Zijn digitale tickets overdraagbaar?

Nee, digitale tickets zijn niet overdraagbaar. De persoon op wiens naam het ticket staat, moet daarom daadwerkelijk bij de reis aanwezig zijn.