Verandert de BahnCard 50 op proef in een abonnement?

De BahnCard 50 op proef wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij ze 4 weken voor het einde van de looptijd schriftelijk wordt opgezegd. De volgende kaart is een BahnCard 50 tegen normaal of gereduceerd tarief resp. een My BahnCard 50 voor de 1e of 2e klas.