Na co muszę zwrócić uwagę, jeśli chcę zrobić przerwę w podróży?

Oferta elastyczna na Europę dopuszcza przerwanie i kontynuowanie podróży później, jeśli:

  • przejazd tam i z powrotem odbędzie się w ciągu dwóch dni ważności podanych na bilecie,
  • okres ważności biletu nie zostanie przekroczony,
  • stacja początkowa i docelowa nie zmienią się.