Hvor lang tid gælder billetten, når jeg bestiller ud- og hjemrejse samtidigt? Kan jeg lave et stop på vejen?

  • Ud- og hjemrejse ved rejser under 100 km:
    Billetten er gyldig til ud- og hjemrejse på den dato, der er anført på billetten.
  • Ud- og hjemrejse ved rejser over 100 km:
    Både ud- og hjemrejse skal påbegyndes på den dato, der er anført på billetten.
    Du kan imidlertid afbryde både ud- og hjemrejsen og rejse videre næste dag, når blot afrejse- og ankomststationen ikke ændres.

    Billettens gyldighedsperiode forbliver imidlertid den samme.