Hoe meld ik het verlies van een voorwerp met een waarde van meer dan 15 euro?

Als uw verloren voorwerp een geschatte waarde van meer dan 15 euro heeft, kunt u het hier op de site online melden. Deze regeling geldt niet voor voorwerpen met immateriële waarde (bijv. fotoalbums, boeken met een opdracht, etc.).

Via de databank voor gevonden voorwerpen van DB InfraGO AG kunt u dan meteen zien of een voorwerp werd gevonden dat aan uw omschrijving voldoet.

We zoeken 4 weken voor u naar het verloren voorwerp en informeren u zodra het voorwerp is gevonden. Als het voorwerp na 4 weken nog niet is gevonden, stoppen we met zoeken zonder u hiervan in kennis te stellen.