Mijn verloren voorwerp is minder dan 15 euro waard. Hoe meld ik het verloren voorwerp?

Verloren voorwerpen waarvan de huidige marktwaarde door ons wordt geschat op minder dan 15 euro en die geen herkenbare immateriële waarde hebben, worden niet op ons platform voor verloren voorwerpen weergegeven.

Vraag in dat geval bij het loket voor gevonden voorwerpen op het station of uw voorwerp daar is afgegeven.

De lijst met loketten voor gevonden voorwerpen vindt u hier op deze pagina.