Hvorfor skal navnene på alle rejsende indtastes?

Länder-Ticket eller Quer-durchs-Land-Ticket er et tilbud til enkeltpersoner og grupper, der ønsker at rejse gennem en forbundsstat i en dag til en lav pris. Videresalg eller bortgivelse af en brugt billet er ikke tilladt.

Derfor er Länder-Ticket eller Quer-durchs-Land-Ticket kun gyldig, hvis efternavne og fornavne på alle rejsende skrives på billetten. Passagerer, der stiger på undervejs, skal skrive deres efternavn og fornavn på billetten umiddelbart efter ombordstigning.

Indtastningerne kan foretages som beskrevet nedenfor:

For billetter købt i DB-rejsecentre og DB-bureauer:

Den første person i den udpegede linje på forsiden

Passagererne på bagsiden

For billetter købt online og udstedt som en onlinebillet:

Navnene på alle rejsende skal oplyses allerede under bestillingsprocessen

For billetter købt i DB's billetautomat:

Alle rejsende i de udpegede linjer

For billetter købt hos et samarbejdende transportselskab (f.eks. på bussen):

Alle passagerer på et passende sted på billettens for- eller bagside