Co dalšího je třeba zohlednit při nákupu jízdenky online a mobilní jízdenky?

U jízdenek pro více osob je třeba při rezervaci uvést, která osoba je hlavním cestujícím. Tato osoba se musí zúčastnit celé cesty.