Jak dlouho je jízdenka platná, pokud si zakoupím jednoduchou jízdenku? Mohu udělat zastávku?

Jednoduché jízdy kratší než 100 km:

jízdenka je platná v den uvedený na jízdence.

Jednoduché jízdy nad 100 km:

Jízdu musíte nastoupit v den, který je vyznačen na jízdence. Jízdy však vždy můžete přerušit a pokračovat v jízdě následující den, pokud se výchozí a cílová stanice nemění.