Jak zrezygnować z karty My BahnCard?

Kartę My BahnCard można wypowiedzieć z zachowaniem terminu 6 tygodni przed końcem okresu ważności elektronicznie lub pisemnie:

ystarczy skorzystać ze swojego konta klienta:

  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta na stronie bahn.de.
  2. W punkcie menu „BahnCard” znajdziesz informację, czy rezygnacja z karty jest możliwa.
  3. Jeśli rezygnacja jest możliwa, wybierz przycisk „Rezygnuj z BahnCard”.