afbrydelser. På trods af størst mulig omhyggelighed kan nedetider dog ikke udelukkes. DB Vertrieb GmbH forbeholder sig retten til enhver tid at ændre på eller ophæve sit tilbud. DB Fernverkehr GmbH bærer intet ansvar for afbrydelser eller andre forstyrrelser.

Tilladt brug

Disse websteder/apps må udelukkende bruges til følgende formål: (1.) Se disse hjemmesider/apps, (2.) Kontrol af informationer om ankomst- og afgangstider, (3.) Udførelse af retmæssige bestillinger og reservationer og (4.) Anvendelse af yderligere funktioner, der stilles til rådighed på disse websteder/apps.

Enhver anden brug af disse websteder/apps uden forudgående skriftligt samtykke fra DB Fernverkehr AG er forbudt.

Kopiering, bearbejdning, distribution, offentlig gengivelse eller enhver anden form for brug af indholdet på disse websider/apps til erhvervsmæssige formål er forbudt. Brug af automatiserede systemer eller automatiseret software til udvinding af indhold fra disse websteder/apps er også forbudt. Det er også forbudt at skaffe sig adgang til indholdet på disse websider/apps på anden vis end gennem websidens brugergrænseflade.

Enhver foranstaltning, der kan virke forstyrrende på websidernes/appenes funktion, skal undlades. Hertil hører også foranstaltninger, der kan medføre overdreven eller urimelig belastning af websidens infrastruktur.

Uagtet kravet om andre rettigheder forbeholder DB Fernverkehr GmbH sig retten til enhver tid at spærre disse websider/apps, hvis disse betingelser for brug krænkes.

Immateriel ejendom

Alle ophavs-, særligt database-, mærke-, design- og andre rettigheder til beskyttelse af immateriel ejendom (også arrangement og fremvisning af websiden) tilhører DB Fernverkehr GmbH eller dennes licensgivere. Uden forudgående skriftlig tilladelse må du hverken helt eller delvist kopiere, bearbejde, distribuere, offentligt gengive eller på anden måde gøre brug af websidernes/appens indhold eller den underliggende softwarekode.

Links til andre websider

Disse hjemmesider/apps kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider/apps. DB Fernverkehr GmbH har ved den oprindelige forbindelse ganske vist kontrolleret det fremmede indhold med henblik på, om det kan afstedkomme en mulig civilretlig eller strafferetlig ansvarlighed. DB Fernverkehr GmbH kontrollerer imidlertid ikke indholdene løbende med henblik på ændringer. DB Fernverkehr GmbH bærer derfor intet ansvar for indhold i fremmede websider, og DB Fernverkehr GmbH overtager ikke disse websider og deres indhold. Hvis DB Fernverkehr GmbH konstaterer eller af andre gøres opmærksom på, at det konkrete indhold, som DB Fernverkehr GmbH har leveret et link til, afstedkommer en civil- eller strafferetlig ansvarlighed, sletter DB Fernverkehr GmbH linket.

Tredjepartsreferencer

Oplysninger om open source og kommerciel software, herunder de nødvendige referencer, licensbetingelser og meddelelser, kan findes her

Status for brugsbetingelserne

Vi tilpasser brugsbetingelserne til ændringer i funktionaliteter eller juridiske situationer. Derfor anbefaler vi, at du med jævne mellemrum læser brugsbetingelserne.

Status: april 2023