Na kterých trasách mohu cestovat v nočním spoji?

Noční spoje ICE a IC jezdí na mnoha vnitrostátních německých linkách. Některé trasy vedou i do sousedních zemí.