Czy bilet można zarezerwować również na podróże międzynarodowe?

Tak, bilet w ofercie elastycznej na Europę można zarezerwować również na połączenia międzynarodowe.