Jak dlouho je karta BahnCard 25 platná?

Platnost karty BahnCard je 12 měsíců. Platnost karty BahnCard 25 je 1 rok od 1. dne platnosti. Automaticky se prodlužuje o další rok, pokud není písemně zrušena 6 týdnů před koncem semestru.