Jak dlouho je jízdenka platná, když si objednám společně jízdu tam a zpět? Mohu udělat zastávku?

Jízda tam a zpět pro jízdy do 100 km:
Jízdenka pro jízdu tam a zpět platí v den, který je na ní vyznačen.

Jízda tam a zpět pro jízdy nad 100 km:
Jízdu tam a zpět musíte vždy nastoupit v den, který je na jízdence vyznačen.Jízdy však vždy můžete přerušit a pokračovat v jízdě následující den, pokud se výchozí a cílová stanice nemění.

Doba platnosti Vaší jízdenky se tím však nemění.