Lov om forpligtelse til at udvise omhu i forsyningskæden (LkSG)

Som Deutsche Bahn AG tager vi ansvar for vores arbejde i Tyskland - men også i alle de andre lande, hvor vi opererer. Vi forventer derfor, at vores leverandører behandler mennesker og miljø med respekt som grundlag for et pålideligt partnerskab.

Vi tager ansvarlig og bæredygtig værdiskabelse alvorligt

Med indførelsen af loven om forpligtelse til at udvise omhu i forsyningskæden (LkSG) har lovgiveren skabt rammebetingelserne for ansvarlig og bæredygtig værdiskabelse i hele forsyningskæden. Vi opfylder kravene i LkSG som Deutsche Bahn AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG og DB Vertrieb GmbH.

For at sikre, at LkSG bliver overholdt i vores egen virksomhed og i forsyningskæden, har vi etableret en klageprocedure. Klager og indikationer på menneskerettigheds- og miljørelaterede risici såvel som overtrædelser af menneskerettigheds- eller miljørelaterede forpligtelser kan rapporteres der.

Klageproceduren kan tilgås via deutschebahn.com/lksg (på engelsk). Yderligere oplysninger kan også findes i vores forretningsorden.