Jak dlouho dopředu mohu jízdenku zakoupit?

Jízdenky lze zakoupit 6 měsíců předem (počínaje změnou jízdního řádu v červnu a prosinci).